Білім беру бағдарламасы                 7M04105 Құқық тәжірибесіндегі менджмент
БББ мақсаты Қолжетімді ресурстарды ұтымды және тиімді пайдалану арқылы қоғамдық құқықтық сананың сапасын нығайтуды қамтамасыз ету үшін басқарушылық дағдылары мен құқықтық білімі бар жоғары білікті менеджерлерді дайындау.
БББ түріИнновациялық БББ
ҰБШ бойынша деңгей7
СБШ бойынша деңгей7
БББ айрықша ерекшеліктеріЖоқ
Берілетін академиялық дәреже  магистр
Оқыту мерзімі 1
Кредиттердің көлемі 60
Оқыту тіліқазақ
Басқарма отырысында  БББ бекіту күні07.04.2021 (хаттама № 4)
                             Оқытудың нәтижесі
1Экономиканың қауіп-қатері, бәсекелестігі және жаһандануы жағдайында стратегиялық басқару шешімдерін әзірлеу кезінде стратегиялық менеджменттің қазіргі заманғы тәсілдерін, құралдары мен әдістерін қолдану
2Басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қазіргі заманғы талдамалық құралдарды қолдана отырып, бизнес зерттеулер жүргізу
3Корпоративтік құқық және еңбек қатынастары саласындағы заңнаманы қолдану және зерттеу, сондай-ақ осы саладағы сот практикасына талдау жасау
4Мәдениетаралық ортада кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін іскерлік және басқарушылық коммуникацияларды шетел тілінде қолдану дағдыларын меңгеру
5Нақты деректерді талдауды қолдана отырып, денсаулық сақтау саласында кәсіби зерттеулер жүргізу
6Құқықтың әр түрлі саласы бойынша нормаларын қолдану арқылы заң практикасымен айналысатын ұйымдағы құқықтық тәуекелдерді басқару
7Стресстік жағдайлар туындаған кезде жағымсыз салдар мен кәсіптік тәуекелдерді жою әдістерін әзірлеу үшін стресс-факторларды бағалау
8Құқықтық тәжірибесімен айналысатын ұйымдардың, соның ішінде мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің көшбасшылық әлеуетін бағалау арқылы персоналды басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру
9Мемлекеттік органдарда құқықшығармашылықтың тиімді жүйесін қалыптастыру, соның ішінде құқықшығармашылықта цифрлық технологияларды қолдану
10Құқықтық және психологиялық реттеу принциптеріне негізделген жанжалдар мен даулы жағдайлардың алдын алу және шешу