«Адалдық сағаты»

8 апреля 2021 года прошла онлайн встреча «Адалдық сағаты» со студентами и профессорско-преподавательским составом Жетысуского университета. Спикерами выступили ректор Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова Баймырзаев Куат Маратулы, руководитель проектного офиса «Жетісу адалдық алаңы» Жазыкбаев Аманжол Токтарулы, первый заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области Жумабаев Жандос Сагындыкулы. На встрече были обсуждены изменения, внесенные в антикоррупционное законодательство, усиление ответственности за коррупционные нарушения, о реализуемых антикоррупционной службой проектах. Участникам встречи был представлен ролик информационно-профилактического характера. Спикерам задавались вопросы, на которые студенты получили полноценный ответ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yenseyeva Venera Tursynakynovna

Academic degree : : master of sociology

Position: : Senior lecturer

Education

Information of higher education:

Educational institution: Kazakh National University named after Al-Farabi

Specialty: 521431- linguistics

Specialty: 0207 – Sociology

Year of graduation: 2002

Qualification: sociologist Bachelor

Information about academic degree:

Educational institution: Kazakh National University named after Al-Farabi

Specialty: 520750- Sociology

Year of graduation: 2005

Qualification: master of sociology

Scientific interests: The social structure of society, political sociology

Courses:
1. Sociology
2. Politics
3. Sociology of  Law
4. Youth policy

Achievements:

 1. letter of thanks from the chairman of the Taldykorgan Territorial Council of the trade union of Education and science workers T. Abdreshov. 2013
 2. letter of thanks from the chairman of the Congress of religious scholars of Kazakhstan Garifolla Yessen. Astana 2013
 3. letter of thanks from Akim of Raiymbek district zh.Tazhiev. Kegen village 2016
 4. letter of thanks from the head of the Department of internal policy of Almaty region R. Alpysbayev. Taldykorgan 2016
 5. letter of thanks from the head of the Department of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan for Almaty region, Major General of national security S. Kurmanaliyev. Taldykorgan 2016
 6. letter of thanks from the deputy akim of the region A. Abdualiyev. Taldykorgan 2018.
 7. letter of thanks from the vice-minister of Culture and sports of the Republic of Kazakhstan A. Raimkulova. Nur-Sultan city 2019.
 8. letter of thanks from the deputy akim of Almaty region B. Baizhumanov. Taldykorgan 2019.
 9. letter of thanks from the deputy akim of Almaty region R. Ali. Taldykorgan 2020.

Scientific publications:

 1. ЖМУ-дің 40 жылдығына орай өткізілген. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. «Саясат субъектілері» Талдықорған 2012 ж.
 2. «Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Сәуірдің 6-сы, 2013 жыл Талдықорған қаласы. «Индустриялық және постиндустриялық қоғам: еңбектің өрлеуі мен құлдырауы».
 3. «Жаһандану кезіндегі терроризм және экстремизмнің алдын алу мәселелері (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 14 маусым, Талдықорған 2013 жыл. «Қазіргі Қазақстанның діни ахуалы»
 4. «Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм «діни өмірдің қарапайым формалары» Вестник КазНУ №2 (49), 2014, стр 154-160
 5. «Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдісінің бірі- үй шаруашылығы» II форум молодых социологов Казахстана (в рамках V Конгресса социологов Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050: социальное развитие общества» и V Конгресса социологов тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных стран») Алматы 2014 стр.111-120
 6. «Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастарға әлеуметтік талдау» Астанинский социологический форум, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. 28 ноября 2014 года, г. Астана.
 7. INTERNATIONAL IMPACT FACTOR Journal Information INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINERING AND DEVELOPMENT (IJETED) ISSN Electronic): 2249-6149 (Dec.Jjan 2015) International Impact Factor: 2.87 (Included in master list 2013) Periodicity/Number of Issues in a year: 6 Language in which Published: English. “Contribution to World Culture and History, Outstanding Kazahk Scientist Chokan Valihanov”.
 8. «Қазақ менталитетін әлеуметтік-философиялық тұрғыдан қарастыру». «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжирібелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.
 9. «Саясат субъектілері – саясат элементінің бірі ретінде». «Қазақстан Республикасының Конституциясы – өркениетті Қазақстанның болашағы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.
 10. «Қазақстанның стратификациялық дамуының жаңа тенденциялары». «Қазақстан ғылымы тарихы: тұлғалар мен проблемалар» атты ғылыми семинар материалдарының жинағы. Талдықорған 2015 ж.
 11. «Technologies in Professional Communicative Competence Formation of Future Specialists». Man In India Volume : No.97 (2017) Issue No. :2 (2017) Pages : 775-780
 12. «Мониторинг общественно-политической ситуации в Алматинской области». Кітап. Талдықорған 2018
 13. «Қоғамдық-саяси ахуалға мониторинг жасау бойынша әлеуметтік зерттеулерді жүргізудің әдістемелік құралы». Талдықорған 2018
 14. «Mechanisms on Improving the Education System Quality in the Republic of Kazakhstan». Lifescience Global. Published. 03 October 2018. Pages 119-124.
 15. «Промежуточный отчет за 2019 год по научному проекту «Формирование гражданской идентичности молодежи в контексте модернизации общественного сознания (на материалах Алматинской области)» согласно сводному плану работы Ассамблеи народа Казахстана на 2018-2020 годы: «Укрепление общественного согласия и гражданской идентичности через призму программы «Рухани жаңғыру», проекта «Қазақтану». Тема доклада «Методологические основы и методы исследования». Талдыкорган 2019
 16. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Қоғамның рухани жаңғыру жағдайындағы әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық шығармаларының өзектілігі». Баяндама тақырыбы «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары трактатындағы әлеуметтік мәселелер» Талдықорған 2020
 17. Social-philosophic Analyses of the Concept “Culture”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 076 2020 (9836-9840).
 18. «Қарт адамдардың әлеуметтік мәртебесі мен өмір сүру сапасы». ҚазҰУ Хабаршысы №3(74). 2020, 48-58 беттер
 19. «Алматы облысының қоғамдық-саяси ахуалының мониторингі» әлеуметтанулық зерттеу нәтижесі. Талдықорған 2020 ж.