Білім беру бағдарламасы6В01901 Дефектология
БББ мақсаты Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, тәрбиелеу, түзету, әлеуметтік бейімдеу саласында арнайы құзыреттері бар мамандарды даярлау.
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандарт Педагог
                             Оқытудың нәтижесі
1көптілді ортада тұлғааралық және мәдениаралық коммуникация барысында, әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылым салаларындағы іргелі білім мен дағдылар негізінде, олардың казақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі аясында белсенді азаматтық позицияны танытады
2құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті
3даму процестерінің физиологиялық және функционалдық ерекшеліктерін, тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жеке білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында оқу-тәрбие процесін болжайды, жоспарлайды және басқара алады
4білім берудің жаңартылған жүйесіне сәйкес сөйлеу қызметінің негізгі түрлері – оқу, сөйлеу, тыңдау және жазу бойынша білімдерін көрсетеді
5мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму жолдары мен заңдылықтарының теориялық және практикалық аспектілерін біледі, ауытқу дамуының себептері мен механизмдерін көрсете біледі, денсаулығында мүмкіндіктері шектеулі балаларды анықтау дағдыларын меңгерген
6арнайы білім берудің ерекшелігін біледі, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу, оқыту, әлеуметтендіру сабақтастығын іске асыруға қабілетті
7денсаулығында мүмкіндіктері шектеулі білім алушылардың құрамынм анықтай алады, бастауыш, орта және жоғары білім беру саласында тең мүмкіндіктерін меңгере алады
8бұзылған функцияларды қалпына келтіру бойынша түзету-дамытушы топтық және жеке сабақтарды ұйымдастырады және өткізеді, ерекше қажеттілігі бар балалар мен жасөспірімдерге төзімді қарым-қатынас көрсете отырып, педагогикалық мамандықтың әлеуметтік маңыздылығын түсінеді және кәсіби этика қағидаларын сақтайды
9жүйке жүйесі ауруларының пайда болуының этиологиялық, патогенетикалық механизмдерін, клиникасын, бұзылулары бар балалардың соматикалық және психикалық даму ерекшеліктерін ажыратады, медициналық-педагогикалық оңалту дағдыларын меңгерген.
10Психологиялық қасиеттер мен жағдайларды, психикалық үдерістердің сипаттамаларын, денсаулығында мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың әртүрлі қызмет түрлерін диагностикалаудың, алдын алудың, сараптаудың, түзетудің негізгі тәсілдерін талдайды.
11психиканың әртүрлі құрауыштарының қалыпты және дамудағы ауытқулары бар өзгерістерін және динамикасын салыстырады.
12арнайы педагогика жүйесінің тарихи даму кезеңдерін бағалайды, әртүрлі жүйелер мен тұжырымдамаларды салыстыру дағдыларын меңгерген.