Ержанова Гульнур Жарбулгановна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Лауазымы: Аға оқытушы

Образование

Оқу орны: І Жансүгірова ат. Жетісу мемлекеттік университеті

Мамандығы: «5В010500 – Дефектология»

Оқу жылы: 2004 ж

Біліктілігі: дефектолог

 

Академиялық дәрежесі туралы мәліметтер:

Оқу орны: Жетісу мемлекеттік университеті. І Жансүгірова

Мамандығы: «5M010300 – Педагогика және психология»

Оқу жылы: 2012 ж

Біліктілігі: білім магистрі

 

Ғылыми қызығушылықтары:

Мүмкіндігі шектеулі балалардың коммуникативтік құзіреттілігін қалыптастыруда болашақ дефектологтарды оқыту.

Біліктілікті арттыру

 • № 67 куәлік «Психопотология» 48 сағат, С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан, мемлекеттік университет – 2015
 • Сертификат № 061 «Инклюзивті білім: тәжірибе, проблемалар, даму болашағы» С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті – 2016

ғылыми еңбектері

 1. Психикалық дамуы тежелген балаларды интегративті түзете-дамыта оқыту. Хабаршы № 1 (53) 2017.
 2. «Инклюзивті білім берудің негізгі түсінігі мен ұстанымдары» тақырыбында мақала. Жалаири Өмірәлі Шакарапұлының 75 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстанның конституциялық-құқықтық дамуы» атты ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған 2017 ж.
 3. Жалпы білім беретін мектептердегі педагогтардың  инклюзивті білім беруді жүзеге асырудағы қиындықтары. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журнал. Педагогика № 1. Астана 2018 ж.
 4. Жалпы білім беретін мектепте инклюзивті оқытуды ұйымдастыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журнал. № 3(58), 2018 ж.404-409 б.
 5. Жалпы мектеп мұғалімдерінің инклюзивті оқыту жүйесіне дайындығы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Хабаршы № 1. Алматы 2018 ж.
 6. Тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaнғaн бaлaлaрдың сөйлеу тілін дaмыту» тақырыбында мақала. «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамуының негізі» аттыхалықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған 2018 ж.
 7. Ержанова Г.Ж. Оқу-әдістемелік құрал «Дамуында ауытқуы бар балаларға арналған түзету-педагогикалық және диагностикалық жұмыс түрлерінің бағыттары».2019ж. Талдықорган ISBN 978-601-216-508-1. І.Жансугуров атындағы ЖМУ. 101 бет.
 8. Ержанова Г.Ж. Учебно-методическое пособие «Подготовка педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями». Талдыкорган. 2019 г.
 9. Мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік көмек көрсету ерекшеліктері. Абай атындағы КазҰМУ ХАБАРШЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 Алматы 2019 ж.
 10. Ержанова Г.Ж. Оқу-әдістемелік құрал «Кәсіби қазақ тілі»  2019ж. Талдықорган І.Жансугуров атындағы ЖМУ. 141 бет.
 11. «On The Effectiveness Of Blended Learning Technologies In Higher Education. Opcion, Año 35, Especial Nº 19 (2019):3078-3086 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-938.
 12. Зиятында ауытқуы бар балаларды кәсіби еңбекке дайындаудың ерекшеліктері. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Тағылым» № 10 (69) 2019ж.
 13. Ауыспaлы әлeмдeгi aрнaйы пeдaгoг тұлғaсы жәнe кәсiби әрeкeтi. IV Международная научно-практическая конференция «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий» в г. Ванкувер (Канада) 23-25 октября 2019 г., 109стр
 14. Үйден оқитын оқушыларды жаңартылған білім беру бағдарламасы мен оқытудың ерекшеліктері. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 2020 ж.
 15. Логопедия сабағында дәстүрлі емес әдістерді ойын түрінде пайдалану ерекшеліктері. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал № 5/(3) 2020 ж, 150б.
 16. Довузовская подготовка в системе инклюзивного высшего образования: Учебно-методическое пособие для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в высшие учебные заведения. ИП «ДИЗАЙН-ОТ», Талдыкорган, 2020.-110 с. ISBN 978-601-7440-27-5