Білім беру бағдарламасы01505 Биология
БББ мақсаты Биологияның әртүрлі бағыттарында тереңдетілген теориялық және практикалық жеке дайындығы бар, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, қазіргі заманғы оқу орындарында сұранысқа ие, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті биологиялық бейіндегі мамандарды даярлау
БББ түріҚолданыстағы
ҰБШ бойыншадеңгей7
СБШ бойыншадеңгей7
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1 жыл
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ, орыс, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекітукүні07.04.2021 (хаттама № 4)
Кәсіби стандартПедагог
                             Оқытудың нәтижесі
1Проблемалық сұраққа толық, дәлелді жауап құру, дискуссия, өріс, диалог жүргізу дағдыларын; басқару қызметінің функционалдық құрылымдары және басқарудың психологиялық әдістері туралы білімді, кешенді зерттеулерді жобалау және жүзеге асыру қабілетін меңгерген
2Шет тілін шетел көздерінен кәсіби ақпарат алу және кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін қажетті көлемде, жалпы және кәсіби бағыттағы шет тілді мәтіндерді оқу және аудару үшін қажетті көлемде іскерлік және кәсіби шет тілінің лексикасын, компьютерлік технологияларды пайдалану технологиясын және кәсіби шет тілін оқыту әдістемесін біледі
3Экологиялық факторлардың түрлерін, қоршаған ортаның стресстік факторларына ағзаның бейімделу процестерінің механизмдерін біледі
4Тәжірибе жүргізу, ғылыми зерттеулерді жоспарлау, заманауи биологиялық зерттеулер әдіснамасы, биологиялық зерттеулер саласындағы, ғылыми және өндірістік-технологиялық қызметте жаңа жетістіктер дағдысын меңгерген
5Микроорганизмдерді өсіру әдістерін; микробиологиялық талдау үшін сынама алу, биотехнологиялық өндірісті микробиологиялық бақылау әдістерін, микробиологиялық зерттеулер үшін сынама дайындау әдістерін меңгерген
6Өсімдіктің морфологиясы мен анатомиясын, гүл өсімдіктері өміріндегі жас және маусымдық өзгерістерді, тіршілік ету орнына байланысты олардың жіктелуін талдайды; омыртқалы жануарлардың анатомиялық-морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктерінің салыстырмалы сипаттамасын, олардың ұйымдастырылу дәрежесін, олардың арасындағы филогенетикалық өзара қарым-қатынасты бағалайды