Білім беру бағдарламасы7M04101 Экономика
БББ мақсаты   Экономикалық бейіндегі, еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, серпінді өзгермелі әлеуметтік және кәсіби қызмет жағдайларына тиімді бейімделуге қабілетті, меншіктің түрлі салалары мен нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдарда негізгі кәсіби функцияларды жүзеге асыруға жоғары деңгейдегі дайындыққа ие білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз ету
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 1
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліОрыс, қазақ, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1Кәсіби қызметте нарықтық экономиканың экономикалық заңдарын қолданады; қазіргі әлемде болып жатқан жаһандану және интернационалдандыру процестері туралы пайымдайды
2Мәдениетаралық ортада тілдік құзыреттілікті пайдаланады, басқару психологиясы дағдыларын меңгерген
3негізгі құралдар, қорларды басқару, шығындарды басқару, кәсіпорынның экономикалық тиімділігін анықтау бойынша типтік әдістемелер негізінде аналитикалық есептерді жүргізеді
4Кәсіпорынды басқару жөніндегі қызметті ұйымдастырады, жоспарлайды және үйлестіреді және оның нарықтық стратегиясын қалыптастырады;
5шаруашылық жүргізуші субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін және тәуекелдерін жоспарлайды және болжайды; экономикалық субъектілердің инновациялық дамуын жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді
6экономикалық талдауды жүзеге асырады және шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық, бухгалтерлік және өзге де ақпаратын түсіндіреді және алынған мәліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдаланады;