Айтимов Болат Жолдасбекұлы

Дәрежесі: философия докторы (Ph.D)

Қызметі: кафедра меңгерушісі

Білімі

 • Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Мамандығы: 021640 – Юриспруденция, Біліктілігі: заңгер, 2005 жыл;

 • Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Мамандығы: 6N030100 – Заңтану, Академиялық дәрежесі: Заңтану магистрі, 2010 жыл.

 • І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Дәрежесі: 6D030100 – Құқықтану мамандығы бойынша философия докторы (PhD), 2017 жыл.

Жетістіктері

 • 1 патент, 6 оқу құралы, 1 оқу-әдістемелік құралдың, 22 ғылыми мақалалардың авторы. Оның ішінде 3 мақала Scopus базасында, 8 мақала БжҒБК ұсынылған журналдарда жарық көрген. 8 авторлық куәліктің иесі. Дәріс беретін пәндер бейіні бойынша және «Білім берудегі менеджмент» бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті жетілдіру курсынан өткен. Жыл сайын Талдықорған қалалық соты мен полиция органдарында ғылыми тәжірибеден өтеді. 6D030100 – Құқықтану мамандығы бойынша 2 докторанттың ғылыми кеңесшісі, 7М04201 – Құқықтану мамандығы бойынша 8 магистранттың ғылыми жетекшісі болып табылады.

Ғылыми еңбектері

 • Some issues of the procedural peculiarities of reviewing civil cases on labor disputes in courts of appeal // Reports of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. ISSN 2224-5227. Volume 1, Number 323 (2019)6 179-184. – 2019. – №1. –Р.179-184
 • Legal regulation of the procedure for consideration of labor disputes in court // BULLETIN of the L.N. Gumilyov Eurasian National University. Law Series. – №4 (129)/2019. – Р.85-96
 • The concept of legal regulation of electronic commerce // Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. ISSN 2224-5227. Volume 2, Number 330 (2020). -Р.131-138
 • Environmental and legal framework for regulating consumer and industrial waste management // Journal of Environmental Management and Tourism. Volume 11, No1 (2020): JEMT Volume XI Issue 1 (41). –P. 186-193
 • Features of Legal Regulation of the Procedure for the Consideration of Labor Disputes in Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics. Volume XI, Issue 1(47), Spring 2020. – P. 65-73
 • Жедел-іздестіру қызметінің теориясы: Оқу құралы // Q-Print баспасы, Талдықорған, 2019. – 210 бет. ISBN 978-601-7084-26-4
 • Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылықтар: Оқу құралы / Б.Ж. Айтимов, Д.Н. Бекежанов, М.Р. Конысбекова. – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2020. – 229 бет. ISBN 978-601-216-690-3