Сыдыкбекова Марианна Амангельдыевна

Дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: қауымдастырылған профессор м.а.

білімі

Білімі: жоғары

Жоғары оқу орны туралы мәлімет:

Оқу орны: Талдықорған педагогикалық  институты

Мамандығы: педагогика және психология

Бітірген жылы: 1997 ж.

Біліктілігі: Оқу орыс тілінде жүретін мектебінің  қазақ тілі пәнінің мұғалімі

Ғылыми дәрежесі: ­  педагогика  ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: : 13.00.01 – Жалпы педагогика

Берілген жылы:  2009 ж.

Кандидаттық  диссертацияның тақырыбы: Қазақстандағы құқық бұзышы  кәмелетке толмағандармен алдын алу жұмыс жүйесінің даму және жетілдіру тарихы (1917-2007жж.)

Ғылыми еңбектері

Ғылыми еңбектердің барлығы 14-ден астам; соңғы 3-жылдағылар:

  1. Социально-психологическая помощь детям и подросткам с отклонениями в поведении. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», №6 (42) 2016г.
  1. Эмоционалды интеллект және адамдардың эмоциясын басқаруы.  Казахстанский национальный педагогический университет имени Абая «Вестник», Серия «психология», № 4 (49), 2016г.
  2. Формирование педагогической рефлексивной компетентности будущего специалиста . Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», №6 (42) 2016
  3. Формирование исследовательских умений студентов в период педагогической практики. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», № 5/3 2020
  4. Қазақстандығы профилактилық жүмыс дамуының тарихы аспектелері (1917-1956жж). Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», №5 /3 2020
  5. Использование новых методов и технологии критического мышления в процессе обучения учащихся. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», №5 /3 2020
  6. Психологиялық жасөспірімдердің әлеуметіік-психологиялық және алдын алу комегін жетілдірудің қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», №5 /3 2020
  7. Балалар мен жасөспірімдердің әлеуметіік-психологиялық және алдын алу көмегін жетілдірудің қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь», №5 /3 2020