«Sanaly Stýdent» студенттік Парламентінің мақсаттары мен міндеттері:

Әрбір студент пен білім алушы тұлғасының мүмкіндіктерін ескере отырып, оның шығармашылық әлеуетін анықтау және дамыту;

Клубтардың, студенттік кеңестердің, жоспарлардың, лауазымдық нұсқаулықтардың жаңа басшыларын сайлау;

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру, студент жастардың құқықтары мен әлеуметтік қорғалуының сақталуын қамтамасыз ету;

Қоғамдық ұйымдардың, студенттік өзін-өзі басқару органдарының, қызығушылықтары бойынша клубтардың қызметін үйлестіру. Жаңа бағыттарды іздеу;

Студенттер мен білім алушыларға оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерімен бірге басқаруға қатысуға нақты мүмкіндік беру;

Бөгде ұйымдармен (ҮЕҰ және т. б.) өзара іс-қимыл жасай отырып, шығармашылық клубтардың қызметін дамыту және ілгерілету;

Студенттік өзін-өзі басқаруды нығайтуға қатысты іс-шараларды ұйымдастыру;

Жаңа жиынтықтағы оқу топтарында студенттік активтерді қалыптастыру. Жоғары курс топтарындағы студенттік активтердің құрамын түзету (2-4 курс);

Сабаққа қатысу, білім алушылардың үлгерімі;

Адамның зияткерлік, мәдени, адамгершілік-эстетикалық және физикалық дамуындағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті жағдайлар жасау.

«Sanaly Stýdent» студенттік Парламентінің спикері Алибекова Нурай