Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

2020-2021 оқу жылында әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының ПОҚ саны 7 оқытушыны құрады, оның ішінде 6 ғылым кандидаты және 1 ғылым магистрі. Кафедраның ғылыми әлеуеті-91%.

Кафедраның маңызды стратегиялық міндеті болашақ мамандарда ойлау мәдениетін, ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін өз бетінше игеру қабілетін, гуманистік дүниетанымды, патриотизмді, сыни ойлау элементтерін, жеке көзқарас негізінде студенттерде жеке және кәсіби мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Дүниетанымдық, әдіснамалық мәдениеттің қалыптасуына ықпал ету және студенттерді қазіргі қоғамның философиялық, саяси құбылыстары мен процестерін талдауға үйрету, алған білімдерін іс жүзінде кәсіби салада қолдануға дағдыландыру. Қоғам үшін концептуалды ойлау қабілеті бар, белгілі бір білімі бар, бірақ концептуалды шектеулі, тек шектеулі тапсырмалар класын шеше алатын маманға қарағанда тақырыптың күтпеген бұрылысын таба алатын маман әлдеқайда құнды. Осыған сүйене отырып, кафедра оқытушылары біздің студенттер үшін студенттерді талқылауға қатысуға тарту мақсатында проблемалық тақырыптар мен әртүрлі тәсілдер ұсынылған өз пәндерінің курстарын әзірледі. Сонымен қатар, проблемалар мен плюрализм қағидаттарын сақтауға ерекше назар аударылады.

Кафедра алдына қойылған міндеттерді іске асыру барысында:

 • гуманитарлық және әлеуметтік пәндерді оқытудың мазмұны мен әдістерін жаңарту;
 • инновациялық білім беру бағдарламаларын дайындау және жүзеге асыру;
 • профессорлық-оқытушылық құрамның шығармашылық әлеуетін барынша пайдалану;
 • кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру процесінде кафедра мүмкіндіктерін пайдалану;
 • қызметкерлер мен студенттердің рухани-адамгершілік деңгейін және зияткерлік әлеуетін арттыру.

Кафедра тәрбие жұмысын жүргізуге белсенді қатысады. Кафедра оқытушылары дәріс оқиды, жастар саясатының өзекті мәселелері бойынша әңгімелесулер өткізеді, факультеттерде өткізілетін тәрбиелік іс-шараларға белсенді қатысады

Негізгі оқу курстары

– Философия

– Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану

– Ғылым тарихы мен философиясы

Кафедра оқытушылары университеттің барлық факультеттерінде қоғамдық-гуманитарлық пәндер бойынша сабақтар өткізеді. Осы курстар бойынша студенттердің үлгерім рейтингі әрдайым жоғары деңгейде.

Академиялық ұтқырлық:

 1. Түркия «Science Direct and Scopus Elsevier BV-де participation үшін». Семинар сертификаты. ф.ғ. к., аға оқытушы К. К. Рысбеков.
 2. Санкт-Петербург 2014. «Петербург психология апталығы» семинар сертификаты. ф.ғ. к., аға оқытушы К. К. Рысбеков.
 3. Прага 2014. «Басқарудағы Менеджмент» сертификат. Кафедра доценті Қ.Қ. Рысбеков.
 4. Ресей Ярославль. 13.03.-27.03.2016 ж. академиялық ұтқырлық бойынша кафедра доценті К.Н. Аликенова дәріс оқыды (8 сағ).
 5. Цюрих қаласы (Швейцария) 2018 жылғы 08-18 маусым аралығында. Ғылыми тағылымдама. Рахипова С. К.
 6. Макс Планк Әлеуметтік антропология институты (Германия)2019 жылдың 20-30 мамыр аралығында. Ғылыми тағылымдама. Рахипова С. К.

Ғылыми-зерттеу қызметі:

Кафедраның ПОҚ ғылыми жұмысын ұйымдастыру ғылыми қызметті ұйымдастыру және дамыту жоспарына сәйкес жүргізіледі. Кафедра оқытушылары ЖАК, РИНЦ ғылыми журналдарында үнемі жарияланып отырады, философиялық Конгреске, саясаттанушылар, жас әлеуметтанушылар Конгресіне, конференцияларға, халықаралық конференцияларға, ғылыми семинарларға қатысады, оқу-әдістемелік құралдар шығарады, сондай-ақ аймақтағы ғылыми семинарларға, дөңгелек үстелдерге қатысады.

2019-2020 оқу жылында РИНЦ-1, ВАК – 6, халықаралық конференцияларда -2, ЖУ Жаршысы -7, SCOPUS-2 мақалалар жарияланды.

 1. 2014 жыл. «Қазіргі ғылым дамуының философиялық мәселелері» (ректор гранты). Жоба жетекшісі профессор А. К. Қасабек, аға ғылыми қызметкер К. Н. Аликенова, кіші ғылыми қызметкер Енсеева в. т.
 2. 2018-2020 жылдары қазақ диаспорасының этномәдени сәйкестігі (Моңғолия мен Қытайдағы қазақтар мысалында). 2018 жылғы 23 ақпандағы № 67 шарт. Ғылыми қызметкер С. Рахипова.
 3. Қазақстан халқы Ассамблеясының 2018-2020 жылдарға арналған жиынтық жұмыс жоспарына сәйкес «Қоғамдық сананы жаңғырту контексінде (Алматы облысының материалдарында) жастардың азаматтық бірегейлігін қалыптастыру» ғылыми жобасы: «Рухани жаңғыру «бағдарламасының,» Қазақтану «жобасының призмасы арқылы қоғамдық келісім мен азаматтық бірегейлікті нығайту. Ғылыми қызметкер: кафедраның аға оқытушысы в. т. Енсеева.

Ұйымдармен, әріптес жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық:

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ философия кафедрасымен, ҚР БҒМ Ғылым академиясы жанындағы философия институтымен, с.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің философия кафедрасымен тұрақты ынтымақтастықты жүзеге асырады.

КАФЕДРА ТАРИХЫ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының өзіндік құрылу және даму тарихы бар. Алғашында 1973 жылы марксизм-ленинизм кафедрасы болып қалыптасты. Сол уақытта Ш.Сырғабаев, И.Ботвич, Д.Хажиев сынды тәжірибелі педагогтар жұмыс істеген.

1980 жылы философия және саяси экономия кафедрасы болып бөлініп шықты. Өздерінің жігерлі еңбектерінің арқасында кафедраның оқытушылары, біздің оқу орнын бітірушілерге осында тәрбиеленіп, педагог-тұлға болып қалыптасуына және еліміздің түрлі аймақтарында қызмет етуіне үлес қосты.

1992 жылы философия және саясаттану кафедрасы болып өзгертілді. Әр кезеңде бұл кафедрада өз ісінің шеберлері: ф.ғ.к. П.Ким, э.ғ.к. М.Касымов, ә.ғ.д. Б.Кылышбаева сынды ғалымдар жұмыс жасады.

Қазіргі таңда кафедра өз іс-әрекетінде дәстүрлілікті, дәйектілілікті және новаторлықты басшылыққа алады. Кафедра алдында Президентіміз Қ.Тоқаевтың және еліміздегі білім беру саласының талап етіп қойған, тәжірибеге сүйенген нәтижелерді жүзеге асыру міндеті тұр. Бұл бәрінен бұрын, жоғары деңгейде ойлай алатын, кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік тәрізді қасиеттерді сіңірген тұлғаларды қалыптастыру болып табылады. 

Кафедра оқытушылары университеттің барлық факультеттерінде әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндері бойынша философия, саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану, ғылым тарихы мен философиясы пәндерін жүргізеді. Осы курстар бойынша тәлімгерлердің үлгерім рейтингі үнемі жоғары деңгейде болады. 

Уақыттың әр кезеңінде кафедраға меңгерушілік еткен тарих ғылымының кандидаты, доцент А.Катенов, философия ғылымының кандидаты, доцент Қ.Рысбеков, тарих ғылымдарының кандидаты, доцент А.Қалханова және басқалар.

 

2018 жылы кафедрамыз жалпыуниверситеттік әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы мәртебесіне ие болды. Қазіргі уақытта кафедраны басқарып отырған Рахипова Сайра Касымовна әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің түлегі, 2010 жылы ол, «Мәдени мұра мәселесін тарихи- философиялық талдау» тақырыбындағы кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап шықты. Сайра Касымовна  әлеуметтік ғылымдар мәселелері және кафедраның басқа да бағыттары бойынша ғылыми іс-әрекеттерді жүйелі түрде іске асыруда.

Қазіргі уақытта кафедрада: ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) К.Н. Аликенова, философия ғылымдарының кандидаттары, А. К. Берикова, Л.С. Нурбосынова, Д.Б.Тойматаев; тарих ғылымдарының кандидаты А. К. Катенов, кафедраның аға оқытушысы, магистр: В. Т. Енсеева жұмыс істейді.

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ​
 • Оқу жұмыс жоспары мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде қаралып бекітілген және жұмыс берушілермен бірлесіп енгізілген. Мамандықтың элективті пәндер каталогына жыл сайын нарықтық экономика талаптарына және жұмыс берушілердің қалауларына сәйкес өзгерістер енгізіліп отырады. Элективті пәндердің каталогы университеттің ақпараттық бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесінде орналастырылады және білімгерлер электрондық журналдағы өз парақшаларында онлайн режимінде жеке оқу бағытын таңдайды.
 • 2016 – 2017 оқу жылында ПОӘК келесі пәндер бойынша енгізілген болатын:
 • «Жастар саясаты», «Саясаттану», «Гендерлік саясат», «Мәдениеттану», «Этникааралық толеранттылық және қоғамдық келісім».
ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТІ

Оқу үрдісі кредиттік жүйеге негізделіп ұйымдастырылған. Мамандық бойынша барлық пәндердің оқу әдістемелік кешендері бар.

Кафедра бойынша оқытылатын пәндердің сапасын жоғарлату оларды әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады.   Инновациялық технологияларды оқу үрдісіне пайдалану білімгерлердің коммуникативтік құзіреттілігін дамытумен тығыз байланысты. Білімгерлер барлық пәндер бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде әзірленген оқу әдістемелік кешендер және қажетті әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілген.   Барлық оқу әдістемелік құралдары, іс – тәжірибелік сабақтарға арналған әдістемелік нұсқаулары, дәрістердің электронды нұсқасы, электронды оқулықтар мен тест тапсырмалары университеттің интернет жүйесіне енгізілген және барлық білімгерлерге қол жетімді. 

Соңғы алты жылдың көлемінде кафедра оқытушыларының 1 оқу құралы, 4 оқу-әдістемелік құралы мен 7 монографиясы жарық көрді:

Монографиялар: 

 1. А.Қасабек «Кісі болмысы: әлеуметтік қызмет көріністері» Талдықорған, 2014 ж., 188 б.,
 2. К.Н. Аликенова «Вестернизация және қазақ мәдени феномені», Талдықорған. 2014 ж., 172 б.,
 3. А.Н. Калханова «Формирование государственно-политической идеологии в Казахстане (исторический анализ)» Талдықорған, 2014, 128 б,.
 4. С.К. Рахипова «Мәдени мұра категориясы тарихи-философиялық зерттеулердың нысаны ретінде». Талдықорған 2014 ж.
 5. Берикова А.К. «Справедливость в контексте социальных трансформаций» Талдықорған, 2019 ж., 115 б.
 6. Рахипова С.К. «Мәдени мұра – ұлттық бірегейліктің нысаны» Талдықорған, 2019 ж., 118 б.
 7. Нурбосынова Л.С. «Смысл жизни: поиски возможных решений» Талдықорған, 2019 ж., 113 б.

 Оқу құралы: 

 1. Ф.ғ.д., профессор А. Қасабек және ф.ғ.к., доцент  К.Н. Аликенова «Современная философия науки», І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. 2016 ж., 188 б,.

 Оқу-әдістемелік құралы: 

 1. К.Н. Аликенова «Ғылым тарихы мен философиясы». Талдықорған 2018 ж.
 2. К.Н. Аликенова «Қазақ философиясының негіздері». Талдықорған 2018 ж.
 3. 3.К.Аликенова, А.Берикова, С.Рахипова «Основы модернизации общественного сознания». Талдықоғган 2018жг., 120 бет.
 4. Аликенова К.Н., Касабек А. «Центральноазиатская наука Средневековья» Талдықорған, 2019, 30 б.,
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ

Бүгінгі күнде кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы әлеуметтік-гуманитарлық бағыт бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыруда.

Зерттеу нәтижелері Қазақстандық және шетелдік рейтингісі жоғары ғылыми журналдарда, конференция материалдарында жарияланды.

2019 жылдың бірінші жартыжылдығында жалпы саны 19 ғылыми жұмыс халықаралық және республикалық басылымдарда, соның ішінде 6 мақала ККСОН, 10 мақала ЖМУ хабаршысы журналында жарық көрді. Ресейлік РИНЦ басылымында – 1, халықаралық конференция материалдарында – 2, SCOPUS -1 мақала басылымға шықты. Сонымен бірге, 3 монография, 1 оқу-әдістемелік құрал жарық көрді.

Кафедра оқытушылары ғылыми тағылымдамалар мен семинарларға қатыса отырып, біліктілігін арттыруда. Атап айтсақ, кафедра меңгерушісі С.К. Рахипова, с.ғ.к., Н.Н.Ашкеева және аға оқытушы В.Т.Еңсеева 2019 жылдың маусым айында Х- Международная летняя школа политологов «Религия в условиях модернизации современного общества» тақырыбында 72 сағаттық біліктілікті арттыру тағылымынан өтті.

2019 жылдың шілде айында аға оқытушы В.Еңсеева «Летняя антикоррупционная школа Transparency Каzakhstan по направлениям: Международная система борьбы с коррупцией; Казахстанская система борьбы с коррупцией; Участие гражданского общества в борьбе с коррупцией» тақырыбында біліктілігін арттырып, сертификатқа ие болды.

2019 жылдың 15 ақпан күні біздің кафедра және «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының ұйымдастыруымен «Ашық сананы қалыптастырудағы жаңа оқулықтардың маңызы» тақырыбында «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында пікір алмасу алаңы өтті.

Пікір алмасу алаңы «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында философия мен әлеуметтану бағытында аударылған кітаптарды оқу үрдісінде пайдаланудың алғашқы нәтижелерін талқылау, жастардың дүниетанымын қалыптастырудағы оқулықтардың маңызы жайлы пікір алмасу мақсатын көздеді.

Іс-шарада «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қорының қызметкерлері Есей Жеңісұлы, Дәурен Дариябек, Құранбек Әсет Абайұлы (Алматы қ.), филос.ғ.д., профессор А.Қасабек және т.б. сөз сөйледі. Пікір алмасу алаңының модераторы І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дың академиялық мәселелер жөніндегі проректоры, э.ғ.д., профессор Д.Калдияров болды. Сонымен қатар, жалпы университеттік әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушылары, «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының және Ғ.Орманов атындағы кітапхана қызметкерлері, гуманитарлық факультет оқытушылары, магистранттары, білімгерлері қатысты.

Редакторлар кітаптарды түпнұсқасынан аударудың қазақ тілінің ғылыми тіл ретінде қалыптасуына үлкен ықпалы ететіні және гуманитарлық саланың жаңа терминдермен кеңеюі жайлы ақпарат берді. Аударма ісінің қызығы және қиындығы жайлы деректер келтірді. Оқытушылар жаңа оқулықтарды оқу үрдісіне енгізудің маңыздылығы, магистранттар мен білімгерлер жаңа оқулықтардың ерекшеліктері туралы пікір білдірді. Пікір алмасу барысында жаңа оқулықтарды қолданушылар редакторларға тілектер мен ұсыныстар айтты.

 

 

 

 

Кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы Алматы облысының өңірлік сараптамалық кеңесіне мүше болып табылады.

2019 жылғы 20 қарашада  Алматы облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының ғылыми-сараптамалық тобының  кеңейтілген отырысы өтті.

Күн тәртібіне сәйкес бірінші мәселе «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында «2019 жылы алынған 39 жаңа оқулықтар туралы» кафедра меңгерушісі С.К.Рахипова, «Жаңа дүниетанымды қалыптастырудағы жаңа оқулықтардың рөлі» тақырыптарында баяндама жасады.

Екінші мәселе «Қазақстан халқы Ассамблеясының 2018-2020 жылдарға арналған әлеуметтік-демографиялық және этносаралық саладағы ғылыми жұмыстардың жиынтық жоспарына сәйкес «Рухани жаңғыру» бағдарламасы, «Қазақтану» жобасы аясында қоғамдық бірлік пен азаматтық бірегейлікті нығайту» бағытындағы «Қоғамдық сананы жаңғырту аясында жастардың азаматтық бірегейлігін қалыптастыру (Алматы облысы материалдары бойынша)» жобасының 2019 жылғы аралық есебі» бойынша аға оқытушы В.Т.Енсееваның «Зерттеудің әдіснамалық негіздері және әдістері» және Қазақстан тарихы кафедрасының аға оқытушысы О.Ғ.Тұрсынбаевтың «Азаматтық бірегейлік ұғымы және оны пайымдау мәселесі» баяндамалары тыңдалды.

 2019 жылғы 23 қазан күні «Рухани жаңғыру» жобалау кеңсесінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша Алматы облыстық Өңірлік Сараптамалық Кеңесінің кезекті отырысы өтті.

Отырыс барысында Өңірлік Сараптамалық топ мүшелері «Туған жер» арнайы жобасы аясында «Жомарт жүрек» сыйлығына барлық үміткерлердің өтінімдерін қарастырып, құжаттарын сараптамадан өткізді. Іріктеу нәтижесінде «Жыл меценаты», «Туған өлке», «Жыл тұлғасы», «Жылдың үздік ұйымы» және «Ерең еріктілік» номинациялары бойынша ұсынымдар жасалды.

 2020 жылғы 17 қаңтар күні «Рухани жаңғыру» өңірлік жобалау кеңсесінде І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры, г.ғ.д., профессор Қ.М.Баймырзаевтың төрағалығымен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша Алматы облысының Өңірлік Сараптамалық кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті.

Күн тәртібіне сәйкес Алматы облысының мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасы мен білім беру басқармасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасының, сондай-ақ «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының 2019 жылы орындалу барысы туралы есептері тыңдалды. Отырыс барысында ӨСК мүшелері тілдерді дамыту басқармасы және туризм басқармасы сараптамаға ұсынған 2020 жылдың жобалары мен іс-шараларын талқылап, өз ұсыныстарын айтты. Кеңес жұмысы барысында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша Алматы облысының ӨСК-нің 2020 жылға жұмыс жоспары бекітілді.

 Ғылыми журналдарға, оның ішінде ҚазҰУ «Хабаршысы», ЖМУ хабаршысына кафедра мүшелері үздіксіз мақалаларын жариялап отырады.

Кафедра оқытушыларының ҒЗЖ-ның перспективті жоспарлары құрылған. Аталған жоспардың жүзеге асырылуы тиісті құжаттармен, зерттеу материалдарымен расталады. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы әрбір жылдық жоспардың есептерінде беріліп отырады.  

Студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту және олардың кәсіби-шығармашылық қабілеттерін арттыру мақсатында кафедра тарапынан түрлі шаралар ұйымдастырылып отырады. Дарынды білімгерлер түрлі республикалық олимпиадаларға қатынасады.

ӘЛЕУМЕТТІК ТӘРБИЕ ҚЫЗМЕТІ

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы түрлі ғылыми-әдістемелік семинарларға, конкурстарға қатысып жастардың, облыс тұрғындарының арасында өтетін іс-шараларға белсене аралады.

Алматы облысы дін істері басқармасының басшылығымен өткізілетін «Жастар және дін», «Дін және әйел» атты оқу әдістемелік семинарларда К.Н.Аликенова, А.К. Берикова дәріс оқып, жастар арасында ағартушылық жұмыстарын жүргізеді.

Сонымен бірге Жетісу телеарнасының «Тұжырым», «Болмыс» және «Арнайы репортаж» атты бағдарламаларына кафедраның аға оқытушысы В.Т. Еңсеева қатысып, қоғамдағы өзекті мәселелер бойынша ой бөлісіп отырады. Соңғы өткізілген сұхбаттардың тақырыптары: «Бірыңғай жиынтық төлем», «Зейнетақы жинақтаушы қорының кәзіргі жүйесі».

2017 жылдың 5 желтоқсан күні Талдықорған қаласының оқушылар сарайында, Қазақстанның 4 облысында (Қарағанды, Павлодар, Оңтүстік Қазақстан және Алматы облысы) өткізілген «Жастар корпусын дамыту жобасын» қорытындылаушы форум болып өтті.  ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен бағдарлама бойынша «Халықаралық банктің» қаржыландыруымен Алматы облысынан қатысқан 222 жастардың әлеуметтік жобасы өз жұмыстарын жалғастыруда. Бұл өзге облыстармен салыстырғанда ең үлкен көрсеткішті беріп отыр. 

Осы жобаның жүзеге асуына үлес қосу мақсатында «Жалпы университеттік әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы Еңсеева Венера Тұрсынақынқызы ментор-тренер ретінде 5 ай көлемінде 3 кезеңнен тұратын тренигтерді өткізіп, айына екі рет кездесу жасау барысында жастарды қоғамдық пайдалы дағдыларға бейімдеді.

Физика және математика факультетінің 4 курс студенті Мақсұт Жандос Ержанұлы тренингтерді сәтті аяқтап, «Жастар корпусын дамыту» жобасының түлегі ретінде сертификат алды. Жандостың жобасы Алматы облысындағы ең үздік әлеуметтік жобалардың қатарына енді. 

2018 жылдың 6 желтоқсан күні Құқық және экономика факультетінің бірінші курс студенттері және факультет деканының орынбасарларының қатысуымен «Қазіргі жастардың құндылықты бағдары» тақырыбында дөңгелек үстел өткізілді. Шараны ұйымдастырушылар әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушылары: т.ғ.к., доцент А.Н.Калханова, ф.ғ.к., доцент С.К.Рахипова және аға оқытушы В.Т.Еңсеева. Өз пікірін ортаға салу мақсатында Жұмабек Еркебұлан «Рухани жаңғырудың алты бағыты», Бекет Азамат «Рухани құндылықтардың жаңа заманға қарай жаңғыруы», Бекмұханбетов Есім «Жастар және мәдениет» тақырыбында баяндама жасады.

  «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының ұйымдастыруымен, 2018 жылдың 5 желтоқсан күні І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-дің мәжіліс залында «Құқық және экономика», «Педагогика және психология» факультеттерінің 1-ші курс студенттерінің арасында «Параға емес, биікке ұмтылайық» атты дөңгелек үстел өткізілді.

Шараның мақсаты – сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудағы саналы ұрпақты тәрбиелеу. Шараға қатысқандар: ҚР мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы департаментінің бас маманы Б.Ж.Сеитов және кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы: С.К. Рахипова, А.К. Катенов, Қ.Қ.Рысбеков, В.Т.Еңсеева және Г.А. Мирзакулова.

2019 жылдың 19 қазанында «Орбұлақ шайқасы» тарихи оқиғасының 375 жылдығына арналған іс-шараға кафедраның аға оқытушысы В.Еңсеева ұйымдастырушылардың бірі ретінде қатысты. Талдықорған қаласының ипподромында театрландырылған қойылымға 1000 адам тартылды, оның ішінде университетіміздің дене шынықтыру мамандығының студенттері де белсенділігімен атсалысты.

ДШҚ мамандығының 1-ші курс студенттері.

2019 жылғы 4 желтоқсанда философия ғылымдарының кандидаты, кафедрамыздың қауымдастырылған профессоры, «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының аға ғылыми қызметкері Аликенова Күлпан Нұрғазықызы гуманитарлық және техникалық факультеттердің білімгерлеріне «Қазіргі қазақстандық мәдениеттегі вестернизация мәселелері» тақырыбында ашық дәріс оқыды.

Дәріс барысында басты назар жаһандану жағдайындағы рухани құндылықтардың мәнін ашуға және ондағы ұлттық мәдениеттің орнын анықтауға арналды. Мәдени вестернизациясының маңызды мәселелерінің бірі оның қазақтың дәстүрлі мәдениетіне деструктивті әсері болып табылатыны көрсетілді. Осыған орай дәріскер, өзіндік мәдениет пен ұлттық кодты сақтау, қоғамдық сананы жаңғыртудың маңызды шарты болып қала беретінін айрықша атап өтті.

 2020 жылдың 29 қаңтарында І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Қоғамның рухани жаңғыру жағдайындағы әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық шығармаларының өзектілігі» тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Ұйымдастырушылар – «Рухани жаңғыру» ғылыми-білім орталығы және гуманитарлық факультеттің әлеуметік-гуманитарлық пәндер кафедрасы. 

Ф.ғ.д., профессор Қасабек Аманжол; ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор Аликенова К.Н.; ф.ғ.к. Рысбеков Қ.Қ.; аға оқытушылар Исагалиева Г. Д., Енсеева В.Т.;  гуманитарлық факультеттің 2 курс білімгері Аринов Ә., жаратылыстану факультетінің 1 курс білімгері Богдан А. өз баяндамаларында Ұлы Даланың Ұлы тұлғасы, есімі дүние жүзіне мәлім болып «Екінші ұстаз» атанған ұлы ғалым, тарихи перзенттерінің бірі және бірегейі Әбу Насыр әл-Фарабидің өнегелі өмірі мен дүние жүзі өркениетіне өлшеусіз қосқан үлесін кенінең дәріптеп, насихаттады.

Сондай-ақ, әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық, саяси, философиялық, діни көзқарастары, мемлекет басқару, ізгілікті қоғам жөніндегі гуманистік идеялары, ғылымның әртүрлі салаларын қамтитын рухани мұрасының құндылығы мен маңыздылығы бүгінгі күннің өзекті мәселелеріне байланысты талқыланды.

3-10  ақпан 2020 жылы аралығында, философия пәнінен ІІ курс «шет тілі», «информатика», «ақпараттық жүйе» мамандықтар арасында Абайдың 175 жылдығына байланысты челлендж өткізілді.

Мақсаты – Абайдың «Қара сөздерін», өлеңдерін жатқа білу. Ұйымдастырушы: әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының қауымдастырылған профессоры, ф.ғ.к. Аликенова Күлпан Нұрғазықызы. Қорытындысы 11 ақпан күні жарияланды.

Осы іс-шараға гуманитарлық факультетінің деканы, PhD докторы Рахимова Айна Маратқызы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к. Рахипова Сайра Қасымқызы қатысып, оң баға берді.

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ
 1. Түркия «For the participation in Science Direct and Scopus Elsevier BV». Семинар сертификаты. Ф.ғ.к., аға оқытушы Қ.Қ. Рысбеков.
 2. Санкт-Петербург 2014. «Петербургская неделя психологии» Семинар сертификаты. Ф.ғ.к., аға оқытушы Қ.Қ. Рысбеков.
 3. Прага 2014. «Менеджмент в управлении» сертификат. Ф.ғ.к., аға оқытушы Қ.Қ. Рысбеков.
 4. Ресей, Ярославль қаласы.13.03.-27.03.2016 ж. Академиялық ұтқырлық бойынша кафедра доценті К.Н.Аликенова 8 сағаттық дәріс оқыды.
 5. 2018 жылдың 8-18 маусым аралығында кафедраның меңгерушісі С.Қ. Рахипова Швейцарияның Цюрих қаласында ғылыми тағылымдамадан өтті.
 6. 2019 жылдың 20-30 мамыры аралығында кафедра меңгерушісі С.Қ. Рахипова Германиядағы Макс Планктің әлеуметтік антропология институтында ғылыми тағылымдамадан өтті.  
КАФЕДРА ЖЕТІСТІКТЕРІ​

Кафедра оқытушылық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша әр түрлі марапаттарға ие. 2016 жылы Талдықорған қалалық мәслихатының кезекті ХІІ сессиясының шешімімен "Талдықорған қаласының құрметті азаматы"атағы берілді.

Қауымдастырылған профессор (доцент), философия ғылымдарының кандидаты Күлпан Нұрғазықызы Аликенова көп жылғы жемісті еңбегі, кәсіби шеберлігі және білім мен ғылымдағы жоғары жеке жетістіктері үшін "Ерен еңбегі үшін"төсбелгісімен марапатталды.

Әлеуметтану магистрі, кафедраның аға оқытушысы Енсеева Венера Тұрсынақынқызы Алматы облысының қоғамдық-саяси өміріне және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың "Рухани жаңғыру" бағдарламасын, ҚР Президенті Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған "Қазақстан Жаңа нақты ахуалда: іс-қимыл уақыты"Жолдауын іске асыруға белсенді қатысқаны және елеулі үлес қосқаны үшін Алматы облысы әкімінің орынбасары Рустам Әлидің алғыс хатымен марапатталды.

Білімге қосқан зор үлесі, көп жылдық ерікті еңбегі үшін кафедраның аға оқытушысы Амангелді Камалұлы Катенов Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің "Еңбек ардагері"төсбелгісімен марапатталды.

Амангелді Камалұлы Катенов Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі және мәслихаттар депутаттарының сайлауында белсенділік танытып, "Nur Otan" партиясының айқын басымдылықпен жеңіске жетуіне қосқан үлесі үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғыс хатымен марапатталды

БІЗДІҢ ОҚЫТУШЫЛАР​

Рахипова Сайра Қасымқызы

Кафедра меңгерушісі, философия ғылымдарының кандидаты

Тел. +7 (771) 487 73 80
Sayra.76@mail.ru

Толығырақ

465

  Катенов Амангелды Камалович

  Аға оқытушы, тарих ғылымдарының кандидаты

  Тел. +7 (777) 325 23 93
  katenov.a@bk.ru

  Толығырақ

  276

   Әлікенова Күлпан Нұрғазықызы

   Қауымдастырылған профессор (доцент), философия ғылымдарының кандидаты

   Тел. +7 (701) 789 26 25
   k-alikenova@mail.ru

   Толығырақ

   392

    Берикова Айган Калиевна

    Аға оқытушы, философия ғылымдарының кандидаты

    Тел. +7 (775) 145 94 12
    aganymberikova@mail.ru

    Толығырақ

    Нурбосынова Лаура Сакеновна

    Аға оқытушы, философия ғылымдарының кандидаты

    Тел. +7 (707) 290 30 04
    73256@inbox.ru

    Толығырақ

    Тойматаев Дәурен Болатұлы

    Аға оқытушы, философия ғылымдарының кандидаты

    Тел. +7 (701) 190 45 75
    dauka76@mail.ru  

    Толығырақ

    Енсеева Венера Турсынакыновна

    Аға оқытушы, әлеуметтану магистрі

    Тел. +7 (771) 578 52 12

    vensulu@mail.ru

    Толығырақ