Садуакасова Лаура Байкеновна

Cтепень: магистр юридических наук

Должность: преподаватель-лектор

Образование

 • Бакалавриат – 1998-2002 гг. Академия рынка и права, специальность «Юриспруденция».

 • Магистратура – 2011-2013 гг. Академия экономики и права, специальность «Юриспруденция»

Научные труды

 • Учебное пособие:

 • Жедел іздестіру қызметінің теориясы: Оқу құралы / Б.Ж. Айтимов, Д.И. Ашимова, Д.Т. Нұрбек, М.Р. Конысбекова, Л.Б. Садуакасова, Б.Е. Молдабеков. –Талдықорған: І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. – 236 бет. ISBN 978-601-216-537-1

 • Статьи:

  1. The Legal Issues of the Economic Mechanism for Adopting and Developing Renewable Energy Sources in the Republic of Kazakhstan // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 12059-12066
  2. Obtaining Fuel and Energy Resources from Biofuels: Legal Challenges. Environmental Policy and Law, Volume 49, issue 2-3. –2019.- P.175-180 (Scopus).
  3. Конституционно-правовой статус и место прокуратуры в системе государственной власти // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – №6 (52) 2017 жыл. – Б. 175-178
  4. Кәмелетке толмаған қылмыскердің қылмыстық-құқықтық сипаттамасы және кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – №3 (58) 2018 жыл, Б. 224-227
  5. Legal Problems of solid waste // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – №5/2 2019. – Б. 61-63
  6. Actual Problems of property rights of Agricultural cooperatives // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – №5/2 2019. – Б. 64-68
  7. Табиғат объектілеріне меншік құқығының туындау және тоқтатылуының құқықтық негіздері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – № 4 (2) 2020. – Б. 90-93
  8. Правовое положение индивидуального предпринимателя в Республике Казахстан // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – № 7 (2) 2020. – Б. 42-47.
  9. Өндірістік және тұтыну қалдықтар айналымын құқықтық ретттеу мәселелері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – №12/5 (151) 2020. – Б. 31-41.
  10. Мұраны қабылдаудың өзекті мәселелері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – №12/3 (149) 2020. – Б. 47-51.
  11. Қазақстанның құқықтық дамуына азаматтық процестік кодекстің маңызы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. – № 12 (146) 2020. – Б. 27-31.
  12. Рухани жаңғыру аясында Қазақстандағы кәсіпкерліктің құқықтық дамуының маңызы // ЖМУ Хабаршысы Ғылыми журнал. – №1(89) 2019, Талдықорған. – Б. 49-55
  13. Некені бұзу әлеуметтік және құқықтық проблема ретінде // І.Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы. – № 3(96) 2020. – Б.48-54
  14. Қазақстан Республикасының прокуратурасының адам құқықтарын қорғау қызметінің маңызы // Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІ Международная научная конференция, 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий // Сборник научных трудов, 2017. – выпуск 11(31), ч.8. – С.103-107 (РИНЦ)
  15. Семинар сабақты интербелсенді әдіспен өткізу студент бойында кәсіби құзырлықты қалыптастырудың бір жолы // «Проблемы психолого-педагогического сопровождения личности»: Материалы републиканской научно-практической конференции / Петропавл, 2014. – С. 236-240.
  16. Некоторые проблемные вопросы разрешения земельных споров // «Личность и общество: проблемы взаимодействия»: Материалы VII Международной научно-практической конференции / Челябинск, 2014. – С. 96-99.
  17. Ислам мемлекеттерінің құқықтық жүйесінің тарихы // «Заңтану мәселелері: қазіргі жағдайы және жетілдіру жолдары» атты Р.Ж. Таужанованың 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары / Ө.А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы. Талдықоған, 2014. – Б. 130-134.
  18. Мұсылмандық құқықтың қазіргі құқықтық жүйедегі алатын орны мен дамуы // «Противодействие терроризму и религиозному экстремизму в условиях глобализации» Материалы Международной научно-практической конференции / Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева, 2014. – С. 289-292.
  19. Террроризм – қоғамдағы аса қауіпті қылмыс ретінде // «Противодействие терроризму и религиозному экстремизму в условиях глобализации» Материалы Международной научно-практической конференции / Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева, 2014. – С. 227-231.
  20. Порядок разрешения земельных споров исполнительными и судебными органами в Республике Казахстан // «Актуальные проблемы правовых наук Евроинтеграционном мире» Материалы Международной научно-практической конференции / Харьков, 2014. – С. 11-13
  21. Семинар сабағын пікірталас арқылы ұйымдастыру интербелсенді сабақтың бір нысаны ретінде // «Болон үдерісінің принциптеріне сәйкес тәжірибелік – бағдарлы оқыту» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары / Ө.А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы. Талдықоған, 2015. – Б. 351-354.
  22. Значимость земельных реформ в совершенствовании земельных правоотношений Республики Казахстан // «Жібек Жолы және оның Қазақстан дамуының әлеуметтік-экономикалық, тарихи және мәдени аспектілеріне әсері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары / Қазақстан Инновациялық Университеті. Семей, 2015 жылдың. – Б. 26-31.
  23. Экологиялық мәселелерді құқытық реттеу // «Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты І Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары / Ө.А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы Алтай мемлекеттік университеті. Талдықоған, 2015. – Б. 512-515.
  24. Қазақстан Республикасының прокуратурасының мемлекеттік органдар жүйесіндегі және адам мен азаматтардың құқықтарын қорғаудағы орны мен ролі // «ЭКСТРЕМИЗМСІЗ ЖӘНЕ ТЕРРОРИЗМСІЗ ЖАСТАР ҚОҒАМЫ. ҚАЗАҚСТАН – КОНФЕССИЯАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ МЕН БЕЙБІТШІЛІК АУМАҒЫ» атты Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған іс-шаралар аясындағы аймақтық ғылыми-практикалық конференция материалдары / Ө.А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы және «АЛМАТЫ ОБЛАСТЫҚ СЛАВЯН ҚОЗҒАЛЫСЫ» ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ. Талдықоған, 2016. – Б. 347-350.
  25. Қылмысқа қатысу институтының даму тарихы // І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеттің 45 жылдығына арналған «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 27-28 қазан аралығы, 2017 ж., Талдықорған. Б.220-226
  26. Қылмысқа қатысушылықтың қалыптасу тарихы // з.ғ.д., профессор Жалаири Өмірәлі Шакарапұлының 75 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстаның конституциялық-құқықтық дамуы» атты III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 17 қараша,  2017 ж., Талдықорған. – Б. 206-212
  27. Мамандық таңдау – маңызды мәселе // Жетісу Алматы облыстық қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық газет. №129 (18405), 21 қараша 2017 ж.
  28. Сенімді білім – сенімді болашақ! // Алакөл аудандық қоғамдық-саяси газет. №3 (7778), 13 қаңтар 2018 ж.
  29. Қазіргі уақыттағы прокуратура органының адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау ерекшеліктері // М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде өткен Заң факультеті студенттік ғылыми-зерттеу үйірмелерінің ұйымдастыруымен Заң факультетінің 20 жылдығына арналған «Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруы аясындағы заманауи мемлекет және құқық» атты Оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. 17-18 қараша, 2017 ж. Тараз. – Б. 178-181
  30. Особенности защиты прав и свобод человека и гражданина органов прокуратуры // М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде өткен Заң факультеті студенттік ғылыми-зерттеу үйірмелерінің ұйымдастыруымен Заң факультетінің 20 жылдығына арналған «Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруы аясындағы заманауи мемлекет және құқық» атты Оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. 17-18 қараша, 2017 ж. Тараз. – Б. 246-249
  31. Қазақстан Республикасының сот жүйесіндегі негізгі реформалардың тиімділігі // «Қазақстанның сот реформасы: жағдайы, мәселелері, болашағы» атты заң ғылымдарының докторы, профессор М.Т. Таймерденовтың 60-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. – Талдықорған, 06.11.2018. – Б. 240-244
  32. Особенности правового регулирования труда судей // «Қазақстанның сот реформасы: жағдайы, мәселелері, болашағы» атты заң ғылымдарының докторы, профессор М.Т. Таймерденовтың 60-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 06.11.2018. – Б. 41-47
  33. Кәсіпкерлік ұғымы және оның елімізде раформалану негізі // Ұлттық валюта – теңгенің енгізілуінің 25 жылдығына арналған «Ұлттық экономиканың экономикалық өсуін қамтамасыз етуде Қазақстан ұлттық валютасының бәсекеге қабілеттілігі» атты аймақтық конференция. Талдықорған, 30.10.2018. – Б. 115-119
  34. ХХ ғасырдың басындағы Алаш партиясының саяси-құқықтық шаралары // «Қоғамдық сананы жаңғырту аясында құқық пен мемлекеттің: теориялық және тәжірибелік мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. Талдықорған, 19 ақпан, 2019 ж. – Б. 259-263
  35. Қоршаған ортаны халықаралық-құқықтық қорғаудың кейбір аспектілері // М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде өткен Заң факультеті студенттік ғылыми-зерттеу үйірмелерінің ұйымдастыруымен Жастар жылына арналған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы Қазақстандық қоғам мен мемлекеттің тарихи өрлеуінің саяси және құқықтық мәселелері» атты Оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. 15-16 наурыз, 2019 ж. Тараз. – Б. 69-71
  36. Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің қалыптасуы және даму тарихының ерекшеліктері // М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде өткен Заң факультеті студенттік ғылыми-зерттеу үйірмелерінің ұйымдастыруымен Жастар жылына арналған «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы Қазақстандық қоғам мен мемлекеттің тарихи өрлеуінің саяси және құқықтық мәселелері» атты Оңтүстік аймақтық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. 15-16 наурыз, 2019 ж. Тараз. – Б. 205-208
  37. Қазақстан Республикасындағы табиғат объектілеріне меншік құқығының өзекті мәселелері // «Қазіргі заң ғылымының дамуы: теория және практика» атты  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының жанындағы құқық қорғау академиясы. Нұрсұлтан қаласы, 10 ақпан  — Б. 206-213. ISSN 978-601-7419-25-7
  38. «Алаш» партиясы бағдарламасындағы саяси-құқықтық көзқарастарының негізгі бағытары // «Қазіргі заң ғылымының дамуы: теория және практика» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының жанындағы құқық қорғау академиясы. Нұрсұлтан қаласы, 10 ақпан  — Б. 50-56. ISSN 978-601-7419-25-7
  39. Ажырасу мәселесі қоғамдық індет // Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «АЛТЫН ОРДА – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЙНАР БАСТАУЫ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. — Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2020. 388 б. — Б. 306-309. ISSN 978-601-216-700-9
  40. Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің қалыптасуы мен даму тарихының ерекшеліктері // Международная научно-практическая конференция на тему: «Современные тенденции развития науки и образования в условиях информационной глобализации», посвященная 10-летнему юбилею создания Научно-исследовательского института экономических и правовых исследований. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 15-16 октября 2020 года. — Б.123-126. ISSN 978-601-235-495-9
  41. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтің құқықтық жағдайы
  42. Международная научно-практическая конференция на тему: «Современные тенденции развития науки и образования в условиях информационной глобализации», посвященная 10-летнему юбилею создания Научно-исследовательского института экономических и правовых исследований. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 15-16 октября 2020 года. Б.120-123. ISSN 978-601-235-495-9