Турысбекова Асем Ериковна

Турысбекова Асем Ериковна

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: аға оқытушы

БІЛІМІ

Жоғары оқу орны туралы мәлімет:

Оқу орны: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Мамандығы:  қазақ тілі мен әдебиеті

Бітірген жылы: 2006-2010 ж.ж.

Біліктілігі:   қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

 

Ғылыми атағы туралы мәлімет:

Ғылыми дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: 10.01.02. қазақ әдебиеті

Берілген жылы:  2011 ж.

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ

–        Мысал жарнындағы идеялық ұстаным «Ғылым, білім, инновациялар – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары

Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция 2015ж. 23-24 қазан 294-296 б.

–        Әбіш Кекілбаевтың «Үркер», «Елең – алаң» диологиясындағы қазақы менталитетінің көрінісі «Білім – ғылым – инновация:ұлттық жаңғыртулар мен интеграциялық үдерістер» халықаралық ғылыми –практикалық конференция 2016ж. 231-236 б

–        MAIN DIRECTIONS OF THE LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND KAZAKHSTAN Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 7. No. 3. 15 August, 2016

–        Ə. Кекілбаев романдарындағы ұлттық менталитеттің бейнеленуі ҚР Ұ ҒА Хабарлары қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы

наурыз – сәуір 2016ж. 359-364 бб

–        «Күтумен кешкен ғұмыр» романындағы өнерге құрмет пен ұлттық мінездегі   кереғарлықтар Ш. Уалиханов  атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті хабаршы 267-276 бб.

–        Қазақ әдебиетіндегі ұлттық менталитеттің алатын орны І.Жансүгіров атындағы ЖМУ Хабаршысы, №1 /2015 ж. 249-254 бб.