Tokanbaev Askhat

Degree: master's degree

Position: lecturer

Education

Educational institution: Zhetysu state University. After I. Zhansugurov
Specialty: 5B073200 – “Standardization, certification and Metrology” (by industry)
Year of completion: 2013
Qualification: bachelor of engineering and technology
Information about the academic degree:
Educational institution: Zhetysu state University. After I. Zhansugurov
Specialty: 6M060808-Ecology
Year of completion: 2019
Qualification: master of science

Scientific works

  1.  «ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН»  т.ғ.к., аға оқытушы Алимбеков Ж.С., Токанбаев А.Е., Асханбаева А.Т. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ЖМУ хабаршысы 2017г.
  2. «РАЙОНИРОВАНИЕ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДНОГО БАССЕЙНА ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН» т.ғ.к., аға оқытушы Алимбеков Ж.С., б.ғ.к., доцент Канагатов Ж.Ж., Токанбаев А.Е., Асханбаева А.Т. Международный научного журнал “Научные горизонты” 2018г

  3. «Көксу және Қаратал өзендері бассейінің экологиялық жағдайын зерттеу». т.ғ.к., аға оқытушы Алимбеков Ж.С.,Токанбаев А.Е.,Бутобаева А. І.. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 45 жылдығына арналған «Заманауи ғылымның басымдықтары: теориядан тәжірибеге» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы I том 27-28 қазан Талдықорған, 2017.,-111 б.

  4. «Экологиялық білім беруде инновациялық технологияларды қолдану мәселелері». п.ғ.к., доцент Унгарбаева Ш.У Токанбаев А.Е.,Бутобаева А «ХХІ ғасыр:ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.-Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, 2018.-342 б.

  5. «Экологиялық мәдениет және тәрбие» ф.ғ.к., доцент Аликенова К.Н. Токанбаев А.Е., І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «ХАБАРШЫСЫ» 2017 ж.

  6. «Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері» Қанағатов Ж.Ж. Смағали А.Т. Токанбаев А.Е. Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал «Қазақстан жоғарғы мектебі» №37 29.10.2019ж