ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ

Жалпы ақпарат

Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы – бұл оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу мәселелерін, сондай-ақ кафедра мен факультеттің тәрбие жұмысына қатысты мәселелерді шешуге қабілетті ұйымшыл ұжым. Қазіргі таңда қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы 17 оқытушыдан тұрады, оның ішінде 2 заң ғылымдарының докторы, профессор; 1 заң ғылымдарының кандидаты, профессор; 1 заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор (доцент); 1 философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор; 1 заң ғылымдарының кандидаты; 2 философия докторы (PhD) және 1 ЖУ-нің құрметті профессоры бар.

Кафедра тарихы

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының іргесі 2008 жылы қаланған. Кафедра ашылған сәттен бері болашақ заңгерлерге келесідей білікті ғалымдар дәріс оқып, педагогикалық қызмет атқаруда: з.ғ.д., профессорлар Ә.Е. Бектұрғанов және Д.С. Чукмаитов, з.ғ.к., профессор Б.А. Сериев, з.ғ.к., қауымдастырылған профессорлар (доцент) Е.Ж. Беисов және Б.К. Чингаева, з.ғ.к. Досымбет Қ., философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор Б.Р. Таубаев, философия докторлары (PhD) Б.Ж. Айтимов және Ө. Қалдарбекұлы, ЖУ-нің құрметті профессоры Молдабеков Б.Е., олармен қатар заң ғылымдарының магистрі, аға оқытушылар Д.И. Ашимова, Д.Т. Нұрбек, М.Р. Қонысбекова, Ә.А. Болат, Г.А. Жакупова және оқытушылар М.Д. Баженова мен Л.С. Серикова қызмет атқарып келеді.

Кафедраның ғылыми дәрежелілігі 50% құрайды. Кафедра ұжымы барынша тату, бірлігі күшті, белгілі бір мақсатта жұмыс істеуге бағытталған оқытушылардан құралған ұжым болып табылады.

Әр жылдары кафедра меңгерушісі қызметін атқарған оқытушылар:

- 2008-2009 жж. з.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) Е.Ж. Беисов;

- 2009-2015 жж. з.ғ.к., профессор Б.А. Сериев;

- 2015-2017 жж. философия докторы (PhD) А.Алтынбекқызы;

2017 жылдан бастап қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі болып философия докторы (PhD) Айтимов Болат Жолдасбекұлы тағайындалды.

Кафедрада ҚР Жоғарғы соты мен Алматы облыстық сотының қаржылық қолдауымен ашылған Сот мәжіліс залы жұмыс істейді.Сот отырысы залында Талдықорған қалалық сотының төрағалары қылмыстық, азаматтық және әкімшілік-құқықтық бұзушылықтар бойынша сот процестерін жүргізеді. Кафедраның криминалистика зертханасы да өз деңгейінде жұмыс істеуде. Зертхана заманауи техника мен ақпараттық технологияларымен қамтамасыз етілген. Криминалистика зертханасында кафедраның аға оқытушысы Д.И. Әшімова дәріс оқиды.

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚЫЗМЕТ

Кафедра жұмысының негізгі бағыты – оқытушылардың әдістемелік шеберлігін жетілдіру, жұмыста инновациялық технологияларды меңгеру және қолдану, оқытатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік құралдар әзірлеу және 5В030100 – Құқықтану мамандығы мен 6В04201 – Құқықтану білім беру бағадарламасы бойынша құқық бакалаврларын және 7М04201-Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша магистрлерін даярлау болып табылады.

Кафедра құқықтану  білім беру бағдарламасы бойынша кәсіби мамандарды дайындайды. Оқу үрдісінде студенттер Қазақстан Республикасының барлық құқық салалары бойынша терең білім алады. Студенттер құқық қорғау органдары, сот, ұлттық қауіпсіздік комитеті, дипломатиялық қызмет, коммерциялық құрылым қызметкерлеріне қажетті арнайы білімді жан-жақты меңгереді.

Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының оқытушылары облыстық құқықтық қорғау органдарымен бірлескен жұмыс жүргізуде. Осыған байланысты зерттеу қызметін көрсету, криминалистика, қылмыстық іс жүргізу, әкімшілік және басқа да құқықтық қатынастар саласындағы ғылыми ынтымақтастық, семинарлар өткізу, өндірістік, дипломалды және зерттеу практикаларынан өту бағытында ғылыми ынтымақтастық туралы келісімге қол жеткізді. Алматы облыстық полиция департаментінің және т.б. жұмыс берушілер кеңесінің өкілдері келіп оқу-тәрбие жұмысымен танысып мастер-класстар өткізуде.

Қазіргі уақытта кафедрада оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысын 32 оқытушы жүзеге асырады.

Соңғы 5 жылда кафедрада 30-дан астам оқу құралы шығарылды. Республикалық оқу-әдістемелік кеңестерімен ұсынылған 4 монография, оның ішінде мемлекеттік тілде 10, орыс тілінде – 3, ағылшын тілінде  2.

 1. Абишев Н.А., Бженова Э.Д.. Унгарбаева Ш.У. Развитие высшей школы: перспективы, закономерности, противоречия. Учебное пособие Талдыкорган 2018 г
 2. Сыдыкбекова М.А. Система профилактической работы с детьми и подростками Монография, Талдыкорган, 2018.
 3. Методология и методика организации научно-педагогических исследований. Taldykorgan 2018.4. Сапаргалиева А.Ж. Совершенствование профессиональной подготовки педагога- психолога как специалиста помогающих профессий: теория и практика. Монография. 2019.
 4. Совершенствование профессиональной подготовки педагога-психолога как специалиста помогающих профессий: теория и практика.Монография.2019.
 5. Баженова Э.Д., Шужебаева А.И. Научно- педагогические и социальные проблемы общения, Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 6. Усенова А.К., Шмидт М.А., Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Педагогика формирования межэтнической толерантности. Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 7. Сапаргалиева А.Ж Социальная педагогика.- Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 8. Сапаргалиева А.Ж Профессиональная компетентность педагога-психолога. -Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 9. Сыдыкбекoвa М.A., Мaмилинa С.К. Қазақстанда мiнез-құлқындa aуытқушылығы бaр жеткiншектермен aлдын aлу жұмыс жүйесінің қалыптасуы. Оқу құрaлы. Талдықорған 2019.
 10. Тулепова С.И., Тынысханова А.Т. Усенова А.К., Педагогика формирования межэтнической толерантности. Учебное пособие Талдықорған 2019.
 11. Р.М. Рысбекова Болашақ мамандар даярлаудағы артпедагогика және арттерапия. Оқу-әдістемелік құрaл. Талдықорған 2019.
 12. Нуржанова Т.Т. Жексембаева Ж.Р. Ахаева А.Ш. Педагогика высшей школы-Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 13. Жанатова Д.Б.,Мурыгина С.И. Психология, -Учебное пособие. Талдыкорган, 2019.
 14. Сапаргалиева А.Ж. Совершенствование профессиональной подготовки педагога- психолога как специалиста помогающих профессий: теория и практика;Электронный учебник. 2019.
 15. Сапаргалиева А.Ж. Improving of the professional training of a pedagogical psychologist as a specialist of helping professions: theory and practice; Электронный учебник.
 16. Методология и методика организации научных исследований. Электронный учебник. 2019.
 17. Сапаргалиева А.Ж. Социальная педагогика.Электронный учебник. 2019.
 18. Сапаргалиева А.Ж. Профессиональная компетентность педагога-психолога. Электронный учебник. 2019.
 19. Методические рекомендации по написанию магистерской диссертации, магистерского проекта. Учебное пособие Талдыкорган 2020
 20. Шужебаева А.И. Баженова Э.Д. Методические рекомендации по практике в бакалавриате. Учебное пособие Талдыкорган 2020
 21. Развитие академической мобильности студентов Республики Казахстан в контексте интернационализации высшего образования”. Монография Талдыкорган 2020

Кафедра республикалық және облыстық деңгейдегі әдістемелік семинарлардың ұйымдастырушысы болып табылады:

18.11-30.11.2019 ж. қосымша білім беру бағдарламасы бойынша «Оқыту мен оқытудағы инновациялық тәсілдер» әдістемелік онлайн-семинары (Тажинова Г. А., Алпысбаева Н. С., Галиева А. Н., Азанова Г. Ж., Азанбекова Г. Т.); 

09.01.2019 ж. ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар үшін бейімделген білім беру ортасын құру технологиясы:

10.01.2019 ж. «Университет мұғалімінің эмоционалды мәдениеті. Өзін-өзі реттеу» тақырыбында оқу семинары (Ахмедиева К. Н.);

2019 жылдың қаңтар айында  «Еңбек психологиясы» оқу семинары (Ахмедиева К. Н.);

21.05.2019 ж.  «Педагогикалық менеджмент және басқару» Алматы облысы бойынша колледж басшыларына арналған семинар (Ахмедиева К. Н.);

17.05.2019 ж.  «Инклюзивті білім беруді психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» колледж қызметкерлеріне арналған семинар (Ахмедиева К. Н.);

2020 жылдың қаңтар айында Педагогика және психология факультеті педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жетілдіруде әдістемелік қолдау көрсету, оқытушылардың инновациялық жұмыс тәжірибесін кеңейту мақсатында » Жаңартылған білім беру мазмұнының ғылыми әдістемелік әлеуеті және оны жоғары мектепте жүзеге асырудың логикасы» тақырыбында қысқы мектеп ұйымдастырылып өткізілді. Авторлары – педагогика және психология кафедрасының профессоры Абишев Н.А., Педагогика және психология кафедрасының магистрі Мамилина С. К. 

30.01-31.01.2020 жылы Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінде «Заманауи оқытушының кәсіби дамуындағы жаңа көзқарастар «тақырыбында педагогикалық оқу өтті. Жетісу мемлекеттік университеті арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум негізінде педагогикалық оқу аясында. І. Жансүгіров және Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, магистр К.Н.Ахмедиева, оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, магистрі А.С. Таурбекова колледж қызметкерлерімен «Кредиттік оқыту технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру» тақырыбында оқу семинарын ұйымдастырды.

23.11.2019 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің Педагогика және психология факультетінде «Жоғары оқу орындары мен білім беру мекемелерінің өзара әрекеттестігі» атты апта сайынғы әдістемелік семинарды «Мамандықтар күні» кафедрасы ұйымдастырды. Семинар сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін өтті. Мастер-класстарды әртүрлі білім беру мекемелерінің педагог-психологтары мен дефектологтары көрсетті әдістемелік семинар студенттер мен магистранттардың танымдық белсенділігін жандандырды. «Алматы облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Талдықорған қаласының № 2 Облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің меңгерушісі Балжан Нұржанқызы Оңалбекова ПМПК жұмыс істейтін дефектолог, олигофренопедагог, сурдопедагог, логопед, психолог, тифлопедагог, әлеуметтік педагог жұмысының ерекшеліктері туралы егжей-тегжейлі айтып берді.

Сонымен қатар, ПМПК қызметкерлері Майер Наталья Ивановна, Попова Людмила Никитична, Жакашева Айнур Сериковна, Нуркежанова Ардақ Маулимовна, Касымбекова Гаухар Сарсенбековна бейне роликтермен өз жұмыстары туралы және ПМПК жауапты жұмысы туралы айтып берді.

10.01.2020 ж. «Магистрлік жобаларды, магистрлік диссертацияны жазу бойынша әдістемелік ұстанымдар» тақырыбында Э. Д. Баженова кафедраның әдістемелік семинарында баяндама жасады, магистранттар мен докторанттарды, ғылыми жетекшілерді СМЖ және МА талаптары бойынша ережелермен таныстырды. Ғылыми аппарат ұғымының бөлімдерін талдады. «Магистрлік жобаларды, магистрлік диссертацияны жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар» оқу құралы баспаға жіберілді.

28.11.2020 ж.Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы Молбасынова Ж. М. Самара қ. СИПКРО университетінде өткен 7-ші халықаралық психологтардың «Психолог күні» онлайн-форумына қатысты. Форумда практикалық психологияның түрлі бағыттары бойынша шеберлік сыныптары, пікірталастар ұйымдастырылды. А.Зотов «кәсіби сәйкестілік», А. Еркаев «Мінсіз басшы», Г. Лакиенко «Белгісіздік: қатып қалу немесе өмір сүруді жалғастыру» және т. б. тақырыптар бойынша мастер-класстар өтті. 12 сағаттық форум кәсіби біліктілікті арттыруға көптеген мүмкіндіктер берді. Форум қатысушыларына сертификаттар тапсыру.

15.05.2020 ж.  Тулепова С.И. «Этносаралық толеранттылық педагогикасы» тақырыбында семинар өткізді. Ол зерттеу тақырыбымен, этносаралық толеранттылық педагогикасының міндеттерімен таныстырды. Мемлекет басшысының «100 нақты қадамы» – ұлттық жоспардың «Бірегейлік пен бірлік» бөліміндегі алты қадам қазақстандық толерантты қоғамды қалыптастыруда шешуші қадам болатыны сөзсіз. Ол толерантты қоғам қағидаты-мемлекет тірегі-біздің өміріміздің негізіне айналатынын атап өтті.

Семинар соңында қатысушылар тарапынан үлкен қызығушылық тудырған SWOT-талдау жүргізілді.

30.01-31.01.2020 Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжінде «Заманауи оқытушының кәсіби дамуындағы жаңа көзқарастар»тақырыбында педагогикалық оқу өткізілді: І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті мен Жаркент Жоғары гуманитарлық-техникалық колледжі арасындағы ғылыми ынтымақтастық туралы меморандум негізінде Педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, магистр Ахмедиева К. Н., оқыту және тәрбиелеу әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы, магистр Таурбекова А. С. колледж ұжымымен «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру» тақырыбында семинар-тренинг ұйымдастырды.

Практикалық алаңда оқытушылар техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының практикасына жаңартылған білім беру мазмұны бағытында жаңалықтарды енгізу, озық тәжірибені таратуды көздейтін білім беру практикасының үйлесімділігін көрсету тәжірибесімен бөлісті.

Эксперименттік алаңдарда оқытушылар жаңартылған білім беру контенті саласында техникалық және кәсіптік білім беру практикасына инновацияларды енгізу тәжірибесімен бөлісті, сондай-ақ озық тәжірибені таратуға бағытталған білім беру практикаларының үйлесімін көрсетті.

Ғылыми-зерттеу қызметі

Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасы жыл сайын аудандық, респбуликалық және халықаралық деңгейдегі ғылыми, ғылыми-тәжірибелік конференцияларға жиі қатысуда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының БжҒМ-нің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетімен ұсынылған ғылыми журналдарында, және де Ресейдің дәйексөз ғылыми индексі (РИНЦ) базасында тіркелген ғылыми журналдарында өзекті мәселелерге қатысты мақалалар жариялайды.

Кафедра Талдықорған қалалық полиция басқармасымен бірге криминология, криминалистика, қылмыстық процесс мәселелері мен қылмыстық құқық бұзушылықты алдын-алу мәселелері бойынша зерттеулер жүргізеді. Сондай-ақ Алматы облыстық құқық қорғау органдарымен бірге ғылыми-тәжірибелік зерттеу жұмыстарын жүргізуде.

Кафедраның оқытушы-профессорлар құрамы Scopus және Web of Science халықаралық журналдар базасында ғылыми мақалаларды жыл сайын жоспарлап жариялайды.

Академиялық ұтқырлық

Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасы Т.Шевченко атындағы Киев ұлттық университетімен (Киев, Украина), Е.А. Букетов атындағы Қарағанды университетімен, С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетімен, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен, Л.Гумилев атындағы Еуразия ҰУ-мен, Кадиз университетімен (Испания), Варшава мемлекеттік университетімен және Лодз гуманитарлық-техникалық университетімен (Польша) тығыз серіктестік қатынаста.

Философия докторы (PhD) Айтимов Б.Ж. Таллин Технологиялық университетінде (Эстония), аға оқытушы Молдабеков Б.Е. Ресей Федерациясының Сібір федералдық университетінде, сонымен қатар Мәскеу қаласындағы Ресей Халықтар достығы университетінде з.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) Беисов Е.Ж., аға оқытушылар, з.ғ.м., Ашимова Д.И. Фатих университетінде (Туркия) және Болат Ә.А. Генуя университетінде (Италия) халықаралық – ғылыми тағылымдамадан өткен болатын.

Сонымен қатар студенттер арасында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша келесі студенттер білім алды:

1) Тұрыс Аружан Бейбітқызы – 2 курс білімгері, Таллин техникалық университетінде білім алды (Эстония);

2) Кабаев Руслан Ерланұлы және Шалхыбаева Перизат Арманқызы – 2-курс білімгерлері, Лодзь техникалық университетінде білім алуда (Польша); 

Әлеуметтік-тәрбие қызметі

Алматы облысының Полиция департаменті және Талдықорған қалалық Полиция басқармасының ұйғаруы мен қылмыстық-құқықтық пәндер кафедраның бастамасының негізінде университеттік «Жас қыран» құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету студенттік жасақ құрылып, өз қызметін атқаруда.

Кафедра оқытушылары студенттердің ғылыми жұмыстарына көп көңіл бөледі. Оларды студенттік ғылыми-тәжірибелік конференцияларға дайындайды. Студенттерге арналған ғылыми үйірмелер ұйымдастырады. Аға оқытушы, з.ғ.м., Әшімова Д.И. «Жас криминалист» атты ғылыми үйірмеге жетекшілік етеді.

Сондай-ақ, кафедра мүшелері Жетісу университетімен жиі ұйымдастырылатын кафедрааралық және факультетаралық спорттық мерекелерге жиі ат салысып қатысады. Сонымен қатар, оқу жылында студенттер кафедра оқытушыларының басшылығымен  барлық Қазақстан Республикасының мемлекеттік мейрамдарын әзірлеуге және ұйымдастыруға белсенді көмек көрсетуде.

Жалпы кафедра бойынша 5В030100 «Құқықтану» және 6В04201 «Құқықтану» мамандығының топтарында келесі эдвайзерлер бекітілді, олар:

 

 

Эдвайзердің аты – жөні

 

Мамандық

 

Курсы

 

Тобы

1

Нұрбек Дана Тәсібекқызы

Құқықтану

2

Барлық 2-курстың кураторы

2

Қонысбекова Мақпал Рымкуловна

Құқықтану

4

Барлық 4-курстың кураторы

3

Баженова Меруерт Дәулетхановна

Құқықтану

1

Барлық 1-курстың кураторы

Қоғамдық-тәрбие жұмысы ретінде кафедраның профессор-оқытушы құрамының кәсби білімін жоғарылату мақсатында мемлекеттік және құқық қорғау органдарымен кездесулер, дөңгелек үстелдер және т.б. қоғамдық іс-шаралар өткізілуде.

Кафедра жетістіктері

2015 жылы Құқықтану мамандығының бакалавриат пен магистратурасы ACQUIN ұйымының халықаралық аккредитеуден өтті

2018 жылы з.ғ.к., қауымдастырылған профессор Е.Ж. Беисов ҚР БжҒМ-нің "Ы.Алтынсарин" атты төсбелгісімен марапатталды.

2018 жылы кафедра меңгерушісі, философия докторы (PhD) Б.Ж. Айтимов және кафедраның аға оқытушысы Ә.А. Болат Алматы облыстық полиция департаментінің "ҚР ІІМ - 25 жыл" атты медалімен марапатталды.

2019 жылы Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің рейтингісі бойынша 5В030100-Құқықтану мамандығы 3-орынға және 6М030100-Құқықтану мамандығы 2-орынға ие болды

2019 жылы кафедраның қауымдастырылған профессоры, философия докторы (PhD) Б.Р.Таубаев "ЖОО-ның үздік оқытушысы 2019" атағына ие болды.

2020 жылы кафедра аға оқытушысы Д.Т. Нұрбек "Bilim-Orkenieti" ұлттық инновациялық ғылыми-зерттеу орталығының "Үздік педагог -2020" атты төсбелгісімен марапатталды.

2020 жылы кафедраның оқытушысы М.Д.Баженова Қазақстан мұғалімдерінің республикалық қауымдастығының "Үздік жас педагог - 2020" атты төсбелгісімен марапатталды.

2020 жылы кафедраның құрметті профессоры Б.Е. Молдабеков қоғамдық тәртіпті сақтауда және жас ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуға қосқан зор үлесі үшін Талдықорған қаласы әкімінің "Құрмет" грамотасымен және ішкі істер органдарының жұмысына белсенді қатысқаны және зор үлесі қосқаны үшін ҚР ішкі істер министрінің арнайы "Мадақтамамен" марапатталды

2021 жылы факультеттің оқытушылары арасындағы өтетін университеттік спартакиадада кафедра аға оқытушылары Г.А.Жакупова, М.Р.Қонысбекова және кафедраның аға лаборанты Дакен Рамиля әйелдер арасындағы жалпы есепте жүлделі екінші орындарға ие болып арнайы дипломдармен және 60 000 теңге сертификатпен марапатталды.

2021 жылы кафедраның аға оқытушысы Д.А. Дигай Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Алғыс хатымен марапатталды.

Оқытушы-профессорлар құрамы

Айтимов Болат Жолдасбекович

Философия докторы (PhD), кафедра меңгерушісі

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

bola_30081978@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Молдабеков Болат Есенгалиевич

Жетісу университетінің құрметті профессоры

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

Bolat1948@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Сериев Болат Абдулдаевич

кафедра профессоры, з.ғ.к.

+7(7282), 22-10-95

(ішкі 1156)

seriev_bolat@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Беисов Ербол Жаксыбекович

кафедра қауымдастырылған профессоры (доцент), з.ғ.к.

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

beisov_erbol@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Таубаев Бауржан Рыспекұлы

кафедра қауымдастырылған профессоры, философия докторы (PhD)

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

t_bauka1114@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Ашимова Динара Ибрагимовна

кафедра аға оқытушысы

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

dinastie_galiktdk@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Нурбек Дана Тәсібекқызы

кафедра аға оқытушысы

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

rufat.dana@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Дигай Дамир Анатольевич

кафедра аға оқытушысы

+7(7282) 22-17-79,

di7damir@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Конысбекова Макпал Рымкуловна

кафедра аға оқытушысы

+7(7282) 22-21-23
(ішкі 1152), 

makpal_konysbekova@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Болат Әлібек Алмазұлы

кафедра аға оқытушысы

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

alibekblato@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Жакупова Гулим Абдолдаевна

кафедра аға оқытушысы

+7(7282), 22-21-23

(ішкі 1152)

Gulima8888888@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Баженова Меруерт Даулетхановна

кафедра оқытушысы

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152), 

bazhenova.meruert@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ

Серикова Лаура Сериковна

кафедра оқытушысы

+7(7282) 22-21-23

(ішкі 1152),

laurochka_44@mail.ru

ТОЛЫҒЫРАҚ