Сәрсенбекова Әсел Асқарбекқызы

Cтепень: магистр

Должность: преподаватель

Образование

  • 2013-2017 гг. Жетысуский государственный  университет им. И.Жансугурова
  • 2017-2019 гг. Казахский национальный педагогический университет им.Абая

Научные труды

 — Peculiarities of planning a lesson of foreign language and its condition in effective teaching process

— Cultural aspect of literary translation. «Язык и культура в ХХІ веке» Материалы международной онлайн — конференции,  Алматы, 2019

— Қазақ көркем шығармаларын ағылшын тіліне аударудың мәдени аспектілері (М.Әуезов «Абай жолы» роман — эпопеясы негізінде) «Қазақстанның рухани жаңғыру жағдайында филология ғылымы мен әдістемесін зерттеудің инновациялық ізденістері» тақырыбындағы дәстүрлі 72 — ғылыми конференциясының материалдары, Алматы, 2017