Zhumagulov Timur

Degrees: Doctor (Ph. D)

Post: Head of the Department

Education

 • 2006-2010gg. He studied in the city of Almaty at the Kazakh National University named after Al-Farabi. Specialty” jurisprudence ” Bachelor’s degree.
 • 2010-2012 GG. Zhetysus State University I. Zhansugurova. Specialty” jurisprudence ” master of Legal Sciences
 • Doctor of Philosophy (PhD), represented by the committee for control in the field of education and science of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. Order No. 1443 from October 6, 2017. № 0002031
 • Topic dissertation: problems of legal support of water safety in the Republic of Kazakhstan

Achievement

 • Taldykorgan leader-2016 Youth Award “The Best Young Scientist»
 • Almaty region leader-2016 Youth Award ” Best Young Scientist»
 • “The best teacher of the University” ” in 2020 is the recipient of the call.”

Scientific works

 • ҚР-ның су қауіпсіздігі саласындағы құқықтық қатынастардың объектілері мен субъектілерінің ерекшеліктері. Қазақстанның ғылыми мен өмір №4 (61) 2018, 95-98 б.
 • Международное правовое обеспечение водной безопасности Республики Казахстан. Наука и Жизнь Казахстана №4 (60) 2018. П. 98-102
 • Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігінің трансшекаралық-құқықтық мәселелері. Қазақстанның ғылыми мен өмір №1 2019, 34-36 б.
 • Анализ правового регулирования и современного состояния отходов в РК. Наука и Жизнь Казахстана №1 2019. П. 37-39
 • Развитие водной политики Республики Казахстан. Правовые проблемы. Наука и Жизнь Казахстана № 12/1 2019. П. 66-70
 • Қаржы саласындағы мемлекеттік органдардың қызметінің құқықтық негіздерінің мәселелері. Қазақстанның ғылыми мен өмір №9/2 2019, 20-23 б.
 • Развитие водной политики Республики Казахстан. Наука и Жизнь Казахстана №12/1 2019. П. 66-70
 • Құқықтық сананың деформацияға ұшырау процесі. Қазақстанның ғылыми мен өмір №12 (146) 2020, 44-48 б.
 • Қазақстан халық ассамблеясы институтының контитуциялық құқықтық мәртебесі. Қазақстанның ғылыми мен өмір №5/2 2020, 98-101 б.
 • Құқықтық сана ұғымының философиялық және құқықтық мәні. Қазақстанның ғылыми мен өмір №3/4 2020, 26-30 б.
 • Қазақстан Республикасының еңбек құқығы: Оқу құралы. – Талдықорған: І. Жансугіров атындағы. Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. -160 б.
 • Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы: теориясы және тәжірибесі: Оқу құралы. – Талдықорған: І. Жансугіров атындағы. Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. -139 б.
 • Қазақстан Республикасындағы су қауіпсіздігін құқықтық қамтамасыз ету мәселелері: Монография. – Талдықорған: І. Жансугіров атындағы. Жетісу мемлекеттік университеті, 2018. -124 б.