Бисенкулов Муса Казимович

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

БІЛІМІ

Жоғары білімі туралы ақпарат: 

Оқу орны:   С.М.Киров атындағы ҚазҰУ

Мамандығы: Орыс тілі және орыс әдебиеті

Бітірген жылы: 1979

Біліктілігі: Филолог. Орыс тілі және әдебиет мұғалімі

 

Ғылыми дәрежесі туралы мәлімет:

Мамандығы: филология ғылымдарының кандидаты

Специальность: 10.01.02. «Кеңестік көп ұлтты әдебиет»

10.01.09  «Фольклористика»

Бітірген жылы: 1985

Кандидаттық диссертацияның тақырыбы: Орыс аудармаларындағы қазақ эпикалық поэзиясы

Ғылыми атағы туралы мәлімет: қауымдастырылған профессор (доцент)

Берілген жылы::1988

ЖЕТІСТІКТЕРІ

 1. «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» белгісі (2003)
 2. «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» белгісі (2012), 
 3. «М.Тынышпаевтың  туғанына – 130 жыл» медалі (2013)
 4. І.Жансүгіров атындағы медаль (2017)

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

 1. «Қозы-Көрпеш және Баян-Сұлу» поэмасы аудармасының үш нұсқасы туралы. Қазақ әдебиетінің мәселелері кітабында – Алма-Ата, 1982. –167-185 б.
 2. «Орысша редакциядағы «Қобыланды-батыр»: Жазушының шеберлігі және әдебиеттің өзара әрекеттестігі. – Алма-Ата, 1982. – 62-70 б.
 3. Ұлттық эпосты аударудың кейбір мәселелері (қазақ тілінде). – ҚазКСР ҒА хабаршысы. Филология сериясы. – Алматы, 1983, № 1.- 13-17 б.
 4. Орысша аудармалардағы қазақ эпостық поэзиясы. АКД. – Алма-Ата, 1985. – 23 б.
 5. 19 ғ. қайта айту мен айтып берудегі қазақ эпостық поэзиясы.- Көркем шығармашылық және әдебиеттің өзара әрекеттестігі кітабында. – Алма-Ата, 1985. – 127-134 б.
 6. Аударма барабарлығының өлшемі ретінде батырдың психологиялық бейнесі. Стиль мәселелері және әдебиеттің өзара әрекеттестігі кітабында. – Алма-Ата, 1987. – 14-20 б.
 7. Аударма теориясы мен практикасы бойынша сабақтар. – Қазақ мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті. – Алма-Ата, 1988, № 3. –48-53 б.
 8. Аударма немесе қайта айту? Жазушының шығармашылық даралығы және әдебиеттің өзара әрекеттестігі кітабында. – Алма-Ата, 1988. – 56-60 б.
 9. Аудармадағы шындық. – Көркем бейне және әдебиеттердің өзара әрекеттестігі. – Алма-Ата, 1989. – 33-37 б.
 10. О. Сүлейменов поэзиясының ұлттық бастаулары. -ЖОО ішіндегі ғылыми-практикалық конференцияның тезистері. – Талдықорған, 1990.-. 15-16 б.
 11. Аудармадағы эпос стилистикасы. Орыс және шетел фольклористикасы мен әдебиетінің мәселелері кітабында. – Алматы, 1992. –65-68 б.
 12. Орысша аудармалардағы Ілияс Жансүгіров. – Жансүгіров тағылымы. Баяндамалар. 1-бөлім. – Талдықорған, 1992. – 8-11 (Т. Д. Абжаковпен бірлескен авторлықта).
 13. Орысша аудармалардағы «Қобыланды батыр». – Жетісу тарихы мен мәдениеті. 2-кітап. – Талдықорған, 1992. – 48-58 б.
 14. Орысша аудармалардағы ақындар мен жыраулардың поэзиясы. – Жетісу тарихы мен мәдениеті. 1-кітап. – Талдықорған, 1993. – 28-34 б. (Қ. Е. Кәкілбаевпен бірлескен авторлықта).
 15. Қазақ ақындары мен жырауларының философиясы (қазақ тілінде). – Сол жерде,109-112 б. (Қ. Е. Кәкілбаевпен бірлескен авторлықта).
 16. Ілиястың орыс тіліндегі поэзиясы.-Жансүгіров тағылымы. 3 бөлім. – Талдықорған, 1995. – 26-35 б. (Б. М. Сексенбаевамен бірлескен авторлықта).
 17. Орысша аудармасындағы «Елім-ай» қазақ халық әні.- Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 28-30 мамыр 1996 ж. – Талдықорған, 1996. – 61-65 б. (Б. М. Сексенбаевамен бірлескен авторлықта).
 18. Бір аңыздың үш интерпретациясы. – ТМУ хабаршысы. – Талдықорған, 1997, № 1. –70-74 б.
 19. Әдебиеттегі Күшікпай туралы аңыз. – ҚазМҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – Алматы, 1997, № 13. – 77-81 б.
 20. «Қазіргі қазақ әдебиеті» университеттік арнайы курсы. – ЖБК 25 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, 1997.
 21.  Қазіргі қазақ хикаяты (арнайы курс материалдары). – Жоғары оқу орны мен мектепте пәндерді оқыту мәселелері кітабында – Талдықорған, 1997.
 22. Қазіргі қазақ прозасындағы жалғыздық уәжі. Орыс және қазақ әдебиеттерінің  өзекті мәселелері кітабында. – Талдықорған, 1998. –41-47 б.
 23. О. Бөкеев прозасындағы жалғыздық уәжі– Сол жерде, 48-53 б.
 24. Қазіргі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. – Талдықорған, 1999. – 130 б.
 25. Қазіргі қазақ әңгімесінің ерекшелігі. – ЖБК хабаршысы. – Талдықорған, 1999, № 2.
 26. Қазіргі қазақ прозасындағы тұрақты ағымдар. – «Қазақстан Республикасында теориялық және практикалық ғылымның даму болашағы» журналында – Талдықорған, 1999.
 27. А. С. Пушкин және аударма мәселелері. – Ақынның 200 жылдығына арналған ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, 1999. – 3-7 б.
 28. М. Шахановтың «Өркениетті жаңылту» поэмасы (Мыңжылдықтар тоғысындағы тәубесі). – ҚР Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған ХХ1Х Жансүгіров тағылымының материалдары кітабында. – Талдықорған, 2001. 2 бөлім. – 146-151 б.
 29. М. Шахановтың «Өркениетті жаңылту» поэмасының жанрлық өзіндік ерекшелігі. – «Қазақстанның мыңжылдықтар тоғысындағы білімі және ғылымы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған, 2002. 2 том. –133-137 б.
 30. Махамбет орыс тілінде. – Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, 2003. – 251-255 б.
 31. Аудармадағы түпнұсқа поэтикасы. – Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, 2004. –209-213 б.
 32. Тереңдетілген филологиялық дайындық нысаны ретінде мәтіндерді салыстыру. –І. Жансүгіров атындағы ЖМУ хабаршысы, 2004, №1-2. –16-18 б.
 33. ЖОО-да кредиттік оқыту жүйесін енгізу туралы мәселеге. – 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 90 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Талдықорған, 2006. – 80-86 б.
 34. Шығыс поэзиясын ЖОО-да оқыту (интеграция мәселесіне). – Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, 2005. –82-86 б.
 35. Қазіргі қазақ прозасының шығармаларын дәлелді талдау. – «Мәдениеттер диалогындағы көркем мәтін» Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. – Алматы, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2006.  2 бөлім. –12-19 б.
 36. А. С. Пушкиннің мұрасы және аударма мәселелері. – «А. С. Пушкин және 21 ғасырдың рухани бейнесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Семей, СМПИ, 2006. –22-26 б.
 37. Қазақстандағы Пушкин. – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 15 жылдығына арналған «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған, 2006. – 108-112 б.
 38. А. Жақсылықовтың «Малғұндардың түсі» трилогиясының поэтикасы: аллюзиялар, реминисценциялар, өтпелі бейнелер. – «Жансүгіров тағылымы-35» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары: «Патриоттық тәрбие-Қазақстан тәуелсіздігінің негізі». – Талдықорған, 2007. –62-68 б.
 39. Прозалық шығармаларды дәлелді талдау. – Орыс филологиясы: оқыту теориясы, практикасы және әдістемесі. Мақалалар жинағы. – Талдықорған, 2008. –36-42 б.
 40. А. С. Пушкин және поэтикалық аударманың мәселелері. – Орыс филологиясы: оқыту теориясы, практикасы және әдістемесі. Мақалалар жинағы. – Талдықорған, 2008. –43-47 б.
 41. Аслан Жақсылықовтың прозасының поэтикасы. – Орыс филологиясы: оқыту теориясы, практикасы және әдістемесі. Мақалалар жинағы. – Талдықорған, 2008. – 48-56 б.
 42. Мектептік зерделеудегі тарих және фольклор. – «Үздіксіз білім беру мәселелер: мектеп, колледж, ЖОО» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2009 ж. 25-26 желтоқсан-Талдықорған қ. – 146-150 б.
 43. Ілияс Жансүгіров және поэтикалық аударманың мәселелері. – І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-нің 115 жылдығына арналған «Жансүгіров тағылымы-36» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 30-31 қазан 2009 ж. – Талдықорған қ. –78-85 б.
 44. Сыбайлас жемқорлықты жеңуге бола ма? – «Қоғамдық қатынастар жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. 2009 ж. – Талдықорған қ. –61-62 б.
 45. Батырдың өмірі-еліктеуге үлгі. – «Жансүгіров тағылымы-37» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 24-25 желтоқсан 2010 ж. – Талдықорған қ. –76-80 б.
 46. Сыбайлас жемқорлық және қоғам. – Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Талдықорған, 2010. – 90-92 б.
 47. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде тілдерді үйрену. – «Бейбітшілік пен келісім көкжиегі» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 3 наурыз 2010 ж. – Талдықорған қ. – 82-88 б.
 48. Поэтикалық мәтінді талдау. Оқу құралы. – Талдықорған, 2010 (бірлескен авторлықта).
 49. Аударма мәтінін талдау. Оқу құралы. – Талдықорған, 2010 (бірлескен авторлықта).
 50. А. Жақсылықовтың «Малғұндардың түсі» трилогиясының поэтикасы: аллюзиялар, реминисценциялар, өтпелі бейнелер. – «Әдеби үдерістің динамикасы және поэтика мәселелері» халықаралық ғылыми конференциясы. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2011 ж. – Алматы қ. – 165-171 б.
 51. Мұқағали Мұқатаевтың феномені. – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. -Талдықорған, 2011. –194-199 б.
 52. Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесінде тілдерді үйрену. – «Русское слово» /Профессор Е.И. Никитинаны еске алуға арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалы 17 ақпан 2012 ж. 1-ші бөлім. – И. Н. Ульянов атындағы Ульянов мемлекеттік педагогикалық университеті.– Алматы, 2012. – 120-124 б.
 53. Әдеби реминисценциялар мәселесіне. – «Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымды интеграциялаудың мәселелері мен перспективалары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 3-ші бөлім. – І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті – Талдықорған, 2012. –43-47 б.
 54. Мұқағали Мақатаевтың поэзиясындағы жалғыздық тақырыбы. – «Жансүгіров тағылымы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті – Талдықорған, 2012. –97-100 б.
 55. Латын тілі (Э.В. Лимен бірлескен авторлықта). Оқу құралы. – Талдықорған, 2014. – 181 б.
 56. Квантталған оқу мәтіні (бірлескен авторлықта). – «Көптілділік және әлемдік білім беру кеңістігі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы –  – Шымкент, 2014. – 37-41 б.
 57. «Шоқан және Олжас»: гипермәтіндік кеңістік мәселесіне» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ., 2015 ж. – Алматы қ.-28-34 б.
 58. «Интеграцияланған білім беру бағдарламаларының тұрғысында заманауи филологияның қолданбалы аспектілері», VII Бағысбаев оқулары, Халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары, Алматы қ., 28 сәуір 2015 ж.
 59. «О. Сүлейменов поэзиясының гиперкеңістігіндегі махаббат». Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 2015ж. – Алматы қ.- 69-73 б.
 60. «О. Сүлейменовтың өлеңдеріне қазақ ағымын қосу тәсілдері» – «Олжас Сүлейменовтың шығармашылығы және ұлттық сана-сезім мәселелері» Халықаралық ғылыми конференциясы, 2016.- Алматы қаласы.-СС.121-124.
 61. «І. Жансүгіровтың орысша аудармадағыөлеңдері» 2015ж.- Талдықорған қаласы.-231-237 б.
 62. «Ілияс Жансүгіров және Евгений Евтушенко», «Ғылым, білім және инновациялар – Қазақстан – 2050 стратегиясын жүзеге асыру факторлары» халықаралық ғылыми – практикалық конференция, Талдықорған қ., 23-24 қазан 2015 ж., 364-367 б.
 63. Оқу-әдістемелік құрал: «Көркем прозалық мәтінді талдау» бірлескен авторлықта, Талдықорған қ., 2018ж.

Оқу құралы: «Ілиястану» элективті пәні бойынша дәріс курсы, Талдықорған қ., 2016ж.