Борибекова Фарзана

Ғылыми дәрежесі: п.ғ.к., доцент

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

білімі

Жоғары білім туралы мәліметтер:

Оқу орны: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. 

Мамандығы: «Математика»

Бітірген жылы: 1973

Ғылыми дәрежесі туралы мәліметтер:

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Кандидаттық диссертациясының тақырыбы: Мектептегі оқу-тәрбие процесінде қазақ этнопедагогикасы материалдарын пайдалануға арналған әдістемелік даярлау, 2003.

жетістіктері

1995 жылы «Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің үздігі»төсбелгісімен марапатталған.
2019 жылы «Парасатты педагог»төсбелгісімен марапатталды.
2020 жылы «Ы. Алтынсарин» төсбелгімен марапатталды.

Ғылыми еңбектері

 • Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы. ISBN  978-601-7529-06-2.  Алматы, 2014

 • Psychology and pedagogical analysis of children adaptation to school education. Social Sciences. – 2015.  V.9, P.2284 — 2288
 • Boundary value problems with boundary jumps for singularly perturbed differeni\tial equations of conditionally stable type in the critical case. Global journal of pure and applied mathematics, Number 4 (2016)  pp. 3425-3432

 • Реализация системы критериального  оценивания  при подготовке будущих учителей. Актуальные  вопросы  образования и науки, 2019. 57-60 стр

 • Мүмкіндігі шектеулі  балаларға инклюзивті білім беруде дефектологтың ролі. «Заманауи педагогика және білім: проблемалар, мүмкіндіктер және даму болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Тараз, 13-14 мамыр, 2016, 26-29 бет
 • Value orientations of future teachers-researhers. International Journal of Environmental and Science Education

 • Бастауыш сыныпта экологиялық білім мен тәрбие беру негіздері. Оқу құралы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы. ISBN 978-601-216-402-2. Талдықорған, 2017.

 • Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамыту. Оқу құралы. І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы. ISBN 978-601-216-402-2. Талдықорған, 2017

   

 • Білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялар. Оқу құралы. «Эверо» баспасы, 2018. ISBN 978-601-342-110-0

 • Бастауыш сынып оқушыларының нарықтық білімін қалыптастыру. Оқу құралы. Талдықорған, 2019 ж.
 • Диалогты оқыту арқылы білімгерлердің  сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019. 168-172 бет
 • Білімгерлердің шығармиашывлық қабілеттерін дамытудағы оқытудың интерактивті әдістері. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал      №1 (74) 2019.  172-177 бет
 • Преобладание родительской опеки в формировании личности ребенка. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019. 249-253 бет.
 • Бала бойындағы агрессивті тәртіп мәселесі. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №1 (74) 2019.  265-269бет
 • Formation of scientific worldview of students in the laboratory work. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 122-125 бет
 • Инновациялық тұрғыдан оқыту – бүгінгі күннің талабы. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 125-129 бет
 • Фотоэлементтің сипаттамаларын зерттеу барысында ғылыми дүниетанымды қалыптастыру. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал    №10 2019. 216-220 бет

 • Методика введения понятия квантового состояния. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 225-230 бет
 • Методические основы формирования у учащихся основных понятий квантовой физики на примере для главы «Координатное и импульсное представление. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №10 2019. 236-240 бет
 • Орта мектепте физика пәнін В.Ф.Шаталовтың тірек-сызбалалры арқылы оқытудың тиімділігі. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал. №12 (1) 2020.
 • Білімгерлердің кәсіби шеберлігін зерттеу әдістері мен қалыптастыру кезеңдері. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал. №12 (1) 2020.
 • Білім беруде электронды оқу ресурстарын қолдану мүмкіндіктері. Қазақстанның ғылымымен өмірі Халықаралық ғылыми журнал  №12 (1)  2020.