Білім беру бағдарламасы6B04106 Қаржы
БББ мақсаты Құзыреттілік тәсілге, өңірлік кеңістіктегі көшбасшылыққа және қазіргі заманғы сапа стандарттарына сәйкес оқытудың инновациялық технологияларын қолдануға негізделген білім беру қызметтерінің жоғары сапасын ұсыну арқылы қаржы саласы үшін жаңа формациядағы кадрларды қалыптастыру.
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ 
Берілетін академиялық дәреже  Бакалавр
Оқыту мерзімі 4
Кредиттердің көлемі 240
Оқыту тіліОрыс, қазақ
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартҚаржылық менеджмент
                            Результаты обучения
1құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық әлеуметтік маңызды құбылыстар мен процестерді ұғынуға инновациялық тәсілдерді қолдану
2Экономикалық, қаржылық және басқару қызметінің негіздерін түсіну. Олардың заңдары мен әдістерін білу және қолдану
3Қаржылық-экономикалық процестердің дамуын талдау және болжау үшін статистикалық есептер мен сандық технологияларды қолдану
4Кәсіби коммуникация, кәсіби мәтіндерді құрастыру және аудару дағдыларын меңгеру
5Есеп қызметін жүзеге асыру, қаржылық есептілікті жасау, оқу, талдау және түсіндіру және шешім қабылдау үшін алынған нәтижелерді пайдалану
6Коммерциализацияланған ойлау, кәсіпкерлік қабілеттерді меңгеру, бизнес-жоспарларды әзірлеу және бизнес-жобалардың тиімділігіне бағалау жүргізу
7Қаржылық қызметті ұйымдастыру және қаржылық қызметтерді ұсыну
8Басқарушылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау
9Қолданыстағы ұлттық және халықаралық заңнаманы ескере отырып, басқарудың кез келген деңгейінде қаржы қызметінің стратегиясы мен тактикасын әзірлеу
10Макро және микродеңгейлерде қаржылық жағдайы мен дамуын талдау және бағалау
11Жоспарлау, реттеу және бақылау әдістерін қолданады, қаржылық қызмет пен тәуекелдерді басқарады