«ZhEDUniver» мобильді қосымшасы

Жобаның атауы: «ZhEDUniver» мобильді қосымшасы (жобаның ұзақтығы-12 ай, 2021-2022 ж.ж.).

Реферат:
«ZhEDUniver» мобильді қосымшасы – бұл білім алушыларды цифрлық сервистерге жылдам қол жеткізуге және оқу-білім беру контентіне қамтамасыз ететін қосымша. Қосымша мобильді құрылғыларда жұмыс істейді, сондықтан қолданбалы бағдарламалар мен веб-қосымшаларға қарағанда үлкен артықшылықтарға ие:
– білім алушыларға мобильді нұсқалары әрқашан қол жетімді, компьютерлерге қарағанда;
– жергілікті функцияларға қол жеткізу;
– интерактивтілік және мазмұнды жекелендіру;
– пайдалану ыңғайлылығы және құрылғы экрандарына жақсы бейімделу.
Мобильді нұсқаның болуы (болашақта) білім алушылар арасында кеңінен қолданысқа ие болады. Қазіргі уақытта университет студенттері Smart Zhetysu платформасының жеке кабинетінің веб-нұсқасын пайдаланады. Веб-қосымшалар жүйесі барысында білім алушылар өздерінің ыңғайсыздықтарын беретін түрлі браузерлерді пайдаланады. Атап айтқанда: браузерлерде веб-қосымшалардың, файлдардың кейбір сценарийлерінің орындалуына кедергі келтіретін кеңейтімдер мен модульдер қолданылады, жарнамалар, жаңалықтар және басқа да ыңғайсыз және бақыланбайтын функциялар  болады.
«ZhEDUniver» мобильді қосымшасын Play Market арқылы жүктеу оңай, цифрлық сервистер мен білім алушылардың мобильді қосымшадағы контентін пайдаланудың ыңғайлы болуы.

Жобаның мақсаты: Smart Zhetysu платформасымен интеграцияланған «ZhEDUniver» мобильді қосымшасын әзірлеу.

Күтілетін нәтижелер:

 1. Пәндік саланы зерттеу.
 2. Мобильді қосымшаны жобалау.
 3. Ақпараттық жүйені модельдеу.
 4. Node JS, MS SQL, HTML, Javascript, CSS, Java, C# технологияларын қолдана отырып, мобильді қосымшаны әзірлеу.
 5. Android мобильді қосымшасын тестілеу және жөндеу.
 6. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әртүрлі құрылғыларда апробациялау (ұялы телефон, планшет, смартфон).

Жобаның жетекшісі:
Асылбекова Шынар Моряковна ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасының оқытушысы, магистр. 15-тен астам ғылыми еңбектер жарияланды, олардың 5-і ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда, 4-і Халықаралық ғылыми журналдарда, 1-і Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РҒДИ) және т.б.

Зерттеу тобының мүшелері:
Серіков Бағдат Берікұлы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасының оқытушысы, магистр. 8-ден астам ғылыми еңбектері жарық көрді, 2-і ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда, 2-і Халықаралық ғылыми журналдарда.
Жайлау Ерасыл Жанболатұлы цифрландыру және процестерді автоматтандыру бөлімінің инженер-бағдарламашысы.
Ким Святослав Викторович процестерді цифрландыру және автоматтандыру бөлімінің бағдарламашысы.
Сүлейменов Алмас Аманбекұлы процестерді цифрландыру және автоматтандыру бөлімінің инженер-бағдарламашысы.

Ғылыми тағылымдамалар және біліктілікті арттыру:

 1. 2019ж., Асылбекова Ш.М. «Өрлеу» БАҰО АҚ, «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» Алматы қаласы.
 2. 2020 ж., Asylbekova Sh.M. «Programming for Everybody (Getting Started with Python)» University of Michigan,
 3. 2019 ж., Серіков Б.Б «Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы» «Қашықтықтан және онлайн білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» Талдықорған (36 cағат).
 4. 2020 ж., Серіков Б.Б «Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы» «Электрондық курстарды әзірлеу әдістемесі. Педагогикалық дизайн негіздері» (36 cағат),
 5. 2020 ж., Серіков Б.Б «Best innovation group» «Заманауи Интернет және мобильді технологиялар» 72 (сағат).

2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде жобаны орындаушылардың жарияланымдары мен патенттерінің тізімі:

 1. Мустафин С.А., Сериков Б.Б. Математическая модель динамической системы // Сборник статей XV Международной научно-практической конференции «EurasiaScience», Россия, Москва, 31 мая 2018. – Часть 1. – М.: «Actualnots. RF».
 2. Кенжегулов А.К., Серіков Б.Б, Бет-әлпетті тану кезінде ерекшеліктерді алу үшін пайдаланылатын зерттеу алгоритмдерін салыстыру // Вестник Казахского государственного женского педагогического университета. – №1 (77). – Алматы: «Қыздар университеті», 2019.
 3. Мустафин C.А., Мустафин Т., Сериков Б.Б. Поддержка принятия решений при выборе траектории изменения поведения закладки для обеспечения безопасной эксплуатации добычи полезных ископаемых // Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении» Алматы, 4-5 октября 2018 года.
 4. Мустафин Т.С., Сериков Б.Б. Перспективы применения искусственного интеллекта в банковском секторе // Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы информатики, механики и робототехники. Цифровые технологии в машиностроении» Алматы, 4-5 октября 2018.
 5. Есенгабылов И.Ж., Сериков Б.Б., Хайсар Ж., Адаптивное управление учебно познавательной деятельности обучающихся // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей IX Международной научно практической конференции, 2019.
 6. Кабдуалиев Д.К., Серіков Б.Б., Бет-әлпетті тану әдістерін салыстырмалы түрде талдау // Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2019.
 7. Тукенова Н.И., Серіков Б.Б., Ошанова Н.Т. Использование интернет ресурсов в образовательном процессе // «Цифрландыру жағдайында экономика мен қоғамның дамуы» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Талдықорған, І. Жансүгіров атындағы ЖУ, 2020. – 172 б.
 8. Бакирова Э.А., Асылбекова Ш.М., Мили, Мур автоматтарының алгоритмін блок-схема бойынша құру//Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында: жас ғалымдар арасындағы V Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. Алматы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2017 жыл.
 9. Бакирова Э.А., Асылбекова Ш.М., Шығыс түрлендіргіші бар автомат//Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, 2017. №2 (58), ISSN 1728-7901.
 10. Бакирова Э.А., Асылбекова Ш.М., Алгоритмнің графикалық схемасы арқылы Мур автоматын құру//Математикалық және компьютерлік модельдеу мәселелері мен жаратылыстану пәндерін оқытудың заманауи технологиялары» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция, Алматы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2017 жыл.
 11. Бакирова Э.А., Асылбекова Ш.М., Дискретті математикада алгоритмдер визуализаторын құру// Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы №4-5(70), 2017 жыл.
 12. Исабаева С.Н., Пазилова Б.А., Асылбекова Ш.М., Жоғары сынып оқушыларының кәсіби бағыттылығына байланысты информатиканы оқыту мәселелері// Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, №4(60), 2018 жыл.
 13. Айнабек Ж., Асылбекова Ш.М., Математика сабақтарында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданудың маңыздылығы// V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 11-13 қазан, 2018 жыл.
 14. Балабекова М.Ж., Кожамкулова Ж.Ж., Асылбекова Ш.М., Оценка качества высшего образования// Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития, Материалы Международной научно-практической конференции 14-15 март, Москва
 15. Базарбаева А.М., Асылбекова Ш.М., Робототехника үйренуде Arduino-ны пайдалану// Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің «Ғылым жəне білім» атты ғылыми-практикалық журналы, №2 (55), 2019 жыл.
 16. Сабит Б., Баймулдина Н., Асылбекова Ш.М., Использование облачных технологий в образовательном процессе вуза //Актуальные научные исследования в современном мире, Издательство: Общественная организация «Институт социальной трансформации» (Переяслав-Хмельницкий), ISSN: 2524-0986, 2019г.
 17. Асылбекова Ш.М., MIT App Inventor мобильді қосымшалар құрудың артықшылықтары //«Цифрландыру жағдайында экономика мен қоғамның дамуы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, 25 қыркүйек, 2020 ж.
 18. Асылбекова Ш.М., Білім беруде мобильді қосымшаларды қолданудың артықшылығы//«Білім берудің инновациялық дамуы, ғылымды қажет ететін өндіріс және баламалы энергия көздері» атты халықаралық ғылыми онлайн конференция материалдарының жинағы, 23 желтоқсан 2020 жыл, ISBN 978-601-346-058-1.
 19. Асылбекова Ш.М., Серіков Б.Б., Оқушы профилінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру және ендірудің тиімділігі//«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми журналы №12/5(151) 2020 ж. ISSN 2073-333X.
 20. Асылбекова Ш.М., А.Оразбаева А., Л.Криванкова Л., «Компьютерлік желі» пәнін оқытуда Cisco Packet Tracer бағдарламасының артықшылығы// ЖУ Хабаршысы 2(99)/2021, ISSN 2616-8901.