ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Педагогика және психология кафедрасы 5В010300 – «Педагогика және психология», 5В010500 – «Дефектология» мамандықтары, 6В01101 – «Педагогика және психология», 6В01902 – «Арнайы педагогика», 7М01101– «Педагогика және психология», 7М01902 – «Арнайы педагогика», 8D01101– «Педагогика және психология» білім беру бағдарламалары бойынша қызмет көрсетеді.

Кафедрада оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбиелік іс шараларды 32 оқытушы жүзеге асырады: кафедра меңгерушісі PhD, доцент м.а. Сапаргалиева А.Ж., п.ғ.д., профессор Абишев Н.А., пс.ғ.д., профессор Наубаева Х.Т., педагогика ғылымдарының кандидаттары, доценттер: Нуржанова Т.Т., доцент м.а. Рысбекова Р.М., Шакарим Н.Ш., педагогика ғылымдарының кандидаттары, қауымдастырылған профессор м.а. Сыдыкбекова М.А., Жексембаева Ж.Р., PhD Баженова Э.Д., ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) Галиева А.Н., магистрлер: Есимханова Р.К.,Шенгельбаева С.Б., Ахмедиева К.Н, Азанбекова Г.Т., Ержанова Г.Ж., Тулепова С.І. Мамилина С.К., Шмидт М.А. және т.б. Кафедраның ғылыми әлеуеті  42 % құрайды.

Кафедраның ғылыми зерттеу жұмысының бағыттары: баланың іс-әрекет субьектісі ретінде даму және қалыптасу жүйесі; үздіксіз білім беру үрдісі интегративті ашық жүйесі, оқыту мен тәрбиелеуді инновациялық түрде ұйымдастыру. Қазіргі кездегі кафедраның негізгі ғылыми және ғылыми-әдістемелік жобалары: болашақ педагог-психологтың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру; орта буын оқушыларының дербестігін қалыптастыру; оқушылармен қарым-қатынаста туындаған қиындықтарды педагогикалық түзету; балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру; жасөспірімдердің девиантты тәрбиесінің психологиясы.

Қазіргі кезде кафедра белсенді түрде шетелдік жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста: К.Д.Ушинский атындағы Ярославль мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей), Климент Охридский әулие атындағы София университеті (Болгария), Санкт – Петербург Мемлекеттік Психология және әлеуметтік жұмыстар институты (Ресей), Карлов Университеті (Чехия).Педагогика және психология мамандығының докторанттары үшін шетелдік жоғары оқу орындарының ғылыми кеңесшілерімен келісімшарт жасалды: Вильнюс университетінің (Литва) профессоры, педагогика ғылымдарының докторы Римантас Зельвис, Халықаралық Кувейт университеті (Қырғыз Республикасы), п.ғ.д., Бабаев Д. Б., Лингвистикалық-техникалық университеті (Польша) философия докторы (PhD), профессор Эльжбет Стерналь,Санкт-Петербургтық ЖОО кейінгі педагогикалық білім берудің академиясы (Ресей) п.ғ.д., профессор Журавлева О.Н., Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей) п.ғ.д., профессор Петрусевич А.А. , Гази университеті (Түркия) п.ғ.д., профессорлар Южел Гелишли және Ибрахим Кысач.

Кафедра тарихы

1978 ж. музыка және педагогика факультетінде мектепке дейінгі педагогика бөлімі мен мектепке дейінгі педагогика кафедрасы ашылды. Мектепке дейінгі педагогика кафедрасы ашылғаннан бастап м.ғ.к., доцент Жанадилов Ж.Ж., п.ғ.к., доцент Ибрагимов У.Ш., п.ғ.к., доцент Каретная А.Д., п.ғ.к., доцент Аралбаева Р.К., п.ғ.к., доцент Г.Ж. Менлибекова меңгерушілік етті.

1990-1995 ж.ж. аралығында Қазақстанның тәжірибелі педагог-психолог ғалымдарының қатысуымен республикалық семинарлар мен конференциялар өтті. 1994ж. «Қазақ бала бақша бағдарламасы» проблемасы бойынша уақытша ғылыми-зерттеу комитеті (ВНИК) құрылды. Кафедра педагогика (мектепке дейінгі) және психология пәнінің оқытушыларын, мектепке дейінгі білім беру әдіскер мамандарын даярлад.

Институттың, университеттің даму кезеңдерінде кафедраны көрнекті ғалым-педагогтар басқарды: п.ғ.к., профессор Туркпенов Ж..Т (1973-1976 жж.);б.ғ.к., доцент Бусурманова Светлана Толеуовна (1976-1978 жж.); п.ғ.к., доцент Байгуатова Орынбасар Мырзатаевна (1978-1980жж.), п.ғ.к., доцент Жумабаев Абугали Жумабаевич (1980-1983 жж.); п.ғ.к., профессор,Балтық педагогикалық академиясының академигі Ли Афанасий Дмитриевич (1983-1984 жж.); п.ғ.к., профессор Баженова Валерия Петровна (1984-1987 жж.) ;п.ғ.д., профессор Баженов Вячеслав Григорьевич (1987-2001 жж.); п.ғ.к., доцент Наубаева Хапиза Танирбергеновна (2001-2002 жж.); п.ғ.д., профессор Абишев Нурлан Акашевич (2002-2003 жж.); АЕН корреспондент -мүшесі, п.ғ.д., доцент Дюсембинова Райфа Кадыровна (2003-2011 жж.); п.ғ.к., доцент Бактыбаев Ж.Ш.(2008-2018 жж.); пс.ғ.к., Абишева Э.Д. (2011-2015жж.)., Унгарбаева Ш.У. (2015 ж.), Ыбыраимжанов К.Т.(2015 ж.), Баженова Э.Д. (2018-2020жж.), және Сапарғалиева А. Ж. осы күнге дейін.

1996 ж. мектепке дейінгі педагогика кафедрасы "Жас ерекшеліктер психологиясы және педагогикасы" ретінде қайта құрылып, оның меңгерушісі ретінде п.ғ.к., доцент Т.Т.Нуржанова тағайындалды. 2005 ж. кафедра педагогика және психология кафедрасымен біріктіріліп, 2008ж. "Жас ерекшеліктер педагогикасы мен психологиясы" және "Педагогика және психология" кафедралары ретінде екі кафедра құрылды. 2017 ж. кафедралар қайта біріктіріліп, кафедра меңгерушісі ретінде п.ғ.к., доцент Бақтыбаев Ж.Ш. тағайындалды.

Оқу бағдарламалары
 • 5В010300-«Педагогика және психология», 5В010500 - «Дефектология»
 • 6В01101 – «Педагогика және психология», 6В01902 - «Арнайы педагогика»
 • 7М01101 – «Педагогика және психология», 7М01902 - «Арнайы педагогика»
 • 8D01101 – «Педагогика және психология»
Оқу әдістемелік қызметі

Қазіргі уақытта кафедрада оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысын 32 оқытушы жүзеге асырады.

Соңғы 5 жылда кафедрада 30-дан астам оқу құралы шығарылды, оның ішінде республикалық оқу-әдістемелік кеңестермен ұсынылған 4 монография, оның ішінде мемлекеттік тілде-10, орыс тілінде-3, ағылшын тілінде – 2:

 1. Абишев Н.А., Бженова Э.Д.. Унгарбаева Ш.У. Развитие высшей школы: перспективы, закономерности, противоречия. Учебное пособие Талдыкорган 2018 г
 2. Сыдыкбекова М.А. Система профилактической работы с детьми и подростками Монография, Талдыкорган, 2018.
 3. Сапаргалиева А.Ж. Methodology and technique of the organization of scientific and pedagogical research. Taldykorgan 2018.4. Сапаргалиева А.Ж. Совершенствование профессиональной подготовки педагога- психолога как специалиста помогающих профессий: теория и практика. Монография. 2019.
 4. Сапаргалиева А.Ж. Improving of the professional training of a pedagogical psychologist as a specialist of helping professions: theory and practice.Монография.2019.
 5. Баженова Э.Д., Шужебаева А.И. Научно- педагогические и социальные проблемы общения, Учебное пособие.  Талдыкорган, 2019.
 6. Усенова А.К., Шмидт М.А., Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Педагогика формирования межэтнической толерантности. Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 7. Сапаргалиева А.Ж Социальная педагогика.- Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 8. Сапаргалиева А.Ж Профессиональная компетентность педагога-психолога. -Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 9. Сыдыкбекoвa М.A., Мaмилинa С.К. Қазақстанда мiнез-құлқындa aуытқушылығы бaр жеткiншектермен aлдын aлу жұмыс жүйесінің қалыптасуы. Оқу құрaлы. Талдықорған 2019.
 10. Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Усенова А.К., Педагогика формирования межэтнической толерантности. Учебное пособие Талдықорған 2019.
 11. Р.М. Рысбекова Болашақ мамандар даярлаудағы артпедагогика және арттерапия. Оқу-әдістемелік құрaл. Талдықорған 2019.
 12. Нуржанова Т.Т. Жексембаева Ж.Р. Ахаева А.Ш. Педагогика высшей школы-Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 13. Жанатова Д.Б.,Мурыгина С.И. Психология, -Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 14. Сапаргалиева А.Ж. Совершенствование профессиональной подготовки педагога- психолога как специалиста помогающих профессий: теория и практика;Электронный учебник. 2019.
 15. Сапаргалиева А.Ж. Improving of the professional training of a pedagogical psychologist as a specialist of helping professions: theory and practice; Электронный учебник.
 16. Сапаргалиева А.Ж. Methodology and technique of the organization of scientific researches. Электронный учебник. 2019.
 17. Сапаргалиева А.Ж. Социальная педагогика.Электронный учебник. 2019.
 18. Сапаргалиева А.Ж. Профессиональная компетентность педагога-психолога. Электронный учебник. 2019.
 19. Методические рекомендации по написанию магистерской диссертации, магистерского проекта. Учебное пособие Талдыкорган 2020
 20. Шужебаева А.И. Баженова Э.Д. Методические рекомендации по  практике в бакалавриате. Учебное пособие Талдыкорган 2020
 21. Баженова Э.Д. Development of students’ academic mobility of the Republic of Kazakhstan in the context of internationalization of higher education”. Монография Талдыкорган 2020

Кафедра республикалық және облыстық деңгейдегі әдістемелік семинарлардың ұйымдастырушысы болып табылады:

18.11-30.11.2019 ж. қосымша білім беру бағдарламасы бойынша «Оқыту мен оқытудағы инновациялық тәсілдер» әдістемелік онлайн-семинары Тажинова Г. А., Алпысбаева Н. С., Галиева А. Н., Азанова Г. Ж., Азанбекова Г. Т.

09.01.2019. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар үшін бейімделген білім беру ортасын құру технологиясы.

10.01.2019. Университет мұғалімінің эмоционалды мәдениеті. Өзін-өзі реттеу. Ахмедиева К. Н. оқыту семинары.

2019 жыл, қаңтар. Ахмедиева К. Н. Еңбек психологиясы оқыту семинары.

21.05.2019 ж. Ахмедиева К. Н. «Педагогикалық менеджмент және басқару» Алматы облысы бойынша колледж басшыларына арналған семинар.

17.05.2019 ж. Ахмедиева К. Н. «Инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» колледж қызметкерлеріне арналған семинар.

 

2020 жылдың қаңтар айында педагогика және психология факультеті педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіруде әдістемелік қолдау көрсету, оқытушылардың инновациялық жұмыс тәжірибесін кеңейту мақсатында » Жаңартылған білім беру мазмұнының ғылыми әдістемелік әлеуеті және оны жоғары мектепте жүзеге асырудың логикасы» тақырыбында қысқы мектеп ұйымдастырды. Қысқы мектептің авторлары – педагогика және психология кафедрасының профессоры Н.А.Абишев,  педагогика және психология кафедрасының магистрі С. К. Мамилина.

30.01-31.01.2020 жылы Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінде «Заманауи оқытушының кәсіби дамуындағы жаңа көзқарастар»тақырыбында педагогикалық оқу өтті. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті мен Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум негізінде педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, магистр К.Н.Ахмедиева, оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, магистр А.С. Таурбекова колледж қызметкерлерімен «Кредиттік оқыту технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру» тақырыбында оқу семинарын ұйымдастырды.

23.11.2019 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Педагогика және психология факультетінде «Жоғары оқу орындары мен білім беру мекемелерінің өзара әрекеттестігі» атты апта сайынғы әдістемелік семинарды «Мамандықтар күні» кафедрасы ұйымдастырды. Семинар сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін өтті. Мастер-класстарды әртүрлі білім беру мекемелерінің педагог-психологтары мен дефектологтары өтті. Әдістемелік семинар студенттер мен магистранттардың танымдық белсенділігін жандандырды. «Алматы облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Талдықорған қаласының «№ 2 облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің меңгерушісі Балжан Нұржанқызы Оңалбекова ПМПК жұмыс істейтін дефектолог, олигофренопедагог, сурдопедагог, логопед, психолог, тифлопедагог, әлеуметтік педагог жұмысының ерекшеліктері туралы егжей-тегжейлі айтып берді.

Сонымен қатар, ПМПК қызметкерлері Майер Наталья Ивановна, Попова Людмила Никитична, Жакашева Айнур Сериковна, Нуркежанова Ардақ Маулимовна, Касымбекова Гаухар Сарсенбековна бейне роликтермен өз жұмыстары туралы және ПМПК жауапты жұмысы туралы айтып берді.

10.01.2020 ж. «Магистрлік жобаларды, магистрлік диссертацияны жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар» тақырыбында Э. Д. Баженова кафедраның әдістемелік семинарында баяндама жасады, магистранттар мен докторанттарды, ғылыми жетекшілерді СМЖ және МА талаптары бойынша ережелермен таныстырды. Ғылыми аппарат ұғымының бөлімдерін талдады. «Магистрлік жобаларды, магистрлік диссертацияны жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар» оқу құралы баспаға жіберілді.

28.11.2020 ж.Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы Молбасынова Ж. М. Самара қ. СИПКРО университетінде өткен 7-ші халықаралық психологтардың «Психолог күні» онлайн-форумына қатысты. Форумда практикалық психологияның түрлі бағыттары бойынша шеберлік сыныптары, пікірталастар ұйымдастырылды. А.Зотов «кәсіби сәйкестілік», А. Еркаев «Мінсіз басшы», Г. Лакиенко «Белгісіздік: қатып қалу немесе өмір сүруді жалғастыру» және т. б. тақырыптар бойынша мастер-класстар өтті. 12 сағаттық форум кәсіби біліктілікті арттыруға көптеген мүмкіндіктер берді. Форум қатысушыларына сертификаттар тапсыру.

15.05.2020 ж.  Тулепова С.И. «Этносаралық толеранттылық педагогикасы» тақырыбында семинар өткізді. Ол зерттеу тақырыбымен, этносаралық толеранттылық педагогикасының міндеттерімен таныстырды. Мемлекет басшысының «100 нақты қадамы» – ұлттық жоспардың «Бірегейлік пен бірлік» бөліміндегі алты қадам қазақстандық толерантты қоғамды қалыптастыруда шешуші қадам болатыны сөзсіз. Ол толерантты қоғам қағидаты-мемлекет тірегі-біздің өміріміздің негізіне айналатынын атап өтті.

Семинар соңында қатысушылар тарапынан үлкен қызығушылық тудырған SWOT-талдау жүргізілді.

30.01-31.01.2020 Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінде «Заманауи оқытушының кәсіби дамуындағы жаңа көзқарастар»тақырыбында педагогикалық оқу өткізілді: І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті мен Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі арасындағы ғылыми ынтымақтастық туралы меморандум негізінде Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, магистр Ахмедиева К. Н., оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, магистр Таурбекова А. С. колледж ұжымымен «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру»тақырыбында семинар-тренинг ұйымдастырды.

Практикалық алаңда  оқытушылар техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының практикасына жаңартылған білім беру мазмұны бағытында жаңалықтарды енгізу, озық тәжірибені таратуды көздейтін білім беру практикасының үйлесімділігін көрсету тәжірибесімен бөлісті.

Эксперименттік алаңдарда  оқытушылар жаңартылған білім беру контенті саласында техникалық және кәсіптік білім беру практикасына инновацияларды енгізу тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ, озық тәжірибені таратуға бағытталған білім беру практикаларының үйлесімін көрсетті.

Ғылыми-зерттеу қызметі

Қазіргі уақытта кафедраның негізгі ғылыми және ғылыми-әдістемелік жобалары:

 • болашақ педагог-психологтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру;
 • электронды мәдени бағдарламалар негізінде оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу;
 • орта мектеп жасындағы оқушыларда дербестікті қалыптастырудың теориясы мен практикасы;
 • отбасында мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынасындағы қиындықтарды түзету педагогикасы;
 • балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру;
 • девиантты мінез-құлықты жасөспірімдердің психологиясы;
 • «Мәңгілік ел» идеясы негізінде жастардың бойында азаматтық-патриоттық қасиеттерді қалыптастыру;
 • баланы тәрбиелеу және оқыту, түзету-тәрбие міндеттерін шешуге ата-аналарды дайындау және қосу, сондай-ақ дамуда бұзылудың екінші, үшінші кезеңдерін алдын алу бойынша жұмыстарды меңгеру;
 • ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін,  құралдарын пайдалануға және дайын ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеу біліктілігін қалыптастыру;
 • дамыту және түзету жұмыстарының әдістері мен тәсілдерін игеру;
 • ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың оқыту процесінің ерекшеліктерін ескеру, арнайы мектеп оқушыларының жұмысын бақылаудың барлық түрлерін жүзеге асыру, өзін-өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру үшін жағдай жасау, оқу процесінің нәтижелерін талдау, олардың мақсатына сәйкес жұмыс істей білу;
 • ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың жеке қасиеттерін, олардың мүдделері мен қалауларын дамытуды қолдау қабілетін арттыру;
 • жеке тұлғаға бағытталған және жеке сараланған тәсіл негізінде түзету, білім беру бағдарламаларын тиімді таңдау және іске асыру қабілетін арттыру;
 • арнайы мектепте оқытылатын пәндерді тану әдістемесін балалардың ойлау тәсіліне айналдыру қабілетін арттыру;
 • түзету-дамытушылық оқытуды қамтамасыз етудің тиімді әдістерін меңгеру және арнайы мекемелерде туындайтын арнайы білім беру проблемалары мен жағдайларын шеше білу.

      Кафедра білім беру қызметін жүзеге асыруда және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жетілдіруде «Қазіргі кезеңде психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудың инновациялық әдістері» тақырыбы негізінде ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асырады. 2016-2020 оқу жылында халықаралық және республикалық ғылыми-практикалық конференциялардың жинақтарында 170 мақала жарияланса, ISBN нөмірі бар 13 оқулық пен 4 монография жарияланды. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі баспаға ұсынған ғылыми журналдарда 56 мақала жарияланды. Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы Д.Б. Жанатова «Талдықорған қаласында тұратын студенттердің бейімделу резервтерін және ағзаның жалпы резистенттілігін арттыру үшін денсаулық деңгейін бағалау»ғылыми жобасына қатысты.

      2019 жылдың 18 желтоқсанында кафедраның ПОҚ-ы  «Elsevier BV for the participation in Science Direct and Scopus training»семинарына қатысты.Кафедраның аға оқытушылары Тулепова С.И., Рысбекова Р. М. Мамилина С. К. және т. б. Жетісу мемлекеттік университеті ұйымдастырған «Зерттеудің сапалы әдістері» атты семинарға қатысып, сертификаттар алды.

    Талдықорған қаласында 01.10.2019-25.10.2019 жылдар аралығында Сапаргалиева А.Ж., Шужебаева А. И., Сыдыкбекова М. А. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы «АҚ-ның жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» семинарына қатысып, сертификат алды.

      2019 жылы кафедра меңгерушісі А. Ж. Сапаргалиева «ЖОО-ның үздік оқытушысы 2019» атағын иеленді.

      2019 жылы кафедра профессоры (доцент) Нуржанова Т.Т. «Парасатты педагог» төсбелгісімен марапатталды.

      2019 жылы кафедраның қауымдастырылған профессоры (доценті)А.и. Шужебаева «Білім берудегі психология: заманауи мектепті психологиялық қамтамасыз ету»форумында тәжірибе алмасқаны үшін алғыс хат алды.

     2019 жылы кафедраның аға оқытушысы К. Н.Ахмедиева білім беру ұйымдарының педагогтері арасында мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын насихаттау мақсатында «Қазақстанның құрметті ұстазы» I дәрежелі дипломымен және «Парасатты педагог»төсбелгісімен марапатталды. 

      2019 жылы Баженова Э. Д., Шужебаева А.И., Жанатова Д.Б.,  5514 әскери бөлімінің штаттан тыс психологтарының білімін нығайту, арттыру ісіндегі жемісті ынтымақтастығы және көрсеткіштері үшін грамотамен марапатталды.

       2020 жылы Молбасынова Ж.М. «Жетісу дарыны» жас ұрпағының дамуына қосқан үлесі үшін және білім беру саласындағы құрметті педагогикалық қызметі үшін алғыс хатпен марапатталды.

        2020 жылы Азанбекова Г.Т. мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдарының педагогтері арасында насихаттағаны үшін «Қазақстанның құрметті ұстазы» I дәрежелі дипломымен және «Парасатты педагог» төсбелгісімен марапатталды.

          2020 жылы қауымдастырылған профессор (доцент) Галиева А. Н.  «Білім берудің үздік педагогы» I дәрежелі дипломымен марапатталды.

          2020 жылы Исабаева З. М. дарынды оқушылардың қабілеттерін анықтау және дамыту кафедрасының аға оқытушысы «ЖОО-ның үздік педагогы 2020» конкурсына қатысып, I дәрежелі дипломмен марапатталды.

Кафедра оқытушылары соңғы жылдары педагогикалық кадрларды сапалы даярлау мақсатында келесі ғылыми-зерттеу бағыттары бойынша оқытудан өтті:

 • Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша семинар (Қарағанды мемлекеттік университеті).Е. Бөкетов);
 • Қазіргі кезеңде педагогика-психологиялық пәндерді оқытудың инновациялық әдістері (ҚазМемҚызПУ);
 • Психологиялық диагностиканың проективтік әдістері (Ресей, Ярославль мемлекеттік педагогикалық университеті).К. Д. Ушинский);
 • «Эксперименттік психология және ғылыми жұмысты математикалық – статистикалық өңдеу» тақырыбында оқыту семинары (ҚазҰУ).Әл-Фараби атындағы қазұу, Алматы қ.);
 • «Болгария Мен Қазақстанның білім беру процесінің салыстырмалы сипаттамасы» тақырыбындағы оқыту семинары, София университеті. Климент Охридский әулие София қаласы (Болгария);
 • ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы;
 • Өрлеу » БАҰО АҚ, педагог кадрларды қайта даярлау және арттыру курстары, ЖОО оқытушылары санаты;
 • «Жоғары мектепте оқытудың интерактивті әдістері» тақырыбында оқыту семинары, Киев ұлттық университеті.Т. Шевченко Киев қ., Украина.

Соңғы жылдары кафедра оқытушылары шетелде өтетін халықаралық ғылыми тағылымдамаларға белсенді түрде қатысып жүр: София университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті. Климент Охридский әулие, София қ., Болгария – Ахмедиева К.Н., Шмидт М. А., «Білім беру саласындағы сапа менеджменті» тақырыбындағы тағылымдама, Халықаралық біліктілікті арттыру орталығы, Дюссельдорф қ., Германия.са

АКАДемиялық ұтқырлық

2011 жылдан бастап педагогика және психология кафедрасы студенттердің, магистранттардың және ПОҚ-ның академиялық ұтқырлығын жүзеге асыруда. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы студенттерге, магистранттарға қысқа мерзімді білім беру немесе ғылыми-зерттеу бағдарламасына қатысу арқылы шетелде білімін жалғастыруға немесе ғылыми тәжірибе алуға мүмкіндік береді.

  2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін бакалавриат студенттері академиялық ұтқырлық бойынша серіктес жоғары оқу орындарына барды: Ахманжанова Гульназ, Уразакан Адай (Палацкий университеті (Чехия), Асланбекова Лия, Казакова Настя(Ярослав мемлекеттік педагогикалық университеті (Ресей)), Аслан Эльвира. Каспарова Диана (Лодзь университеті (Польша)), Валиханова Анель, Тен Алина (Омбы мемлекеттік университеті). Академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру үшін шет тілдерін білу негізгі талап болып табылады. Осыған байланысты магистратураның оқу жұмыс жоспарында «Шет тілі (Кәсіби)» пәні бар, ол бірінші курста оқылады, сондай-ақ тілді тереңдетіп оқуға бағытталған таңдау курсы енгізілген.

2018-2019 оқу жылында Палацкий университетінде (Чехия, Оломоуц қ.) оп 6М010300 – Педагогика және психология магистранты Досжанова Салтанат оқыды.

2012-2019 оқу жылында академиялық ұтқырлық шеңберінде 6D010300 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасын іске асыру шеңберінде шетелдік ғалымдардың дәрістері енгізілді және оқылды(в.Делибалтова, с. Чавдарова-Костова, и. Петкова, Римантас Желвис, Кольга).

Сондай-ақ 01.04.2019-28.04.2019 ж.аралығында Вильнюс университетінде Педагогика және психология мамандығының 2 курс докторанты, Литваның ең ескі ЖОО Ф. К. Мизамбаева міндетті Халықаралық ғылыми тағылымдамадан өтті. 16 ғасырда құрылған сәттен бастап ол Еуропалық ғылым мен мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады және классикалық университет тұжырымдамасын жүзеге асырады. Вильнюс университеті-Халықаралық ғылыми және академиялық қызметтің белсенді қатысушысы және өзінің көрнекті профессорлары мен түлектерімен мақтана алады. 2019 жылдың мамыр айында 2 курс докторанттары Жабыкбаева Д.М. және Сабиров Д. А. София университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті. Климент Охридский әулие, София қ., Болгария.

Қазіргі уақытта кафедра студенттер мен профессорлық-оқытушылық құрамның сыртқы академиялық ұтқырлығы аясында шетелдік жоғары оқу орындарымен белсенді ынтымақтастық жасайды. «Педагогика және психология» мамандығының студенттері мен магистранттары жыл сайын К.Д. Ушинский атындағы Ярославль мемлекеттік педагогикалық университетінде оқиды. Кафедра жыл сайын сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуде.

әлеуметтік тәрбие қызметі

Педагогика және психология кафедрасының әлеуметтік-тәрбие жұмысы І.Жансүгіров атындағы ЖУ тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Кафедраның тәрбие жұмысы университеттің, факультеттің тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:

 • Адамгершілік және патриоттық тәрбие модулі;
 • Рухани-адамгершілік, зияткерлік-шығармашылық, эстетикалық тәрбие модулі;
 • Инновациялық және корпоративтік тәрбие модулі;
 • Салауатты өмір салтын қалыптастыру модулі.

Оған ұйымдастырушылық: патриотизмді дамыту, мәдени, спорттық, адамгершілік-эстетикалық, экологиялық, салауатты өмір салтын қалыптастыру, ЖҚТБ-ға, нашақорлыққа және темекі шегуге қарсы күрес, мемлекеттік тілді, религиялық және ұлттық тәрбиені дамыту, түрлі құқық бұзушылықтарға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, сондай-ақ оқу және еңбек мәдениетін тәрбиелеу жөніндегі жұмыс сияқты жұмыс түрлері кіреді. Бұл жағдайда студенттердің ата-аналарымен тығыз байланыс сақталады.

2018-2019 оқу жылында оқытушылармен бірлесіп «Қазақстан-менің Отаным», «Адамгершілік-патриоттық тәрбие негіздері»,» Оқытудың инновациялық технологиясы «және т. б. іс-шаралар жоспарланды, №2 жатақханада » Адамгершілік-тәрбие негізі!»атты семинар өткізілді.

12.09.2019 ж. Педагогика және психология факультетінің аға оқытушысы Ж. М. Молбасынова және 411 ПК тобының студенттері №1 студенттер үйінде «Көңілді жарық»тақырыбында психологиялық ойындар кешін өткізді. Т.Жұманғазиева мен Ш. Нұрлыбаева студенттермен «Кір жуғыш машина», Е. Әбішев, с. Марлан «Жаңбыр», Д. Мұсабекова, М. Мұқан, М. Рахметуллаева «Сенемін саған» тақырыбында психологиялық ойындар өткізді. Кеш соңында М. Серікбек гитарамен әдемі әндер орындап, оқушыларға жақсы көңіл-күй сыйлады.

ПОҚ тәрбие жұмысын жалпыуниверситеттік, факультеттік және кафедралық жоспарларға сәйкес жүзеге асырады. Негізінен тәрбие жұмысы келесі бағыттар бойынша топ оқытушыларына жүргізіледі: азаматтық және патриоттық, рухани-адамгершілік, зияткерлік-шығармашылық, эстетикалық тәрбие және дамыту, кәсіби және корпоративтік, салауатты өмір салтын қалыптастыру, құқық бұзушылықтың алдын алу және т.б. барлық жұмыстар Жастар ісі комитетімен (ЖІК) тығыз байланыста жүзеге асырылады. Кафедраның тәрбие жұмысының негізгі компоненттері студенттерге университеттік білім беруге ғана емес, сонымен қатар шығармашылық, үнемі жетілдірілетін, бәсекеге қабілетті және зиялы тұлғаны дамытуға бағытталған және жүргізіледі.

Университеттің студенттік өмірі қызықты іс-шаралар мен оқиғаларға толы. Педагогтар студенттермен бірге тәрбие жұмысының барлық бағыттары бойынша дөңгелек үстелдер, кездесулер, диспуттар, конкурстар, концерттер өткізеді, спорттық жарыстарға қатысады. Студенттер тәрбиелік іс-шаралар жоспарын әзірлеуге қатысады. 2019-2020 оқу жылына оқытушыларға «ҚР мемлекеттік егемендігінің қалыптасуы», «Қазақстан – менің Отаным» атты тәрбие сағаттары жоспарланған болатын. Студенттер университет, факультет, кафедра деңгейінде өтетін барлық іс-шараларға, сондай-ақ студенттік ғылыми-практикалық конференцияларға белсене қатысады. Тәрбие процесі әдістемелік әзірлемелермен және ЖМУ-дың перспективалық жоспарымен қамтамасыз етілген. Жұмыс нәтижелері факультет кеңесі кафедрасының, ЖМУ Ғылыми кеңесінің отырыстарында қаралады. Студенттер өткізілетін іс-шаралар туралы стенд, ЖМУ сайты, «Жетісу университеті»Университеттік газеті арқылы хабардар етіледі.

Біздің студенттер көптеген республикалық жарыстардың жеңімпаздары. Кураторлар мен эдвайзерлер » Біз от жағамыз… «, «Студенттерге арнау»,» Мұғалімдер күні», «Тәуелсіздіктің 25 жылы» және т.б. бірнеше іс-шаралар өткізді. Іс-шараның мақсаты – патриоттық рухты, Отанға деген сүйіспеншілікті нығайту және қазақ халқының тарихын еске алу. Іс – шара барысында бейнероликтер мен слайд-шоу, ел тарихынан үзінділер көрсетілді, сондай-ақ, патриоттық әндер шырқалып, өлеңдер оқылды.

Кафедра оқытушылары мен студенттері университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысады.

кафедра жетістіктері

Кафедраның басты жетістігі – жұмыспен қамтылған түлектер. Кафедраның бітіруші түлектерінің басым көпшілігі мамандықтары бойынша мектепке дейінгі мекемелерде, орта мектептерде, педагогикалық колледждерде, арнаулы орта оқу орындары мен жоғарғы оқу орындарында, сонымен қатар, ішкі істер бөлімдерінде, әскери бөлімшелерде де қызмет атқарады. Мәселен, Г.Амирханова ІІБ капитаны, А.Жылқайдарова, Ж.Ержанова ІІБ (психолог), А.Ибрагимова қауіпсіздік комитетінде психолог, М.Ибраимова, Ж.Булумбаевалар Талдықорған қаласы мен Алматы облысының орта мектептерінде қызмет атқаруда.

Кафедраның үздік түлектері кафедрада қызмет атқарады. Бүгінгі таңда кафедрамызда PhD Сапаргалиева А.Ж. және Баженова Э.Д., педагогика ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Жексембаева Ж.Р., аға оқытушылар Ахмедиева К.Н., Шенгельбаева С.Б., Молбасынова Ж.М.. жұмыс істейді.

Педагогика және психология кафедрасының оқытушылары мен студенттері Республикалық пәндік олимпиадаларға жиі қатысады. 2019 жылдың 28-29 наурыз аралығында Алматы қаласында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Философия және саясаттану факультетінде өткен Х студенттік пәндік олимпиада да педагогика және психология мамандығының 3-курс студенттері командалық 3-орынға иеленді. Республикалық пәндік олимпиада 3-4 курс студенттері арасында өткізілді.Олимпиадаға Суниятова Акбаян Аскаровна, Мұқан Маржан Сериккановна, Нурлыбаева Шырай Манатовна аға оқытушы Шакирова Арайлы Далелованың жетекшілігімен қатысты. 2020 жылы К. Н.Ахмедиеваның басшылығымен 3-курс студенттері кезекті пәндік олимпиадаға қатысып, командалық 2-орынға ие болды. Нәтижесінде 2021 жылы Педагогика және психология бойынша пәндік олимпиаданы біздің университет өткізеді.

2020 жылдың 27 қарашасында Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде 5В010500 - Дефектология мамандығы бойынша XII Республикалық студенттік пәндік олимпиада өтті. Пәндік олимпиадаға І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Педагогика және психология факультеті, 5В010500 - Дефектология мамандығының 3-курс студенттері: Кәрім Айдана, Асқарбаева Томирис, Казиева Ақерке Исабаева Зауреш Муратовнаның жетекшілігімен "Жетісу қызғалдақтары" атты топ құрамында қатысты.

Кафедраның аға оқытушысы Ахмедиева К. Н. "Қазақстанның құрметті ұстазы" Құрмет белгісімен және Құрмет грамотасымен марапатталды.

Педагогика және психология кафедрасының қауымдастырылған профессоры М. А., Phd докторы Сапарғалиева Айжан Жанысқызы "ЖОО үздік оқытушысы-2019"атағын алды.

2020 жылдың қазан айында ұйымдастырылған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының студенттік стипендиясын алуға арналған республикалық конкурстың жеңімпаздар қатарында І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің педагогика және психология мамандығының 2-курс магистранты Байденов Жансерік Маратұлы, "Педагогика және психология" мамандығының 4-курс студенті Болатов Жарқын "Белсенді қоғамдық қызметі үшін" төсбелгісімен марапатталды.

Профессор-оқытушылар құрамы

Шенгелбаева Светлана Бикасымовна

Магистр,аға оқытушы

   +7(702) 098-97-03                Доп вн: (3125)

abdeeva-s@mail.ru

Толығырақ

Сапаргалиева

  Сапаргалиева Айжан Жанисовна

  кафедра меңгерушісі, PhD.

  +7(701)-293-31-45;
      Доп вн:(3105)

  aizhan_sapargaliyeva@mail.ru

  Толығырақ

  Абишев Нурлан Акашевич

  п.ғ.д., профессор

  ‎+7(701)974-11-66

  Доп вн: (3105)

   abishev.47@mail.ru

  Толығырақ

  Наубаева Хапиза Танирбергеновна

  пс.ғ.д., профессор

  Телефон: 3105

  Доп :  87015558819

   hapiza_58@mail.ru

  Толығырақ

  Баженова Эльмира Даулетхановна

  PhD, аға оқытушы

  Телефон: 3105

  Доп : 87013276666

   bazhenova.zh@mail.ru

  Толығырақ

  Ахмадиева Кулмария Нуртаевна

  Магистр,аға оқытушы

  Телефон: 3105

  Доп : 87014138509

   kn.ahmedieva@gmail.ru

  Толығырақ

  Нуржанова Тамара Такисовна

  п.ғ.к., қауымдастырылған профессор

  Телефон: 3105

  Доп : 87715783640

  Толығырақ

  Жексембаева Жадра Рахимбековна

  п.ғ.к., қауымдастырылған профессор м.а.

  Телефон: 3105

  Доп : 87756190773

   sunny_zhadra@bk.ru

  Толығырақ

  Галиева Айгуль Нурсаитовна

  п.ғ.к., қауымдастырылған профессор

  Телефон: 3105

  Доп : 87077317653

   nurai_gali@mail.ru

  Толығырақ

  Азанбекова Гульназ Турсунбековна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

  Телефон: 3105

  Доп : 8701695503

   azanbekova.gulnaz@mail.ru

  Толығырақ

  Исабаева Зауреш Муратовна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

  Телефон: 3105

  Доп : 87011371358

  zauken_88@mail.ru

  Толығырақ

  Мустафа Фариза Болатканкызы

  Педагогика ғылымдарының магистрі

  Телефон: 3105

  Доп :87758589420

   fariza0502@mail.ru

  Толығырақ

  Болатханова Жанбота Нурланкызы

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы-ассистент

  +7(775)053-98-70

   bolatkhanova.zh@mail.ru

  Толығырақ

  Абуханова Ажар Базарбаевна

  Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушы-дәріскер