Тұрабай Гүлдана Келісқызы

Дәрежесі: магистр

Лауызымы: оқытушы

білімі

  • 2013 – 2017 жж. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
  • 2017 – 2019 жж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлемдік тілдер университеті

ғылыми еңбектері

  • Тастемирова А.Е., Кәсіби құзыреттілік кәсіби қызметтің жетістігі мен тиімділігінің негізі ретінде, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Ғылыми журнал, Талдықорған, 2017
  • Абильгазиева Ж.Қ., І. Жансүгіров атындағы ЖМУ-де көптілді білім беруді жүзеге асыру, «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың заманауи мәселелері» ғылыми-теориялық журналы, №1 (9), Қазан, 2017
  • Артықбаева А.Қ., Шетел тілін оқыту барысында Интернет ресурстарын пайдалану арқылы мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Студенттік халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектерінің жинағы
    «Халықаралық Коммуникацияны дамытудың заманауи аспектілері мен басым бағыттары», Алматы, 2018
  • Шет тілді білім берудегі ақпараттық-коммуникативтік құралдардың мәні мен түрлері, «Қазіргі әлемнің әлеуметтік-экономикалық кеңістігі: серпіліс технологиясы және дәстүрді сақтау»халықаралық электрондық ғылыми-практикалық конференциясы. – Астрахань, 2019
  • Ақпараттық-коммуникативтік құзыреттілігн қалыптастырудың әдістемелік үлгісі, Халықаралық ғылыми журнал «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», Алматы, 2020
  • Бестибаева А., Толық қашықтықтан оқытуда аралас оқытудың тиімді әдістері (асинхронды және синхронды әдістер), Ғылыми-практикалық журнал «Заметки Ученого» №1, Ростов-на-Дону, 2021