Кулманбетов Аслан Маратулы

Ғылыми дәрежесі: магистр

Лауазымы: оқытушы

БІЛІМІ

  • 2015 ж. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ
  • Мамандығы: Алғашқы  әскери дайындық

ЖЕТІСТІКТЕРІ

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

1. Қазіргі кезеңдегі білім беру мекемелерінде студенттердің базалық әскери дайындық негіздері. Замануи әлемдегі ғылым мен білім  – қазіргі әлемдегі ғылым және білім – қазіргі әлемдегі ғылым және білім. Том 4: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2017. – P.213.

2. Замануи әлемдегі ғылым мен білім. Том 4: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қарағанды: Болашақ -Баспа, 2017. – P.216. 

3. УДК 355/359-5/-9 «Применение информационных технологии в проведении занятий по военной топографии» Вестник ЖГУ им. И.Жансугурова Научный журнал №4,2017г ст.214-218

4.УДК 37.035.6 «Организация воспитательной работы в военно-патриотических клубах как основа Казахстанского патриотизма» Путь науки Международный научный журнал, №6 (52) 2018 ст. 38-40