Білім беру бағдарламасы7M04101 Экономика
БББ мақсаты   Қазіргі заманғы кәсіпорындар мен нарықтық құрылымдармен сұранысқа ие, ғылыми-педагогикалық қызмет саласының даму бағыты мен сипатына конструктивті ықпал ете алатын, ұйымдастырушылық жұмыс пен басқару қызметінің дағдыларын меңгерген экономикалық бейіндегі білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз ету
БББ түріҚолданыстағы БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  Магистр
Оқыту мерзімі 2
Кредиттердің көлемі 120
Оқыту тіліОрыс, қазақ, ағылшын
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1Ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды түпнұсқа дамыту немесе қолдану үшін негіз немесе мүмкіндік болып табылатын жоғары кәсіби білім деңгейінде алынған білімді көрсетеді
2Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін Экономикалық талдаудың арнайы әдістерін қолданады
3Бизнес саласында диагностика, бағалау, проблемаларды шешу және мүмкіндіктерді табу үшін аналитикалық дағдыларды әзірлейді
4Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін қорытады
5Экономика саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін талдайды
6Халықтың экономикалық және әлеуметтік дамуында жекелеген нарық субъектілері қабылдайтын шешімдердің салдарларын болжайды
7Жобалар мен бағдарламаларды талдайды және бағалайды және жобалық басқару саласындағы қазіргі заманғы қазақстандық және шетелдік стандарттар негізінде оларды іске асыру процесін бақылайды
8Жаңа белгісіз жағдайларда зерттеу есептерін шешу үшін халықаралық маңызы бар пәндерді оқу шеңберінде алынған білімді интеграциялайды