Болат Алибек Алмазович

Cтепень: магистр юридических наук

Должность: преподаватель-лектор

Образование

  • 2014 г. Жетысуский Государственный университет им. И. Жансугурова, специальность «Юриспруденция», квалификация: бакалавр права.
  • 2016 г. Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова, специальность «Юриспруденция», квалификация: магистр юридических наук.

Достижения

  • В 2018 году был награжден медалью «25-лет МВД РК».

Научные труды

  • Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау: Оқу құралы / Б.Е. Молдабеков, Ә.А. Болат, Г.А. Жакупова – Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2020. – 188 бет. ISBN 978-601-216-669-9
  • Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы: оқу құралы / Б.Е. Молдабеков, Ә.А. Болат — Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2019. — 179 бет. ISBN 978-601-216-629-3
  • «Құқықтану» мамандығының студенттері үшін кәсіби іс-тәжірибеден өтуге арналған әдістемелік нұсқау / Б.Ж. Айтимов, Б.Е. Молдабеков, Д.Н. Бекежанов, Ә.А. Болат. — Талдықорған: І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, 2018. — 130 бет. ISBN 978-601-216-458-9
  • Actual problems of disarmament of small arms and light weapons at the present stage // международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». — №3/3 2020. – Р.68-71
  • Disarmament is the guarantee to international security// международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». — №3/3 2020. – Р.72-75
  • Prevention of crimes related to illicit arms trafficking // международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана». — 10/2 (142) 2020. — Р. 45-48
  • The role and legal basics of the united nations in the field of disarmament // «Global Challenges — Scientific Solutions II» атты халықаралық конференция материалдары. — Антверпен: Eurasian Center of Innovative Development «DARA», 2020. — Р. 365-368