Данабеков Ермек Амантайулы

Лауазымы: аға оқытушы

білімі

  • 2001 ж. Талдықорған қаласында Жетісу мемлекеттік педагогикалық университетінде оқыды. І. Жансүгіровтың «дене шынықтыру және алғашқы әскери дайындық»мамандығы бойынша білім алған.

жетістіктері

  1. ҚР Білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы 2017ж.
  2. IX-ші жазғы Универсиадасындағы жетістіктері үшін.
  3.   3.Х-ші жазғы Универсиадасындағы жетістіктері үшін Алғыс хат.2019 ж.

ғылыми еңбектері

  1. «Формирование Казахстанского патриотизма в общеобразовательных школах посредством спортивно-массовых мероприятий». «ВЕСТНИК-ХАБАРШЫ» КазНПУ № 4 журнал,2017г.
  2. «Жоғары оқу орындарындағы спорттық-бұқарық жұмыстың ұйымдастырылуы».

«Наука и здравоохранение», научно- практический журнал № 5, Семей, 2015. Журнал входит в перечень научных изд, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования  и науки  МОН РК.                                                    

 3.« Ортатаулық  жағдайында шаңғышы жарысқа түсушілердің жаттықтыру үдерісін дараландыру»

 Научно- практический журнал  «Вестник физической культуры». № 4(49), 2017г. Сертификат.

  1. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни студента. Наука и здравоохранение. Научно- практический журнал № 5, г. Семей,2015г.

5.Использование физкультурно- оздоровительных технологий для укрепления и сохранения здоровья учащихся в средних школах. « Жастар арасында салауатты өмір салтын насихат және жоғарғы дәрежедегі спортшыларды дайындау қалыптастырудың ғылыми- практикалық аспекті». Наука и здравоохранение.  Научно- практический журнал. г.Семипалатинск, 2016г. 

«Специальные знания педагога  и их место в физическом воспитании детей». Современная наука:тенденции  развития.  Материалы международной научно-практической конференции. г. Душанбе, 2015г.

 

  1. «Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі». Учебно- методическое пособие.М. ISBN 978-601-216-395-7

Рекомендовано РУМС Специальности Физическая культура и спорт .   Протокол №2 21.04.2017 14 п.л.

  1. 7. «Әлемдегі олимпиадалық қозғалыстың тарихы». Учебно- методическое пособие. ISBN 978-601-216-394-0

Рекомендовано РУМС Специальности Физическая культура и спорт. Протокол №3 21.04.2016 15.9 п.л

 

Біліктілігін арттыру:

1) 2013 ж  «16» қазан 2013 ж «29» қазан аралығында білім жұйесінің РМҚК Ұлттық ғылыми практикалық дене тәрбиесі орталығында жұмыстан қол үзе жүріп 72 сағат көлемінде дене тәрбіесі мен спорттын ғіқ»қү мамандығы бойынша кәсіби біліктілігін арттырды

2) «Повышение квалификации физкультурных кадров высших учебных заведений» июнь 2016 года. ГУ «Министерство образовиния и науки РК»

3) CERTIFICATE The International University Sports Federation  the National University Sports Federation of the Republik of Kazakhstan and the Organising Committee have the honour and the pleasure to present this.

4) THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT THIS CERTIFICATE IS ISSUED TO CONFIRM SUCCESSFUL ACHIEVEMENT OF ENGLISH LEVEL ELEMENTARY. SWISS AMERICAN ACADEMY SA.ROUTE DE BELVEDERE 35 CH-1854 LEYSIN TEL. 024 477 60 00