ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ БӨЛІМІ

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің мақсаты – магистратура және докторантура білім беру бағдарламалары бойынша жоғары білікті, тәжірибелі кәсіби және ғылыми педагогикалық кадрларды даярлау.

 • Міндеттері
 • Қызметтері
 • Жетістіктері
 • Қызметкерлері
міндеттер
 • Магистратура мен докторантураның мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім білім беру бағдарламалары негізінде оқытуды қамтамасыз ету;
 • Білім магистрлерін, педагогика ғылымдарының магистрлерін, PhD докторларын даярлау жұмыстарын ұйымдастыру;
 • Бейіндік бағытта білім алған түлектерге қосымша куәлік беруді жүзеге асыру.
ЖҰМЫС бағыттары
 • ЖОО кейінгі білім беру аясында ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты талаптарына сәйкес оқу үдерісінің ұйымдастырылуын іске асыру;
 • Барлық білім беру бағдарламалары бойынша модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу жұмыстарын жүргізу;
 • Оқу үдерісінің графигін құру жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау, олардың уақытылы орындалуын ұйымдастыру;
 • барлық білім беру бағдарламалары бойынша практиканың жүргізілуін талдау және бақылау;
 • магистратура, докторантура бойынша оқу-әдістемелік процесті жетілдіруге бағытталған ішкі нормативтік нұсқаулық материалдарды әзірлеу;
 • бейіндік бағыт бойынша білім алған түлектерге ғылыми-педагогикалық бағыттың қосымша сертификатын беру бойынша жұмысты жүзеге асыру;
жетістіктер
МВА бағдарламасы жүзеге асырылуда
Қосымша куәлік
Педагогикалық бейіннің білім беру бағдарламасын аяқтаған бейінді бағыттағы магистрге негізгі
дипломына қосымша тиісті куәлік беріледі.
Магистранттар мен докторанттар шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтті
PhD дипломы
қызметкерлер

Рысбеков Кадыр Койшыбекұлы

Басшы

+7 (728) 222 21-22 ;
    қосымша (1169)

zhu.opo@bk.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Разбекова Меруерт Тоқтасынқызы

Аға әдіскер

+7 (728) 222 21-22 ;
    қосымша (1169)

zhu.opo@bk.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Музбаева Катипа Сатыбалдиевна

Әдіскер

+7 (728) 222 21-22 ;
    қосымша (1169)

zhu.opo@bk.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ