Наубаева Хапиза Танирбергеновна

Дәрежесі: психология ғылымдарының докторы

Дәрежесі: профессор

білімі

Оқу орны: Талдықорған педагогикалық  институты

Мамандығы: физика

Бітірген жылы: 1979

Біліктілігі: физика пәнінің мұғалімі

Оқу орны: Талдықорған педагогикалық  институты

Мамандығы: Оқу орыс тілінде жүретін мектептегі қазақ тілі

Бітірген жылы: 1994

Біліктілігі: Оқу орыс тілінде жүретін мектебінің  қазақ тілі пәнінің мұғалімі

 

Ғылыми атағы туралы мәлімет:

Ғылыми дәрежесі:   психология  ғылымдарының докторы, доцент.

Мамандығы: : 19.00.07 – Педагогикалық психология 

Берілген жылы 2011

Докторлық диссертацияның тақырыбы: Оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытуға этникалық қарым-қатынастың психологиялық әсері.

 

Ғылыми дәрежесі: ­  педагогика  ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: : 13.00.01 – Жалпы педагогика

Берілген жылы:  1999

Кандидаттық  диссертацияның тақырыбы: Мектеп жасына дейінгі балалардың өзара бірлесіп атқаратын іс-әрекетін гумандық негізде жүзеге асыру.

 

Ғылыми атағы туралы мәлімет:

Психология ғылымдарының докторы.

Берілген жылы: 2004

ЖМУ профессоры 

Ғылыми қызығушылығы: Оқу үдерісіндегі жеке тұлғаларға әлеуметтік-психологиялық көмектің ғылыми-практикасы.

жетістіктері

 •  2015 жылдың 7 сәуірінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің №2 шешімімен «Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері» медаліне ие болды»
 • 2016 жылы Мұхамеджан Тынышпаевтың ұлы тұлғасының тарихи мұрасын зерттеуге қосқан үлесі үшін «М. Тынышпаевқа 135 жыл» медалімен марапатталды»

Научные труды

Ғылыми еңбектері: Ғылыми еңбектердің барлығы 167-ден астам; соңғы 3-жылдағылар:

 1. «Отбасылық қарым-қатынастың бала тәрбиесіндегі рөлі мен маңызы» Абай атындағы Қазақ ҰПУ-нің Хабаршы «Психология» сериясы, №1 (50), Алматы, 2017 ж. 88-91 бб
 2. «Ақпараттық – коммуникациялық технологияларды қолданудың психологиялық ереукшеліктері» Абай атындағы Қазақ ҰПУ-нің Хабаршы «Психология» сериясы, №2 (51), 87-89б,
 3. «Мектеп кеңістігінде білім беру сапасын дамытудың заманауи психологиялық концепциясы» Абай атындағы Қазақ ҰПУ-нің Хабаршы «Психология» сериясы, №4 (53), 37-40б,
 4. «Болашақ педагог-психологтарды даярлаудағы жаңа технологиялардың маңыздылығы» Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж,422-427бб.
 5. «Инновациялық технологияны  білім  беру саласында жаһандану жағдайындағы пайдаланудың маңыздылығы» Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж,276-280 бб
 6. «Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның психологиялық әсері» Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж,224-226 бб
 7. «Әдеби шығарманың психологиялық ерекшеліктері» Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №9(2) 2019 ж, 278-283бб.
 8. «Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияны теориялық зерттеу» әль-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы «Психология және социология» сериясы №4(61) Алматы, 2019ж.
 9. «Мұғалімдердің әртүрлі кәсібилену кезеңдеріндегі эмоциялық тұрақтылықтың ерекшеліктері» әль-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы «Психология және социология» сериясы №4(71) Алматы, 2019ж.
 10. «Оқытушылардың психологиялық даярлығы мен инновациялық әлуметтенуінің үздіксіз кәсіби білімденуіне әсер» әль-Фараби атындағы ҚазҰУ хабаршысы «Психология және социология» сериясы №4(72) Алматы, 2020ж.
 11. Жоғары мектептегі кредиттік оқу жүйесін іске асырулы: технология, педагогикалық құндылық, мәдениет Қазақстанның ғылым мен өмірі. ККСОН. Халықаралық ғылыми журнал №5(3) 2020 ж, 197-202 бб.
 12. The influence of motivation on the development of students personal and professional dualities Opcion-UdZ- Opcion (ISSN10121587-Venezuela Ssopus)-2019-2020g , Año 35, Nº Especial 20 (2019):2899-2921

Оқу құралдары

 1. Білім берудің практикалық психологиясы Оқу-әдістемелік құрал ЖМУ, Талдықорған,2016 ж.
 2. Психологиялық практикум Оқу құралы.(РУМС)ЖМУ, Талдықорған, 2017 ж.

Электронды оқу құралдары:

 1. «Психология» І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті-2017ж.
 2. «Жоғары оқу орнында психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі» І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті-2017ж.
 3. «Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтерді дамыту» І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекетттік университеті-2017ж.

Халықаралық және Республикалық ғылыми конференцияларда жарияланған ғылыми еңбектер:

 1. Жаһандану жағдайындағы инновациялық технологияны білім беру саласында пайдаланудың маңыздылығы І. Жансүгіров атындағы ЖМУ. «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары-Талдықорған, 2017 ж.
 2. Студенттердің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның ерекшеліктері«Рухани жаңғыру-Қазақстанның серпінді дамуының негізі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Талдықорған, 2018 ж.
 3. Болашақ педагог психологтарға кәсіби білім берудегі мотивацияның психологиялық әсеріАбылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясын жүзеге асыру аясында «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы-2019ж. 18-қазан.
 4. Студенттерді кәсіби даярлаудағы оқу мотивациясының рөліАбылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті «Рухани жаңғыру» ұлттық идеясын жүзеге асыру аясында «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы-2019ж. 18-қазан.
 5. Болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы мотивация«Жастар – білім, ғылым, қоғамның қозғаушы күші» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. ЖМУ-Талдықорған 2019 жыл 25-26 қазан.
 6. І.Жансүгіров шығармашылығына психологиялық талдау VМеждународная научно-практическая конференция «Вызовы ХХІ века» Наука и образование в современном мире Нур-Султан, Казахстан 10-12 декабря 2019г.
 7. Студенттің психологиялық әл-ауқатының өзгерістеріне оқу мотивациясының әсерін талдау Академик Т.Т. Тəжібаевтың 110 жылдығына арналған «Білім және психологиялық-педагогикалық ғылым:» жүйелік, сабақттастық, инновациялық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы «Қазақ университеті» 2020ж.
 8. «Тұлғаның мотивациялық сферасын құрылымдық ұйымдастыруды зерттеу» профессор С.М. Жақыповтың 70 жылдығына арналған «Отандық және әлемдік психологияның жай-күйі және даму перспективалары» халықаралық –ғылыми әдістемелік конференция Алматы, 30-қазан, 2020ж.284-286 баспа бет.
 9. «Қазіргі білім жүйесіндегі психологиялық қолдау- Болашаққа бағдар»тақырыбында баяндама оқып, Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру – болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарына жарыққа шықты. Алматы,18-желтоқсан «Қайнар университеті» Хабаршы 4/1, 2020ж.
 10. «Шетел психологиясындағы мотивацияның теориялық негіздері» Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру – болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарына жарыққа шықты. Алматы,18-желтоқсан «Қайнар университеті» Хабаршы 4/2, 2020ж.
 11. «Қазіргі заманғы білім беру сапасын арттыруда және рухани өркендеуде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы білімді ұрпақ даярлау» Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру – болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарына жарыққа шықты. Алматы,18-желтоқсан «Қайнар университеті» Хабаршы 4/2, 2020ж.
 12. «Деректемелік көрсеткіштер» Х.Т.Наубаеваның 60 жылдық мерейтойына арналған «Педагогика, психология және жаңартылған білім берудің келешегі мен дамуы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция.Талдықорған, 2018 ж. Біліс беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы педагогтің кәсіби дамуы. Х.Т.Наубаеваның 60 жылдық мерейтойына арналған «Педагогика, психология және жаңартылған білім берудің келешегі мен дамуы» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Талдықорған, 2018 ж. 244-247 бб.
 13. «Мотивация психологиялық феномен ретінде – рухани құндылық» Алматы облысының ішкі саясат басқармасы «ҰЛТ ҚҰНДЫЛЫҒЫ- ҰРПАҚ ӨЗЕГІ» Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары Талдықорған, 2019.
 14. «Болашақ педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетіне бейімделуіне әсер ететін негізгі факторлар» «Инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне ендіру – сапалы білім негізі» республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары ЖМУ- Талдықорған ақпан, 2020ж.343-345 бб