Білім беру бағдарламасы6B04107 Бағалау
БББ мақсаты Жоғары білім беру жүйесінде қабылданған негізгі қағидаттар мен қазіргі заманғы сапа стандарттарын іске асыру жолымен практикалық дағдыларға ие бағалау қызметі саласында толыққанды, сапалы білім және кәсіби құзыреттілікті алуда білікті мамандарды даярлау.
БББ түріәрекететуші
ҰБШ бойынша деңгей6
СБШ бойынша деңгей6
Берілетін академиялық  дәреже  бакалавр
Оқыту  мерзімі 4
Кредиттердің  көлемі 240
Оқыту  тіліқазақ, орыс
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартҚаржылық менеджмент
                             Оқытудың нәтижесі
1құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға қабілетті.
2бағалау қызметі туралы заңдарды, Қазақстан Республикасының бағалау стандарттарын, бағалаудың теориялық негіздерін, бағалау қызметінің құқықтық негіздерін, кәсіби қарым-қатынас саласындағы сөздік құрамының стилистикалық ерекшеліктерін біледі;
3жер учаскелерін экономикалық (кадастрлық) бағалаудың негізгі тәсілдерін; объектілердің (нарықтық) құнын айқындаудың мақсаттары мен әдістерін біледі.
4Іргелі экономикалық пәндерге сәйкес білімді қолдана алады және мәліметтерді талдай алады
5тестілеу көмегімен екінші және үшінші күрделілік тобының объектілерін бағалау дағдыларын меңгерген және алған білімдерін практикада қолдана алады
6кәсіпорынды бағалау қызметімен байланысты мүліктік кешен ретінде бағалаудағы проблемаларды шешеді;
7жылжымалы және жылжымайтын мүлікті бағалаудың негізгі әдістерін қолданады. Оларды сыртқы әсерге қарсы қояды. Бағалаудың негізгі әдістерін біріктіреді.
8кәсіпорын қызметін бағалау жөніндегі ақпаратты жүйелейді және қорытады; қазақстандық экономиканың ерекшеліктерін, кәсіпорындардың қызметін реттейтін заңнаманы ескере отырып, деректерді талдау мен өңдеудің Батыс әдістемесін практикаға бейімдеу.
9әртүрлі әдістемелік тәсілдерді пайдалана отырып, бағалауға тәсілдерді әзірлеу және үлгілеу дағдыларын меңгерген, басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін оларды қолдану нәтижелері бойынша талдау материалдарын дайындайды.
10жеке немесе заңды тұлғаға тиесілі бағалау объектілерін сипаттайды және бағалайды, заңды немесе жеке тұлғаның деректемелерін және осы объектінің баланстық құнын жасайды
11жылжымалы және жылжымайтын мүлікті бағалауды болжайтын пайымдауларды шығару үшін бағалау қызметінің маңызды деректерін интеграциялайды