Ержанова Гульнур Жарбулгановна

Cтепень: магистр педагогических наук

Должность: старший преподаватель

Образование

 • Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

  Специальность: 5В010500 — «Дефектология»

  Год окончания: 2004

  Квалификация: специалист педагог-дефектолог

   

  Сведения об академической степени: 

  Учебное заведение: Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова

  Специальность: 5М010300 – «Педагогика и психология»

  Год окончания: 2012

  Квалификация: магистр педагогических наук

   

  Научные интересы:

  Подготовка будущих дефектологов в формировании коммуникативной компетенции детей с ОВ.

Повышение квалификации

 • «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген ҚР орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының професссорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80академиялық сағат. 2019 ж.
 • «Заманауи педагогикалық технологиялар» ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру курсының білім беру бағдарламасы (240 сағ.). АО «НЦПК Өрлеу» 2017ж.
 • «Обучение отечественными и иностранными специалистами по педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и сфере подготовки кадров» в объеме 20часов на тему: «Инклюзивное образование». 2017г.
 • «Современные педагогические технологии» (72 часа). Центр повышения квалификации и дополнительного образования ЖГУ. 2017г.
 • Организация обучения по дистационным и онлайн образовательным технологиям. Центр повышения квалификации и дополнительного образования Жетысуского государственного университета. 36 ч. 2020.

Научные труды

Общее количество публикаций — 32. Из них: Sсkopus, ККСОН, учебно-методические пособия:

 1. Психикалық дамуы тежелген балаларды интегративті түзете-дамыта оқыту. Хабаршы № 1 (53) 2017.
 2. «Инклюзивті білім берудің негізгі түсінігі мен ұстанымдары» тақырыбында мақала. Жалаири Өмірәлі Шакарапұлының 75 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстанның конституциялық-құқықтық дамуы» атты ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған 2017 ж.
 3. Жалпы білім беретін мектептердегі педагогтардың  инклюзивті білім беруді жүзеге асырудағы қиындықтары. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журнал. Педагогика № 1. Астана 2018 ж.
 4. Жалпы білім беретін мектепте инклюзивті оқытуды ұйымдастыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журнал. № 3(58), 2018 ж.404-409 б.
 5. Жалпы мектеп мұғалімдерінің инклюзивті оқыту жүйесіне дайындығы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. Хабаршы № 1. Алматы 2018 ж.
 6. Тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaнғaн бaлaлaрдың сөйлеу тілін дaмыту» тақырыбында мақала. «Рухани жаңғыру – Қазақстанның серпінді дамуының негізі» аттыхалықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Талдықорған 2018 ж.
 7. Ержанова Г.Ж. Оқу-әдістемелік құрал «Дамуында ауытқуы бар балаларға арналған түзету-педагогикалық және диагностикалық жұмыс түрлерінің бағыттары».2019ж. Талдықорган ISBN 978-601-216-508-1. І.Жансугуров атындағы ЖМУ. 101 бет.
 8. Ержанова Г.Ж. Учебно-методическое пособие «Подготовка педагогов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями». Талдыкорган. 2019 г.
 9. Мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік көмек көрсету ерекшеліктері. Абай атындағы КазҰМУ ХАБАРШЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 Алматы 2019 ж.
 10. Ержанова Г.Ж. Оқу-әдістемелік құрал «Кәсіби қазақ тілі»  2019ж. Талдықорган І.Жансугуров атындағы ЖМУ. 141 бет.
 11. «On The Effectiveness Of Blended Learning Technologies In Higher Education. Opcion, Año 35, Especial Nº 19 (2019):3078-3086 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-938.
 12. Зиятында ауытқуы бар балаларды кәсіби еңбекке дайындаудың ерекшеліктері. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал «Тағылым» № 10 (69) 2019ж.
 13. Ауыспaлы әлeмдeгi aрнaйы пeдaгoг тұлғaсы жәнe кәсiби әрeкeтi. IV Международная научно-практическая конференция «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий» в г. Ванкувер (Канада) 23-25 октября 2019 г., 109стр
 14. Үйден оқитын оқушыларды жаңартылған білім беру бағдарламасы мен оқытудың ерекшеліктері. «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. 2020 ж.
 15. Логопедия сабағында дәстүрлі емес әдістерді ойын түрінде пайдалану ерекшеліктері. Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал № 5/(3) 2020 ж, 150б.
 16. Довузовская подготовка в системе инклюзивного высшего образования: Учебно-методическое пособие для лиц с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в высшие учебные заведения. ИП «ДИЗАЙН-ОТ», Талдыкорган, 2020.-110 с. ISBN 978-601-7440-27-5