ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АЛТАЙ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫНЫҢ IX-СИМПОЗИУМЫ: ЭПОС ЖӘНЕ ЭПИКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТ

Гуманитарлық факультет Филологтарды даярлау білім беру бағдарламасының оқытушы-дәріскері, PhD Чукенаева Гүлім Төлеуқызы 2021 жылдың 27-30  қыркүйегінде Түркия Республикасы Бурса қаласында өткен түркі халықтарының ғалымдары бас қосқан «INTERNATIONAL ALTAY COMMUNITIES SYMPOSIUM–IX: EPICS AND EPIC CULTURE» атты халықаралық симпозиумға қатысты. Гүлім Төлеуқызы симпозиумда «Едіге» жырының ономастикалық кеңістігі» тақырыбында баяндама жасады.