Мырзахмет Ляззат Қанатбекқызы

Дәрежесі: магистр

Лауазымы: оқытушы

Білімі

  • Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, ЖБ-Б №0077106, Шетел тілі: екі шетел тілі, 2014
  • Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, ЖООК-М №01400434, Педагогика және психология, 2018

Жетісіктері

  • ІІІ-дәрежелі диплом «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым » атты жас ғалымдардың республикалық ғылыми –тәжірибиелік конференциясында «тарих –филологиялық ғылымдар» секциясы бойынша  ІІІ орын алғаны үшін, 13-14 наурыз 2014 жыл. Талдықорған қаласы
  • ІІ-жүлделі орын, «Бүгінгі жас маман –ертеңгі ұлағатты ұстаз» байқауы, 2015 жыл наурыз, Талдықорған қаласы
  • Сертификат №00718 ЖШС  Психологиялық суйемелдеу орталығында 2018 жылдың 16-25 сәуір аралығында магистратура   білім беру бағдарламасының 6М010300 Педагогика және психология  мамандығы бойынша ғылыми тағылымдамадан өтті Талдықорған  2018ж

Ғылыми еңбектері

  • “Linguistic ways of expression emotuions”«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым»  Республикалық ғылыми-тәжірибиелік конференция, Талдықорған, 2014ж., 101-104б.
  • «Қазіргі қоғамдағы жасөспірімнің жеке басын әлеуметтендіру мәселелері» Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы, профессор Х.Т. Шерьязданованың ғылыми қызметіне арналған басылым, 2017, 38-44 б.
  • «Қазіргі заманғы тұлғаны дамытуда білім берудің рөлі» О.Ш Жалайырдың 75-жылдығына арналған «Қазақстанның конституциялық-құқықтық дамуы» 3 Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының, В.А. Жолдасбекова атындағы Экономика және заң академиясы., 2017, 476-481б.
  •  «Қазіргі қоғамдағы жасөспірімдердің жеке әлеуметтенуінің заманауи мәселелері» ОмМТУ, Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Еуразиялық экономикалық интеграция елдерінің әлеуметтік-экономикалық және құқықтық жүйелері» Ресей, Омбы, 1-2 наурыз 2018 ж., 311-317 б.
  • «Тұлғаның әлеуметтік мәртебесі прагмалингвистикалық категория жүйесінде» №6/3, Қазақстанның ғылымы  мен өмірі, Халықаралық ғылыми журнал Қызылорда қаласы, 2020ж., 364-369 б.