Кайкибаева Айнур Сейдахметқызы

Кайкибаева Айнур Сейдахметқызы

Дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі

Лауазымы: Халықаралық ынтымақтастық орталығының директоры

БІЛІМІ

 • 2014-2016 жж. – «Мәскеу болат және қорыт­палар институты» Ұлттық зерттеу технологиялық университеті, 22.04.01 «Материалтану және материалдар технологиясы»;
 • 2014-2016 жж. – Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу университеті, 6М071000 – «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»;
 • 2010-2014 жж. – Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу университеті, 5В071000 – «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы».

Жетістіктері

 • ҚР БҒМ гранттық қаржыландыру жобаларының зерттеу тобының мүшесі:

– AP05132285   «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында жаһандану жағдайындағы диаспораның этномәдени бірегейлігі (Моңғолия және Қытай қазақтары негізінде).

– AP08053050   Қазақстан Республикасында білім берудің лингвоэкологиялық моделін қалыптастыру: теориясы мен тәжірибесі.

– AP08857092   Инклюзивті жоғары білім беру жүйесінде денсаулығында мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды жоғары оқу орнына дейінгі даярлауды ұйымдастыру.

Біліктілікті арттыру

 • 2015 жыл – Zuyd қолданбалы ғылымдар университеті (Нидерланды) – магистрлік диссертацияның зерттеу тақырыбы бойынша халықаралық тағылымдама;
 • 2018 жыл – N & T Consulting Company – «Білім беру саласындағы менеджмент: үрдістер және сапа» курстары (72 сағат);
 • 2018 жыл – Бизнес-инкубатор MOST – «Кәсіпкерлік негіздері бойынша базалық курс» (36 сағат);
 • 2018 жыл – «Институционалдық зерттеулер және деректерді визуализациялау: теория және практика» семинары, NU және KIMEP (8 сағат).

Жарияланымдар

 1. Karasholakova, A. Kaikibayeva English – Kazakh – Russian Dictionary of life safety and Environmental science terms – Dictionary. Taldykorgan, 2020. – 74 p.
 2. Kudrya A.V., Sokolovskaya E.A., Ngo K.N., Kaikibaeva A.S. Relation between the Nonuniformity of the Properties and the Structure of Large Forgings, Russian Metallurgy (Metally)Volume 2018, Issue 6, 1 June 2018, Pages 589-592, SJR 2016 – 0.257 (Scopus, РИНЦ);
 3. Кудря А.В., Соколовская Э.А., Нго Нгок Ха, Кайкибаева А.С. Связь неоднородности свойств крупных поковок со структурой. Журнал «Электрометаллургия» (ВАК, РИНЦ). – М: Наука и технологии. 2018;
 4. Нго Нгок Ха, Кайкибаева А.С., Соколовская Э.А., Кудря А.В. Масштабы неоднородности разнородных структур в крупных поковках из улучшаемой среднелегированной стали.     60 Международная Научная Конференция «Актуальные Проблемы Прочности» (РИНЦ), стр. 474-476, Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2018;
 5. Кайкибаева А.С., Кудря А.В. Оценка взаимосвязи строения разномасштабных структур в крупных поковках из улучшаемой стали 38ХН3МФА-Ш. Квалификационная работа магистра. – М.: МИСиС. 2016;
 6. Кайкибаева А.С., Нго Нгок Ха, Ле Хай Нинь, Соколовская Э.А, Кудря А.В. Измерение геометрии разномасштабных структур  и изломов стали 38ХН3МФА-Ш для оценки причин неоднородности её вязкости. Тезисы докладов VIII-я Евразийской научно-практической конференции «Прочность неоднородных структур». – М.: МИСиС. 2016.