Галымова Алима Жанатовна

Дәрежесі: Педагогика ғылымдарының магистрі, гуманитарлық ғылымдар магистрі

Қызметі: Оқытушы

білімі

 • 2014-2018 жж. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім алды. 
 • 2018-2020 жж.  І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім алды (магистратура). 
 •  2018-2020 жж. қосдипломды білім беру бағдарламасы негізінде Польша Республикасының Лингвистика-техникалық университетінде «Филология» мамандығы бойынша білім алды (магистратура).

жетістіктері

 • Университет оқытушылары арасында өткізілген «Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы…» сайысының жеңімпазы.

ғылыми еңбектері

 1. Тілдік сананың ғылыми астары және ұғымдық сипаты. «Жансүгіров тағылымы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018. – 168 б.;
 2. Қазақтың тілдік санасындағы «Қонақжайлық» концептісі. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. Филология сериясы, № 3 (79) Алматы «Қыздар университеті» 2019, 312 б.;
 3. Әртүрлі жастағы адамдардың тілдік бейнесіндегі «Атамекен» концептісі. «Қазақ тіл білімі қазіргі заман кеңістігінде: таным, мəдениет, коммуникация» атты филология ғылымдарының докторы, профессор Г.Н. Смағұлованың 70 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 15-16 мамыр, 2020 ж., Алматы. «Елтаным» баспасы, 2020. – 460 б.;
 4. Тілдік сана-лингвомәдени ұғым. Көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Әмір Рақыш Сәтұлының 90 жылдығына арналған «Филологиялық білімді модернизациялау: тәжірибесі мен проблемасы» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Құраст.: Әлімтаева Л., Саткенова Ж.Б.,Өмірқұлова Н.А., Өтегенова Б.Ж. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 347 б.;
 5. Формирование концепта «гостеприимство» в свете этимологии казахского, русского и англиского языка. International independent scientific journal. Kraków, Rzeczpospolita Polska. №21 Vol.1, 2020;
 6. Лингвоэкология бойынша 2010-2020 жылдар аралығындағы шетелдік әдебиеттердің аннотациялық библиографиясы. VI Международной научно-практической конференции «Менеджмент качества: поиск и решения». г. Лос-Анджелес (Калифорния, США) 25-27 ноября 2020 г.
 7. Қазақтың тілдік санасындағы «Қонақжайлық» мәнді фразеологизмдердің қолданылу аясы. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» ХII Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 2021ж.