Қазақстан тарихы кафедрасы

НЕГІЗГІ АҚПАРАТ

Қазақстан тарихы кафедрасында 14 оқытушы жұмыс істейді, оның 5-і тарих ғылымдарының кандидаты: Е.О.Буланов, Н.Қ. Байғабатова, К.Т. Сантаева, А.Ғ. Толамисов, Г.Б. Тлеубекова, аға оқытушы, магистрлар Г.М. Искакова, Г.Н. Нұрланова, Д.Г Қаратаева, Д.А. Абиров, Н.Б. Қасымова, оқытушы, магистрлер О.Хуанган, Л.Б. Абдильдинова, Ж.У. Калелова, А.Н. Исажанова және лаборант А.К. Кашаганова. 

Кафедра меңгерушісі: тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы Буланов Ержан Олжабайұлы. Оқытушылар құрамы штат кестесіне толық сәйкес келеді.

 Материалдық-техникалық қамтамасыз ету: білімгерлер мен магистранттарға арналған сабақтар арнайы жабдықталған №131, №132, №128 кабинеттерде, сондай-ақ лингафондық лабораториялар мен компьютерлік сыныптарда өткізіледі. Білімгерлер мен магистранттарға «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығы мен Ғ.Орманов атындағы кітапхана базасында материал жинауға, талдау жасауға, университеттің зерттеушілерімен тәжірибе алмасуға, библиографиялық ақпаратты пайдалануға мүмкіндік беріледі.               

Әлеуметтік тәрбие жұмысы: Әлеуметтік-тәрбие жұмысы саласында кафедра, профессорлық-оқытушылық құрам және университет деңгейінде әр түрлі іс-шаралар өткізіледі. Бұл интеллектуалды ойындар мен жарыстар; дәстүрлі пәндік олимпиадалар; патриоттық тәрбие, студенттерді әлеуметтік бейімдеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, салауатты өмір салты және т.б. болып табылады.

КАФЕДРА ТАРИХЫ

Тарих кафедрасы - Жетісу университетінің қалыптасуының бастауында тұрған алғашқы кафедралардың бірі. 1973 жылы 31 наурызда Талдықорған педагогикалық институтында марксизм-ленинизм кафедрасы ашылды, оның алғашқы меңгерушісі филология ғылымдарының кандидаты Р.А.Солодилова болды.

1977 жылы 24 тамызда кафедра екі бөлімге бөлінді: 1) философия және саяси экономика бөлімі; 2) КОКП және ғылыми коммунизм бөлімі. Тарих мамандары екінші бөлімге енгізілді. Дәрістерді білімгерлерге тәжірибелі оқытушылар мен журналистер оқыды.

1991 жылы 18 наурызда КОКП және ғылыми коммунизм кафедрасы «Саяси тарих және социализм теориясы» кафедрасы болып өзгертілді, кафедра меңгерушісі тарих ғылымдарының кандидаты А.М. Садыков

Тарих кафедрасында осы уақытта оқытушылар А.М. Садықов, Ө.Ә. Теңізбаев, С.Ө. Ордалиева, Р.Қ. Адилбекова секілді білікті мамандар жұмыс атқарды. 1993-1998 жылдар аралығында тарих кафедрасын тарих ғылымдарының кандидаты, доцент З.С. Сламбеков басқарды.

1999-2005 жылдары тарих ғылымдарының докторы, профессор О.Х. Мухатова кафедра меңгерушісі болды.

 2006-2007 жылдары кафедраны тарих ғылымдарының кандидаты, доцент А.К. Катенов, 2007-2009 жылдары тарих ғылымдарының кандидаты Н.Қ. Байғабатова басқарды. 2009 жылдың 1 қыркүйегінен бастап кафедраны тарих ғылымдарының кандидаты Е.О. Буланов басқарып келеді.

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
 • 6В01601 «Тарих» (бакалавриат)
 • 7М01601 «Тарих» (магистратура)
ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
 • «Тарих» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы - бакалавриат
 • «Тарих» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы - магистратура (ғылыми)
 • «Тарих» мамандығы бойынша элективті пәндер каталогы - магистратура (профильді)
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ

 

 

 

Оқу процесі оқытудың кредиттік технологиясына сәйкес ұйымдастырылған. Мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 100% құрылды.               Кафедрада оқытылатын пәндердің сапасын арттыру оларды әдістемелік қамтамасыз етумен байланысты. Оқытуда инновациялық технологияларды қолдану студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін дамытумен байланысты.               Студенттер кафедраның барлық пәндері бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде құрылған ОӘК-мен  және қажетті оқу материалдарымен қамтамасыз етілген. Барлық оқу материалдары, практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулар, электронды дәрістер курстары, электрондық оқулықтар, тестілік тапсырмалар университеттің Интранет жүйесінде қол жетімді, оны студенттер еркін пайдалана алады.               Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт пен академиялық күнтізбеге сәйкес 2,3,4 курс студенттері оқу және өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибеден өтеді. Кафедрада оқу-өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибесі оқу процесінің кестесіне сәйкес ұйымдастырылған. Ол қалалық және облыстық мектептермен келісім негізінде жүзеге асырылады. Кафедрада тағылымдамадан өту бағдарламалары, тағылымдама туралы есептер, бұйрықтар, бастапқы және қорытынды конференция хаттамалары бар.               Тезистердің тақырыптары және олардың мазмұны кафедрада жүргізілген ғылыми зерттеулердің бағыттарына сәйкес келеді. Дипломдық жұмыстарда тарихты оқыту әдістемесінің өзекті мәселелері қарастырылған, сонымен қатар кейбір еңбектер Қазақстан тарихын зерттеудегі қазіргі ғылыми тәсілдердің шешімдерін зерттеуге арналған.               6В01601 – «Тарих» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты – тарихи салада білімі бар, инновациялық ғылыми және білім беру ортасы туралы идеясы бар, жоғары жеке және кәсіби құзыретті, жоғары білікті және бәсекеге қабілетті бакалавр мамандарын даярлау.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы бүгінде 14 маманнан тұрады: 5 ғылым кандидаты және 9 магистр. Дипломдық жұмыс  жетекшілері – ғылым кандидаттары және кафедраның тәжірибелі аға оқытушылары. Білім беру саласының тәжірибелі мамандары дипломдық жұмыстарға пікір жазады. 

               «Білім берудің кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығына және 2018 жылғы 12 қазандағы №563 түзетулерге сәйкес топтарда эдвайзерлер бекітілді. Топ эдвайзерлері студенттерге жеке оқу жоспарларын құра отырып, элективті пәндерді таңдау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, сонымен қатар білім беру бағдарламасы бойынша бағыттаушы функцияны атқарады.               Кафедраның дәрежесі 42% құрайды.

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

Педагогикалық құрамның аймақтық, республикалық және халықаралық конференцияларға қатысуы:

 1. Хуанган Ө. «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының кіші ғылыми қызметкері, оқытушы, магистр, Калелова Ж.У. оқытушы, магистр. ШЕТ ЕЛДЕГІ ҚАЗАҚТАРДЫҢ ЭТНИКАЛЫҚ БІРЕГЕЙЛІГІ (Қытай, Моңғолия қазақтары негізінде). «ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС ЖӘНЕ БІЛІМ» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ. 182 бет, 9 қазан 2020 ж.
 2. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Күнделікті өмір тарихы – Түркістан-Сібір темір жолы құрылысындағы жұмысшылар мысалында. «Ұлағатты ұстаз» республикалық байқауы. 07.09.2020-07.11.2020. http:/ulagat.com/2020/09/05/ ұлағатты-ұстаз-байқауы/?_utl_t=wh
 3. Абдильдинова Лашын Батырхановна, Касымова Назым Бизолдақызы. Интербелсенді лекцияның түрлері, сабақта қолдану тиімділігі. «ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС ЖӘНЕ БІЛІМ» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 9 қазан, 2020 ж. І.Жансүгіров ат.ЖУ. 10-14 бб.
 4. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Күнделікті өмір тарихы – Ойтоған (Қызылтаң) ауылы мысалында. «Жыл мұғалімі-2020» республикалық педагогикалық фестиваль. http:/sovremennyypedagog.kz?p=7484
 5. Буланов Е.О., Карибжан М.Ә. (2 курс магистранты). Ортағасырлық қазақстан тарихына қатысты жазба деректерді топтау және жіктеу мәселесі. Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «АЛТЫН ОРДА – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЙНАР БАСТАУЫ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2020. –143-147 бб.
 6. Буланов Е.О., Турсынова А.С. (2 курс магистранты). Жошы ұлысы аумағында құрылған ақ орда мемлекетінің атауы хақында. Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «АЛТЫН ОРДА – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЙНАР БАСТАУЫ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, 2020. 143-147 бб.
 7. Байгабатова Назгуль Кажимуратовна. Язык как индикатор этнической идентичности в социальных практиках казахов Монголии. Материалы международной научно-практической конференции «Археолого-этнографические древности Степной Евразии в мировом историческом пространстве». —  Нур-Султан, 24 января 2020 г. С.139-146.
 8. Байгабатова Назгуль Кажимуратовна. Методологиче-ские и методические проблемы изучения этнической идентичности: из опыта полевых исследований. Казахская этнографическая школа: материалы 1-й междунар. научн. конференции, посвящ. 90-летию видного этнографа М.С. Муканова (из цикла «Первопроходцы»).
 9. Байгабатова Назгуль Кажимуратовна (Қашағанова Ә.Б., Битлеуова М. К.). Из истории изучения археологических памятников Жетысу во второй половине ХIХ – начале ХХ века//Материалы международной научно-практической конференции. «Алтын Орда – основа казахской государственност», посвященной 750-юбилею государства Алтын Орды. – Талдыкорган, Жетысуский университет им. И.Жансугурова. С. 117-122.
 10. Толамисов А.Ғ. Алтын Орданың 750 жылдығын тойлау турасында. Алтын Орданың 750 жылдығына арналған «алтын Орда- қазақ мемлекеттігінің қайнар бастауы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 2020. 340-344 бб.
 11. Толамисов А.Ғ. Шығыс түркі қағанатының билеушілері, олардың қызметі мен жүргізген саясаты// Алтын Орданың 750 жылдығына арналған «алтын Орда- қазақ мемлекеттігінің қайнар бастауы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған, 2020. 344-349 бб.
 12. Қаратаева Динара Ғалымбайқызы. Ақпараттық технологияның қашықтықтан оқыту барысында тиімділігі//«Алтын орда – Қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. 29 қазан, 2020 ж. 246-248 бб.
 13. Қаратаева Динара Ғалымбайқызы. Ел есінде қалған археолог// «Алтын орда – Қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. 29 қазан, 2020 ж. 249-253 бб.
 14. Нурланова Гулнур Ныгметдолдановна. Жаңа дәуірдегі Осман империясы және Батыс әлемі//«Алтын орда – Қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. 29 қазан, 2020 ж. 273-277 бб.
 15. Абиров Данияр Акбарович. Публично-социальный характер создания в Казахстане образовательных учреждений типа лицеи и гимназии//»Prospects for the Development of Modern Science» Materials of the V International Scientific-Practical Conference МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, Част 2,Сеул  Кореа , 11-13 март, 2020 г. С. 115-123.
 16. Хуанган Онербек. Қазақтардың Моңғолияға қоныс аударуы//«Алтын орда – Қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. 29 қазан, 2020 ж. 359-364 бб.
 17. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Тюркские языки//«Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая». І Международный научный форум, 29-30 октябрь, 2020 г. Барнаул. С. 79-84.
 18. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Подготовка инженерных, рабочих и железнодорожных кадров при строительстве Туркестано-Сибирской железной дороги//Индустриальное строитльство в Центральной Азии: историческое значение для региона. Международная конференция посвященной 90-летию со дня открытия Туркестано-Сибирской железной дороги, 29-30 октября, 2020 г. С. 192-200.
 19. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Рукводитель: Труды арабских историков и географов о тюркском мире// «Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая». І Международный научный форум, 29-30 октябрь, 2020 г. Барнаул. С. 34-39.
 20. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Ұлы империяның тілі// Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «Алтын Орда-қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибиелік конференция, 29 қазан, 2020. І.Жансүгіров ат.ЖУ. 54-57 бб.
 21. Абдильдинова Лашын Батырхановна. Руководитель: Труды тюркских ученых как исторический источник//«Россия и тюркский мир: взгляд молодежи стран Большого Алтая». І Международный научный форум, 29-30 октябрь, 2020 г. Барнаул. С. 39-44.
 22. Калелова Жадыра Уатаевна. Мырза хайдар дулати өмірі мен қызметі// Алтын Орда мемлекетінің 750 жылдығына арналған «АЛТЫН ОРДА – ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ҚАЙНАР БАСТАУЫ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ. 2020. 388-391бб.
 23. Касымова Назым Бизолдақызы. Педагогика ғылымының өзекті мәселелері//«Алтын орда – Қазақ мемлекеттілігінің қайнар бастауы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияматериалдары. 29 қазан, 2020 ж. 229-233 бб.

 SCOPUS  деңгейінде ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалалар

 1. Baigabatova Nazgul, Tolamissov A., Ashimova D. Architecture of the Kazakh Diaspora (18th – Early 20th Centuries)// Jour. of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 03-Special Issue, 2020. – Рр. 1200-1205. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP3/20201367 ISSN 1943-023X. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85083278470&origin=resultslist. Impact Factor: SJR2019 —  0.129. CiteScoreгод 2019 – 0.4. Процентиль – 1
 2. Baigabatova Nazgul, Mukhatova, O., Tleubekova G.). The Role of the Resettlement Institution of Semirechenskya Oblast in Solving the Land Issue of the Russian Empire// Bylye Gody. 2020. E-ISSN: 2310-0028. Vol. 56. Is. 2. pp. 640-651. 2020. DOI: 10.13187/bg.2020.2.640. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85088684491 &origin=resultslist,http://ejournal52.com. SJR 2019. 0.286. CiteScoreгод 2019 – 1.0. Процентиль — 87

 РИНЦ негізінде ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалалар

 1. Байгабатова Назгуль Кажимуратовна, Ашимова Д.И., Кашаганова А.Б. Диаспоральная специфика этнокультурной идентичности//«Актуальные научные исследования в современном мире». Международный научный журнал. – Переяслав, октябрь 2020. – Вып.10 (66), ч. 6. – С. 109-114. https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58411. Impact Factor: 0,023

 ҚР БҒМ БҒСБК негізінде ғылыми журналдарда жарияланған ғылыми мақалалар

 1. Байгабатова Назгуль Кажимуратовна (Елемес А.). Ұлттық бірегейлікті зерттеу мәселесі: теориялық аспект// Қазақ тарихы. – 2020, сәуір. – №4 (181). – 54-56 бб.
 2. Сантаева К.Т., Сыдықова Т. Қазақстандағы демографиялық мәселелер// Қазақ тарихы №4(181), сәуір 2020 ж. 60-62 бб.
 3. Толамисов А.Ғ. Первый Всемирный Курултай казахов: ход и историческое значение// Казахстан Спектор. №1(93). Нұр-Сұлтан, 2020. 28-38бб.
 4. Толамисов А.Ғ. Қазақ диаспораларының интеграциясы және «кіші құрылтайлардың» рөлі// Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» №1(21) қаңтар-наурыз,2020. 1/11-11/11бб. http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1365
 5. Толамисов А.Ғ. About the first Kurultai of kazahs of the world// Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(65), Алматы,2020. 377-382бб.
 6. Толамисов А.Ғ. Патриотизм мәселесінің теориялық аспектілері// Электронный научный журнал «edu.e-history.kz» №2(22) сәуір-маусым,2020. 1/13-13/13. http://edu.e-history.kz/ru/publications/view/1435
 7. Толамисов А.Ғ. Ресей империясының Жетісуды отарлауы:негізгі нәтижелері// Қазақ тарихы. №5(182), Алматы,2020. 10-13 бб.
 8. Толамисов А.Ғ. Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті ауданы аумағындағы тарихи ескерткіштер// Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №7 Алматы. 2020.
 9. Абдильдинова Лашын Батырхановна, Тлеубекова Гульжан Болегеновна. Түркістан-сібір темір жолы құрылысындағы жұмысшылардың ұлттық құрамы және ұлтаралық қарым-қатынас мәселелері// Қазақ тарихы. №10 (187), қазан, 2020 жыл. 28-33 бб.
 10. Нұрланова Гүлнұр Нығыметдолдақызы, Қаратаева Динара Ғалымбайқызы. Аңшылықтың соғыс өнерін қалыптастырудағы рөлі// Қазақ тарихы, №1 Алматы қаласы, 2019 ж. 5-7 бб.
 11. Қаратаева Динара Ғалымбайқызы. Алаш идеясы – біртұтас қазақ идеясы// Қазақ тарихы, №10 Алматы қаласы, 2019 ж. 70-74 бб.
 12. Қаратаева Динара Ғалымбайқызы. Қазақ тарихындағы қыздар болмысы// Қазақ тарихы, №10 Алматы қаласы, 2020 ж. 8-11 бб.
ӘЛЕУМЕТТІК-ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

Жыл сайын кафедра студенттері университет, факультет, кафедра аясында өткізілетін барлық іс-шараларға белсенді қатысады. Барлық іс-шаралар эстетикалық, патриоттық, рухани-адамгершілік, құқықтық және зияткерлік-шығармашылық тәрбиені дамытуға бағытталған. Кафедра студенттері түрлі концерттер, тақырыптық кештер, пікірталастар, конкурстар, дөңгелек үстелдер және басқа да белсенді іс-шаралар өткізеді.

Кафедраның тәрбие жұмысы бес бағытта жүргізіледі:

 • Студенттердің саяси білімін қалыптастыру;
 • Этносаралық қатынастар мәселелері;
 • Жастар арасындағы қылмыстың алдын алу;
 • Жастарды жалпыадамзаттық және рухани құндылықтарға тарту;
 • Патриотизмге тәрбиелеу.

Іс-шараның мақсаты-дарынды студенттерді анықтау, олардың шығармашылық қызметін қолдау, сондай-ақ бос уақытын тиімді өткізу.

Кафедра студенттері кафедраның, факультеттің, университеттің, қаланың барлық қызмет түрлеріне қызығушылық танытып, оқу-академиялық, әлеуметтік-тәрбиелік және ғылыми-зерттеу процестерінің барлық салаларына тартылған.

Студенттер университет аумағын көгалдандыру, сенбіліктер, «Айналайын» балалар үйінің балалары үшін қайырымдылық концерттерін ұйымдастыру және т. б. мәдени іс-шараларға қатысады.

Жыл сайын «Тарих» мамандығының студенттері арасында Тарих бойынша пәндік олимпиада өтеді, оның бағдарламасына брейн-ринг ойындары, тест сұрақтары және ғылыми жобаларды қорғау кіреді.

«Тарих» мамандығының студенттері жазғы уақытта Қазақстандағы белгілі археологтардың басшылығымен республикалық экспедиция құрамында археологиялық практикадан өтеді. 

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ

Цюрих университетінің (Швейцария) әлеуметтік антропология және мәдениеттану кафедрасы және І.Жансүгіров атындағы ЖМУ гуманитарлық факультеті арасындағы келісім аясында Цюрих университетінің 3 курс студенттері Алена Хелблинг және Анита Вейленман этнографиялық зерттеу жүргізу үшін  Талдықорған аймағында оқу іс-тәжірибесінен өтті.

2017-2018 оқу жылында  Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінің студенті Танысбекова Мадина және Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Нүсіпова Толқын ТҚ 211 тобында 4-ші семестрде,  Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік университетінің студенті Құдайберген Айым ТҚ 311 тобында білім алды.

«Шетел мамандарын оқытуға тарту» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 2018 жылдың 27 қыркүйегі мен 17 қараша аралығында доктор  P(h)D, доцент Мельтем Санжак (Цюрих, Швейцария) 5В011400 – «Тарих» (бакалавриат) мамандығының студенттері үшін «Орта ғасырлардағы Азия және Африка елдерінің тарихы» курсы бойынша, 6М011400 – «Тарих» мамандығының магистранттары үшін «Этнологияның теориялық-методологиялық мәселелері» курсы бойынша сабақтар өткізді.

Білімгерлердің сыртқы академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру мақсатында 2019-2020 оқу жылының бір академиялық семестрін (1 семестрі) оқу үшін 2.09.2019-14.12.2019 аралығында Нийде Омер Халисдемир университетінің (Түркия Республикасы) білімгері Гюнайдин Фадлула ТҚ 311 топта білім алды. 

Білімгерлердің ішкі академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру мақсатында 2019-2020 оқу жылының бір академиялық семестрін (2 семестрі) оқу үшін Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің білімгері Асым Айқын Айдынұлы ИР 211 топта білім алуда.

 

 

  

КАФЕДРА ЖЕТІСТІКТЕРІ

2014 жылы 6M011400  - «Тарих» мамандығы бойынша магистратура ашылды.

Сантаева К.Т. Ғылым беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «Қазақстан Республикасының Ғылымын дамытуға сіңірген Еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды.

Байгабатова Н.К. 05.12.2019 ж. «Қазақстан Республикасының Ғылымын дамытуға сіңірген Еңбегі үшін»  төсбелгімен марапатталды.

Байгабатова Н.К. ҚР Президентінің 2020 жылғы 3 шілдедегі Жарлығы бойынша «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» мерекелік медалімен марапатталды.

Абдильдинова Л.Б. «Үздік педагогтар академиясына» мүшелікке кіргендігін растайтын төсбелгімен марапатталды.

Жыл сайынғы өткізілетін Спартакиададан кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. Буланов Е.О. жүлделі ІІ орын иеленді

2020 жыл 4 курс білімгері Жұмабек Еркебұлан «Жыл волантері» атанды.

БІЗДІҢ ОҚЫТУШЫЛАР

Буланов Ержан Олжабаевич

Кафедра меңгерушісі

Тел. +7 (7282) 22-21-23
Доп. вн. (1146)

erzhan_bulanov@mail.ru

Толығырақ

444

  Толамисов Амангелді Габдылкаримович

  и.о.ассоцированного профессора (доцент), к.и.н.

  Тел. +7 (7282) 22-21-23

  Доп. вн. (1146)

  ansarok@mail.ru

  Толығырақ

  Сантаева

   Сантаева Кулимкоз Тенизбаевна

   и.о.ассоцированного профессора (доцент), к.и.н.

   Тел. +7 (7282) 22-21-23

   Доп. вн. (1146)

   samgat_aneka@mail.ru

   Толығырақ

   Байгабатова

    Байгабатова Назгуль Кажмуратовна

    и.о.ассоцированного профессора (доцент), к.и.н.

    Тел. +7 (7282) 22-21-23

    Доп. вн. (1142)

    bnk1606@mail.ru

    Толығырақ

    Тлеубекова Гульжан Болегеновна

    и.о.ассоцированного профессора (доцент), к.и.н.

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)
    tleubekova@mail.ru

    Толығырақ

    Искакова Гульдария Мубаряковна

    Старший преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    guldaryai@mail.ru

    Толығырақ

    Каратаева Динара Галимбаевна

    Старший преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    dkarataeva@mail.ru

    Толығырақ

    Нурланова Гульнур Ныгметолдаевна

    Старший преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    smuglianka@mail.ru

    Толығырақ

    Абиров Данияр Акбарович

    Старший преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    abirdan@mail.ru

    Толығырақ

    Касымова Назым Бизолдақызы

    Старший преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23

    Доп. вн. (1146)

    dano4ka2017@mail.ru

    Толығырақ

    Хуанган Онербек

    Преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    onerbek_86@mail.ru

    Толығырақ

    Абдильдинова Лашын Батырхановна

    Преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    abdildinoval@mail.ru

    Толығырақ

    Калелова Жадыра Уатаевна

    Преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    kalelova91@mail.ru

    Толығырақ

    Исажанова Айжан Нурболатовна

    Преподаватель

    Тел. +7 (7282) 22-21-23
    Доп. вн. (1146)

    isazhanova_91@mail.ru

    Толығырақ