Мемлекеттік сатып алу және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі

Бөлімнің мақсаты-университет пен басқа да мемлекеттік органдар, ұйымдар мен жеке тұлғалар арасында туындайтын қатынастарды құқықтық қамтамасыз ету, тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру тиімділігін қамтамасыз ету, мемлекеттік органдармен, басқа да ұйымдар және жеке тұлғалармен қарым-қатынастарда университеттің материалдық және өзге де құндылықтарының оңтайлы және тиімді пайдаланылуын бақылау және талдау.

 • Міндеттері
 • Функциялар
 • Жетістіктер
 • Қызметкерлер
Міндеттері
 • Мемлекеттік сатып алу саласында университет саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу;
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын бақылау;
 • Университеттің өндірістік қызметін қамтамасыз ету мақсатында басқа құрылымдық бөлімшелермен өзара әрекеттесуді ұйымдастыру;
 • Мемлекеттік сатып алу және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің жұмысын жетілдіруге бағытталған үдерістерді басқару және жағдайын болжау;
 • Оқу-өндірістік, тұрғын үй және әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы объектілердің материалдық базасын дамыту және кеңейту;
 • Университетте оқу процесін материалдық қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
 • Университеттің материалдық және өзге де құндылықтарын оңтайлы және тиімді пайдалануды бақылау және талдау.
Функциялар
 • Тиісті қаржы жылына арналған шығыстар сметасын әзірлеуге қатысу;
 • Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің тізбесін әзірлеу және бекітуге ұсыну;
 • Тиісті қаржы жылына арналған мемлекеттік сатып алу жоспарын әзірлеу және бекітуге ұсыну;
 • Материалдық қажеттіліктер бойынша құрылымдық бөлімшелердің өтінімдерін қарау;
 • Жоспарда көзделген сатып алу тәсілдерін жүргізу жолымен тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру;
 • Университеттің басқа мемлекеттік ұйымдар өткізетін мемлекеттік сатып алуда әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуы үшін құжаттаманы әзірлеу;
 • Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру процесінде университетпен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылау;
 • МСАжәнеҚҚБ іс жүргізу бойынша құжаттаманы жүргізу;
 • Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ҚР заңнамасын сақтауын бақылауды жүзеге асыру.
БІЗДІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

Брацунова Яна Викторовна

Бөлім бастығының м. а.
+7 (728) 222-00-66 ; Қос.іш. (1108)yana_bratsunova@mail.ru

CD20A154-8187-49D0-8407-E2D64479053A

Садуакасова Ботагоз Маратовна

Заңгер

+7 (728) 222-00-66 ;
Қос.іш. (1108)

botasaduakassova@gmail.com

Сабитаева Акбота Хамитовна

менеджер

+7 (728) 222-00-66 ;
Қос.іш. (1108)

bsabitayeva@bk.ru