АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

ПОҚ сандық және сапалық көрсеткіштері

Оқытушылар саны, 13 оқытушы сабақ жүргізеді, олардың: 5 ғылым кандидаттары (ф.-м.ғ.к, п.ғ.к) және 8 магистр (педагогикалық ғылым магистрлері, білім магистрлері) және бір аға оқытушы.

Профессор-оқытушылардың ғылыми дәрежесі 40%-ды құрайды.

Материалды-техникалық жабдықталуы:

Сабақ сапасын арттыру және оқыту программалары бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізу мақсатында Ақпараттық технологиялар кафедрасы төмендегі материалды-техникалық базамен жабдықталған:

 • дәріс оқитын аудиториялар интерактивті тақталармен жабдықталған (324, 321);
 • компьютерлік кластар (209, 314, 315, 317, 321, 322).

Зертханалық сабақтарды жүргізуге арналған оқу-зертханалық құрылғылар:

 1. «Корпоративті компьютерлік желілер» оқу-зертханалық құрылғысының жиынтығы.
 2. «ЭЕМ-ның сымсыз компьютерлік желілері» оқу-зертханалық құрылғысының жиынтығы.
 3. «Криптографиялық жүйелер» оқу-зертханалық құрылғысының жиынтығы.
 4. «Рұқсатты бақылау жүйелері» оқу-зертханалық құрылғысының жиынтығы.
 5. «Программаланатын логикалық және интегралды схемалар» оқу құрылғысының типтік жиынтығы.
 6. «Перифериялық құрылғылардың интерфейстері» оқу құрылғысының типтік жиынтығы.
 7. «LEGO MINDSTORMS EV 3» және «ROBOTIS PREMIUM» роботтары.
Тарихы

Техникалық факультетінің бөлігі болып табылатын «Ақпараттық-қатынастық технологиялар» кафедрасы «Информатика» кафедрасы болып 1991 жылы қалыптасқан. Кейіннен кафедра «Сандық әдістер және информатика», «Информатика және информатиканы оқыту әдістемесі», «Информатика» деген атауларға ие болды.

Кафедраның алғашқы меңгерушісі Турмагамбетова Куляш Валиевна болды.  Куляш Валиевна кафедраны 1996 жылға дейін 5 жыл бойы табысты басқарды. Осы жылдар ішінде кафедраның материалды-техникалық базасы өсіп, ЭВМ-ның жаңа модельдерімен толықтырылды. Искра, IBM РS/2, Yamaha, Корвет сияқты ДК бар кабинеттер құрылды. Кейіннен кафедра басшылығына Нуриденова К.Н., Уалиев Н.С., Нысамбаев Ж.Н. келді. 

2008 жылдың шілде айында университет құрылымының өзгеруіне байланысты информатика кафедрасы және математика мен информатиканы оқыту әдістемесі кафедрасы қайта құрылды. Олардың негізінде "ақпараттық технологиялар және информатиканы оқыту әдістемесі" шығарушы кафедрасы және "Информатика"жалпы білім беретін кафедрасы құрылды. 2008 жылдан 2013 жылға дейін "ақпараттық технологиялар және информатиканы оқыту әдістемесі" кафедрасын ф.-м. ғ. к., доцент Уалиев Н. басқарды.С.

2013 жылдың тамыз айында университет құрылымының өзгеруіне байланысты "Ақпараттық технологиялар және информатиканы оқыту әдістемесі" кафедрасы және "информатика" кафедрасы қайта құрылып, солардың негізінде "ақпараттық технологиялар" және "Информатика және информатиканы оқыту әдістемесі"кафедралары құрылды. 2013-2015 жылдар аралығында "Ақпараттық технологиялар" кафедрасын п. ғ. к., доцент Алдабергенова А. О. басқарды.

2015 жылдан 2018 жылға дейін "Ақпараттық технологиялар" кафедрасын п. ғ. к., доцент Смағұлова Л. А. басқарды.

2018 жылдан 2020 жылдың қыркүйек айына дейін кафедраны ф.-м. ғ. к. н. с. Уәлиев басқарды.

2020 жылдан бастап кафедра меңгерушісі п.ғ. к. Тукенова Н. И

2019 жылдың маусым айында кафедра техникалық факультетке ауысып, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасы болып өзгертілді.                                                                                                                                                Модульдік принциптерді қолдануға байланысты ББ білім беру бағдарламалары өз дамуын алады. АКТ ББ бойынша жетекшісі Н.И. Тукенова және ПОҚ пәнаралық байланыстарды қалыптастыру нығайту, сұранысқа ие пәндерді енгізу үшін қосымша ББ енгізеді.
Ұтқырлық бойынша жұмыс берушілер
Университет стратегиялық серіктестерді іздеуге, сыртқы байланыстарды орнатуға көп көңіл бөледі.

2021 жылы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бағыты бойынша "Ақпараттық жүйелер", "Информатика", "Ақпараттық жүйелер архитектурасы "үш білім беру бағдарламасы әзірленді.

Ақпараттық жүйелер-өмірлік цикл процесінде бағдарламалық жүйелердің инженерлік қызметін басқаруға қабілетті, әртүрлі мақсаттағы бағдарламалық өнімдерді өнеркәсіптік әзірлеудің қазіргі заманғы әдістерін, құралдары мен технологияларын меңгерген IT-мамандарды даярлау. Кәсіби сала қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. Ақпаратты жинау және сақтау және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту әдістерін біледі. Білім алушылар келесі салаларда өз тәжірибелерін одан әрі жетілдіреді: мультимедиялық технологиялар, SMART технологиялар, E-технологиялар, электрондық бизнес, электрондық оқыту, киберқауіпсіздік, Интернет технологиялар, бұлтты және мобильді технологиялар.

Информатика мамандығының студенттері өз қалауы бойынша келесі арнайы пәндер бойынша таңдау курстарын тыңдай алады және игере алады: Web-бағдарламалау, 1С-бухгалтерия, мәліметтер базасын басқару, клиент-серверлік қосымшаларды өңдеу, PL/SQL бағдарламалау. Түлектер банктерде, сақтандыру компанияларында, коммерциялық құрылымдарда, ғылыми-зерттеу ұйымдарында, оқу орындарында (оқытушы ретінде), өңдеуші бағдарламашылар, инженерлер, мәліметтер базасы мен желі әкімшілері ретінде жұмыс істей алады. Информатика мамандығының түлектері осы мамандық немесе басқа да байланысты мамандықтар бойынша магистратурада (оқу мерзімі 2 жыл), содан кейін PhD докторантурада (оқу мерзімі 3 жыл) оқуын жалғастыра алады.

Ақпараттық жүйелердің архитектурасы ақпараттық жүйенің кәсіби құрылысы қазіргі әлемде көпфункционалды ғимараттардың жұмыс істеуі мен құрылысының тиімділігі мен сенімділігі. Осы саладағы стандарттардың заң шығарушылары ретінде ұйымдастырушы және басқа да халықаралық ұйымдар әрекет етеді: SEI(Software engineering institute), WWW (world wide web), JAVA-JCP (Java community process). Ақпараттық жүйелердің архитектурасы ақпараттық жүйенің моделі, құрылымы, функциялары мен компоненттерінің өзара байланысын анықтайтын тұжырымдама.                              "Smart жүйелерді жобалау" инновациялық білім беру бағдарламасы әзірленді, сондай-ақ радиоэлектроника және телекоммуникация бағыты бойынша жаңа білім беру бағдарламасы әзірленуде

Білім беру бағдарламалары
 • 6В06101-«Информатика»,;
 • 6В06102-«Ақпараттық жүйелер» ;
 • 6В06103-«Ақпараттық жүйелердің архитектурасы» ;
 • 6В06104-«SMART жүйелерді жобалау»
Элективті пәндер каталогы
Оқу-әдістемелік қызмет

2012-2022 жылдар аралығында ақпараттық-қатынастық технологиялар кафедрасында 35 Оқу құралы жарық көрді:

 1. Смагулова Л.А. №20574 ғылыми туынды «Python тіліне кіріспе» 2021ж.

 2. Узденбаев Ж.Ш. №21959 ғылыми туынды «Сұлбатехника негіздері» 2021ж.

 3. Оразбаева А.А. №20805 ғылыми туынды «Робототехника негіздері» 2021ж.

 4. Сакибаев С.Р., Абдыкаримова А.Т., Криванкова Л.С. №15921 ЭЕМ-ге арналған бағдарлама «Programming C#» 2021ж.

 5. Узденбаев Ж.Ш. «Сұлбатехника негіздері» 2019ж.
 6. Тукенова Н.И., Шетиева Қ.Ж., Мурсакимова Г.А. «Основы информационных систем» 2019г.
 7. Есенгабылов И.Ж. «Жартылай өткізгіштер физикасы» 2019ж.
 8. Есенгабылов И.Ж. «Физика курсындағы зертханалық жұмыстар» 2019ж.
 9. Есенғабылов И.Ж. «Математиканы оқытуда ақпараттық-қатынастық технологияларды қолданудың әдістемелік жүйесі». 2018ж.
 10. Алдабергенова А.О. «Объектіге бағытталған программалау құралдарымен деректер қорын құру» 2018ж.
 11. Сакибаев С. Р., Криванкова Л. С., Абдыкаримова А. Т. «Programming C#», 2018.
 12. Оразбаева Асель Айтмухамедовна. «3d графика негіздері» оқу-әдістемелік құрал, 2017 ж.
 13. Смагулова Лаура Амангелдиевна, Сергазинова Эльвира Серикбаевна. С#-та программалау әдістемелік құрал, 2017 ж.
 14. Нысамбаев Женипалды. Жоғары математика курсы бойынша есептер жинағын құрастыру. 2017 ж.
 15. Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Сергазинова Эльвира Серикбаевна. “Flash анимацияларды жасау” пәнінен лабораториялық практикум, 2017 ж.
 16. Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Елепбергенова Айгуль Узбековна. «Интернетте программалау» оқу-әдістемелік құрал, 2017 ж.
 17. ЕсенғабыловИ.Ж. «Гидрогазодинамика және жылумасса алмасу» 2015.
 18. Есенғабылов И.Ж. «Физика тарихы және оның негізін қалаушылар» 2015ж.
 19. А.Д.Онгарбаева, Р.Ж. Жексембаева, А.Қ. Қойшыбекова. Ақпараттық жүйелердегі деректер қорлары (учебно-методическое пособие)-Талдықорған,2015
 20. К.Н. Нуриденова, А.О. Алдабергенова, Н.С. Уалиев. Delphi-де деректер қорымен жұмыс (учебно-методическое пособие) – Талдықорған, 2015
 21. Өзденбаев Ж.Ш. Адаптивные системы управления технологическими процессами (Монография) – LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. Saarbrucken, Germany, 2014.
 22. Ж.Н.Нысамбаев «Аналитикалық геометрия есептер жинағы» 2014ж.
 23. Л.А.Смагулова . Delphi ортасында программалау (учебное пособие) – Талдықорған, 2013
 24. А.У.Елепбергенова, А.А.Шалтабаев Компьютер жүйелерінің сәулеті (учебно-методическое пособие) Талдықорған, 2013
 25. А.Д.Онгарбаева Деректер қорын басқаратын желілік жүйелер [Мәтін]: учебно-методическое пособие Талдықорған: Жетісу университеті, 2013
 26. Ж.Н.Нысамбаев. Аналитикалық геометрия есептер жинағы (Учебное пособие) – Астана, 2013
 27. И.Ж.Есенгабылов «Методическая система применения информационно-коммуникационных технологий в обучении физике» 2013ж.
 28. Оңғарбаева А.Д., Қойшыбекова А.Қ. . Деректер қорының негіздері. (Учебное пособие) – Талдықорған, 2013
 29. Есенгабылов И.Ж., Андасбаев Е.С. Кенжебеков А.К., Умирбекова Ж.Т., Джанкулдыкова А.Ж. «Химия окружающей среды» 2013.
 30. Е.С. Андасбаев, И.Ж. Есенғабылов «Техникалық мамандықтарға арналған зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар» 2012
 31. Н.И.Тукенова. Өзіндік жұмыстар және қашықтан оқыту технологиялары. (учебно-методические рекомендаций) –Талдықорған, 2012
 32. Ж.Н.Нысамбаев, Н.И.Тукенова . Компьютерлік желілер (учебное пособие) –Талдықорған, 2012
 33. А.А.Шалтабаев, Ғ.Б.Сарсембаев. Паскаль тілінде есептер шығару практикумы (учебное пособие) – Алматы, 2012
 34. Н.С. Уалиев, Р.Ж.Жексембаева. Архитектура компьютерных систем (Учебное пособие) – Талдыкорган, 2012
 35. К.Н. Нуриденова, А.О. Алдабергенова. Программалаудан есептер жинағы (учебно-методическое пособие) – Талдықорған,2012
Ғылыми-зерттеу қызметі

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

 • Оқу процесінде және өндірісте қолданылатын бағдарламалық өнімдерді дамыту.
 • Роботтехника және жасанды интеллект.
 • Оқыту және тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі.
 • Қашықтықтан оқыту технологиясының әдістемесі.

 Бұл бағыттар бойынша зерттеу нәтижелері:

– «Жоғарғы мектепте оқытудың интерактивті әдістері мен ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану» (Ispring, Freequizmaker, FrttmakeVideoConverter) тақырыбында университет көлемінде семинар жүргізілді.

– «Заманауи электрондық оқулықтар құру» тақырыбында ҚР ЖОО қауымдастығымен бірге семинар өтті;

– «Білім беруде инновациялық технологияларды қолдану арқылы білім сапасын арттыру жолдары»  Алматы облысы мұғалімдеріне арналған семинар өткізілді (2016 жыл) .

 Кафедраның негізгі ғылыми және ғылыми-әдістемелік жобалары:

– Жаратылыстану-техникалық және математикалық пәндер бойынша білім беру бағдарламаларын жетілдіру: теория және әдістеме;

– Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагогикалық жоғары оқу орындары білімгерлерін инновациялық кәсіби қызметке дайындаудың әлеуметтік-педагогикалық негіздері

– Мобильді платформалар құралдарымен компьютерлік алгебра есептерін шешуге арналған тиімді алгоритмдерді зерттеу

– Оқу процесінде және өндірісте пайдаланылатын бағдарламалық қамсыздандыруларды құру

– Сағаттар есебі программасын жасау

– Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасау әдістемесі

– Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттерін дайындауда деректер қоры негіздерін оқытуда мультимедиа технологияларды пайдалану

Академиялық ұтқырлық

Академиялық ұтқырлық ақпараттық-қатынастық технологиялар кафедрасының дамуының стратегиялық бағыттарының бірі болып табылады. Қазіргі уақытта кафедра сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламаларын сәтті жүзеге асыруда.

Сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламалары – студенттерді шетелдік жоғары оқу орындарында оқыту, сондай-ақ оқытушы-зерттеушілердің шетелдік білім беру немесе ғылыми мекемелердегі жұмысы.

Сыртқы академиялық ұтқырлық аясында 2018-2019 жылдар аралығында Лодзин университетінде (Лодзь қ., Польша) 1 студент, Менеджмент және ғылым университетінде (коала Лампур қ., Малайзия) 2 студент, Порту жоғары инженерлік институтында (Португалия, Порту қаласы)1 студент білім алды.

2018 жылы Прага қ. (Чехия) Чех аграрлық – техникалық университетінің PhD-Милош Ульман дәріс оқуға шақырылды. 2019 жылы зари Дзалилов – Федерацияның PhD университеті (Балларат қ., Австралия) шақырылды.

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламалары-студенттерді оқыту, сондай – ақ оқытушы-зерттеушілердің Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарындағы жұмысы.

Ішкі академиялық ұтқырлық аясында 2019-2020 оқу жылында екінші жарты жылдыққа п.ғ. к., доцент Байғожанова Дәметкен Сағидуллақызының (ЕҰУ) дәрістерін оқу жоспарланған. Л.Н.Гумилев атындағы еұу).

2018-2019 оқу жылында бір семестр бойы Менеджмент және ғылым университетінде (Малайзия, Куала Лумпур қ.) келесі студенттер білім алды: Тастамбеков Нұрасыл және Байболатов Әнуар. 2019-2020 оқу жылында бір семестр бойы Лодзин университетінде (Польша Республикасы, Лодзь қ.) келесі студент білім алуда: Ноғай Артем және Порту жоғары инженерлік институтында (Португалия, Порту қ.) – Жексембаева Рабия.

2019-2020 оқу жылының бірінші жартыжылдығында АЖК 311 PhD Zari Dzalilov (Федерация университеті, Балларат қ., Австралия) тобының «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне «Database and expert systems» пәні бойынша сабақ өткізді.

Сыртқы академиялық ұтқырлық аясында 2020-2021 жылдар аралығында   2 студент Томск мемлекеттік педагогикалық университетінде білім алды.

Сыртқы академиялық ұтқырлықтың виртуалды форматы бойынша 2020-2021 жылдары Чех аграрлық – техникалық университетінің  PhD Милош Ульман дәріс оқуға шақырылды.

Ішкі академиялық ұтқырлықтың виртуалды форматы бойынша 2020-2021 оқу жылында екінші жартыжылдықта п.ғ. к. Ошанова Нұржамал Тұрашқызының дәрістік сабақтары жоспарланған.

Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша 2021-2022 жылдар аралығында 1 студент Лодзин университетінде (Польша, Лодзь қаласы)білім алуда.

2021-2022 жылдар аралығында Шәкәрім атындағы Семей университетінен білімгері Ақерке Сабырова Жетісу университетінде ішкі ұтқырлық бойынша білім алуда.

2021-2022 жж.екінші жартыжылдығында Чех агротехникалық университетінің PhD Милош Ульманның дәрістік сабақтары және п. ғ. к., Абай атындағы ҚазҰПУ Ошанова Нұржамал Тұрашқызының дәрістік сабақтары жоспарланған. 

АКТ ББ шетелдік мамандар шақырылады, Шадиев Рустам Нарзикулович, сондай-ақ тәжірибеге бағдарланған оқыту it орталықтардың жұмыс берушілерімен және ұйымдармен тығыз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.Тәжірибелік сабақтарды өткізу үшін ағымдағы жылы IT Hub мамандары Аблаев Талгат Муратханович және Қазақтелеком АҚ ЖШС инженері Саметаев Ансар Асланбекұлы.

Әлеуметтік-тәрбие қызметі

Ақпараттық технологиялар оқытушылары академиялық топтардың студенттерімен үнемі рухани‐адамгершілік тәрбие, азаматтық‐патриоттық тәрбие, мәдени‐эстетикалық тәрбие және т. б. сияқты әлеуметтік‐тәрбие жұмыстарын жүргізеді.

Топ кураторлары жатақханада тұратын студенттермен кураторлық сағаттар, түрлі іс-шаралар өткізеді. Студенттер әр түрлі акцияларға, конкурстарға, сондай-ақ спорттық және мәдени іс-шараларға үнемі қатысады. Студенттермен әңгімелесу үшін Талдықорған қаласының қоғам қайраткерлері шақырылады.

Білім беру бағдарламаларының жетістіктері

                                Кафедра оқытушылары ҚР БҒМ төс белгілерімен марапатталды:

Нысанбаев Ж. - "ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері" төсбелгісімен»,

Н.С. Уәлиев – Ы.Алтынсарин, өскелең ұрпақты оқыту және тәрбиелеу ісіндегі үздік жетістіктері үшін,

Шалтабаев А. А. – "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төсбелгісі»,

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы-Смағұлова Л. А.                                                                                                                                                                                                Есенғабылов И. Ж - "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағын алу туралы куәлік

Жас ғалым проект

 

Асылбекова Ш.М - жоба жетекшісі

Тукенова Н.И - жоба жетекшісі

Стартап проект

Тукенова Н.И - жоба жетекшісі                                                       

Байқау

Оқытушылар
530

  Тукенова Наталья Иембергеновна

  АҚТ бойынша БББ Жетекшісі, п.ғ.к, оқытушы-дәріскер

  +7(7282)25-38-69(2228)

  t.natalia_66@mail.ru

   Kafedraikt_316@mail.ru

  ТОЛЫҒЫРАҚ

  158

   Смагулова Лаура Амангельдиевна

   п.ғ.к, оқытушы-дәріскер

   +7(7282)25-38-69(2228)

   Jgu_laura@mail.ru

   ТОЛЫҒЫРАҚ

   551

    Уалиев Нуржан Сатыбалдиевич

    ф-м.ғ.к., оқытушы-дәріскер

    +7(7282)25-38-69(2228)

    ualiyevns@mail.ru

    ТОЛЫҒЫРАҚ

    Есенгабылов Ильяс Жансеркенович

    п.ғ.к., оқытушы-дәріскер

    +7(7282)25-38-69(2228)

    ilias_e@mail.ru 

    ТОЛЫҒЫРАҚ

    116

     Узденбаев Жанбай Шуйншалиевич

     т.ғ.к., оқытушы-дәріскер

     +7(7282)25-38-69(2228)

     jorajorin@mail.ru 

     ТОЛЫҒЫРАҚ

      

     544

      Шалтабаев Алтай Аканович

      магистр, оқытушы-дәріскер

      +7(7282)25-38-69(2228)

      Altai_shaltabaev@mail.ru

      ТОЛЫҒЫРАҚ

      Елепбергенова Айгуль Узбековна

      магистр, оқытушы-дәріскер

      +7(7282)25-38-69(2228)

      Aigul_eu@mail.ru

      ТОЛЫҒЫРАҚ

      514

       Сакибаев Спартак Разахович

       магистр, оқытушы-дәріскер

       +7(7282)25-38-69(2228)

       Spartakrz@gmail.com 

       ТОЛЫҒЫРАҚ

       148

        Мурсакимова Гульжан Алтайбековна

        магистр, оқытушы-дәріскер

        +7(7282)25-38-69(2228)

        gmursakimova@mail.ru 

        ТОЛЫҒЫРАҚ

        WhatsApp Image 2021-02-09 at 14.45.45

         Оразбаева Асель Айтмухамедовна

         магистр, оқытушы-дәріскер

         +7(7282)25-38-69(2228)

         Asel.orazbaeva@mail.ru 

         ТОЛЫҒЫРАҚ

         66

          Серіков Бағдат Берікұлы

          магистр, оқытушы-ассистент

          +7(7282)25-38-69(2228)

          Serikov.bagdat@mail.ru 

          ТОЛЫҒЫРАҚ

          405

           Асылбекова Шынар Моряковна

           магистр, оқытушы-ассистент

           +7(7282)25-38-69(2228)

           shynar.asylbekova91@gmail.com

           ТОЛЫҒЫРАҚ

           Канапьянова Зауре Ниязбековна

           магистр, оқытушы-дәріскер

           +7(7282)25-38-69(2228)

           kanapyanova81@bk.ru