Babash Dias Bekmukambetuly

Degree: Master of Economic Sciences

Post: Teacher-lecturer

EDUCATION

In 2007, he graduated from Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov in Taldykorgan with a degree in finance.

In 2011, he studied at Zhetysu State University in Taldykorgan, where he received an academic master’s degree in Economics in the specialty “Finance”.

SCIENTIFIC WORKS

  1. «Жаңа экономикалық өрлеудегі коммерциялық банктер жүйесінің қызметтерін жетілдіру» «Экономиканың индустриалды-инновациялық дамуы және қазіргі заманғы мамандар жүйесін дайындау басымдықтары». Materials of the international scientific and practical conference. Volume 1. -Turkestan International Kazakh-Turkish university named after H. A. Yasavi,2011. – 264-268 p.;
  2.  «Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банк жүйесін жетілдіру жолдары» «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: 2-ші бөлім. –Taldykorgan: Zhetysu State University named after I. Zhansugurov.2012. – p. 124-126;
  3. «Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қазіргі жағдайы мен оның даму перспективасы» «Ізденіс» (Поиск)International scientific and pedagogical journal-Scientific Supplement No. 4(2) / 2012 of the journal” Higher School of Kazakhstan”. – 126-130 pages.