Енсеева Венера Турсынакыновна

Cтепень: магистр социологии

Должность: старший преподаватель

Образование

Образование высшее

Сведения о высшем образовании:

Учебное заведение: КазНУ имени аль-Фараби

Специальность: 0207 — Социология

Год окончания: 2002 г.

Квалификация: бакалавр социолог 

Сведения об академической степени:

Учебное заведение: КазНУ имени аль-Фараби

Специальность: 520750Социология

Год окончания: 2005 г.

Квалификация: магистр социологии

Научные интересы: Социальная структура общества, политическая социология.

Читаемые курсы:

 1. Социология
 2. Политология
 3. Социология права
 4. Молодежная политика
 5. Основы антикоррупционной культуры

Достижения

  1. Благодарственное письмо председателя Талдыкорганского территориального совета профессионального союза работников образования и науки Т.Абдрешова. 2013 год.
  2. Благодарственное письмо председателя Конгресса религиоведов Казахстана Гарифоллы Есима. Астана, 2013 год.
  3. Благодарственное письмо акима Райымбекского района Ж.Тажиева. Село Кеген, 2016 год.
  4. Благодарственное письмо руководителя Управления внутренней политики Алматинской области Р.Алпысбаева. Талдыкорган, 2016 год.
  5. Благодарственное письмо начальника департамента КНБ РК по Алматинской области генерал-майора национальной безопасности С.Курманалиева. Талдыкорган, 2016 год.
  6. Благодарственное письмо заместителя акима области А.Абдуалиева. Талдыкорган, 2018 год.
  7. Благодарственное письмо вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан А.Раимкуловой. Город Нур-Султан, 2019 год.
  8. Благодарственное письмо заместителя акима Алматинской области Б.Байжуманова. Талдыкорган, 2019 год.
  9. Благодарственное письмо заместителя акима Алматинской области Р.Али. Талдыкорган, 2020 год.

Научные труды

 1. ЖМУ-дің 40 жылдығына орай өткізілген. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. «Саясат субъектілері» Талдықорған 2012 ж.
 2. «Тұлғалық шығармашылықтың әлеуметтік, тарихи және дүниетанымдық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Сәуірдің 6-сы, 2013 жыл Талдықорған қаласы. «Индустриялық және постиндустриялық қоғам: еңбектің өрлеуі мен құлдырауы».
 3. «Жаһандану кезіндегі терроризм және экстремизмнің алдын алу мәселелері (құқықтық аспектілері мен тәжірибесі)» Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 14 маусым, Талдықорған 2013 жыл. «Қазіргі Қазақстанның діни ахуалы»
 4. «Діннің әлеуметтік мәні. Э.Дюркгейм «діни өмірдің қарапайым формалары» Вестник КазНУ №2 (49), 2014, стр 154-160
 5. «Әлеуметтанулық зерттеулердің негізгі әдісінің бірі- үй шаруашылығы» II форум молодых социологов Казахстана (в рамках V Конгресса социологов Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050: социальное развитие общества» и V Конгресса социологов тюркоязычных стран «Национальные стратегии развития тюркоязычных стран») Алматы 2014 стр.111-120
 6. «Қазақстан Республикасы мен Еуропалық Одақтың арасындағы қарым-қатынастарға әлеуметтік талдау» Астанинский социологический форум, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан. 28 ноября 2014 года, г. Астана.
 7. INTERNATIONAL IMPACT FACTOR Journal Information INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN ENGINERING AND DEVELOPMENT (IJETED) ISSN (Electronic): 2249-6149 (Dec.Jjan 2015) International Impact Factor: 2.87 (Included in master list 2013) Periodicity/Number of Issues in a year: 6Language in which Published: English. “Contribution to World Culture and History, Outstanding Kazahk Scientist Chokan Valihanov”.
 8. Қазақ менталитетін әлеуметтік-философиялық тұрғыдан қарастыру». «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжирібелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.
 9. «Саясат субъектілері – саясат элементінің бірі ретінде». «Қазақстан Республикасының Конституциясы – өркениетті Қазақстанның болашағы» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Талдықорған ЖМУ 2015 ж.
 10. «Қазақстанның стратификациялық дамуының жаңа тенденциялары». «Қазақстан ғылымы тарихы: тұлғалар мен проблемалар» атты ғылыми семинар материалдарының жинағы. Талдықорған 2015 ж.
 11. «Technologies in Professional Communicative Competence Formation of Future Specialists». Man In India Volume : No.97 (2017) Issue No. :2 (2017) Pages : 775-780
 12. «Мониторинг общественно-политической ситуации в Алматинской области». Кітап. Талдықорған 2018
 13. «Қоғамдық-саяси ахуалға мониторинг жасау бойынша әлеуметтік зерттеулерді жүргізудің әдістемелік құралы». Талдықорған 2018
 14. «Mechanisms on Improving the Education System Quality in the Republic of Kazakhstan». Lifescience Global. Published. 03 October 2018. Pages 119-124.
 15. «Промежуточный отчет за 2019 год по научному проекту «Формирование гражданской идентичности молодежи в контексте модернизации общественного сознания (на материалах Алматинской области)» согласно сводному плану работы Ассамблеи народа Казахстана на 2018-2020 годы: «Укрепление общественного согласия и гражданской идентичности через призму программы «Рухани жаңғыру», проекта «Қазақтану». Тема доклада «Методологические основы и методы исследования». Талдыкорган 2019
 16. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Қоғамның рухани жаңғыру жағдайындағы әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық шығармаларының өзектілігі». Баяндама тақырыбы «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары трактатындағы әлеуметтік мәселелер» Талдықорған 2020
 17. Social-philosophic Analyses of the Concept “Culture”. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 076 2020 (9836-9840).
 18. «Қарт адамдардың әлеуметтік мәртебесі мен өмір сүру сапасы». ҚазҰУ Хабаршысы №3(74). 2020, 48-58 беттер
 19. Алматы облысының қоғамдық-саяси ахуалының мониторингі» әлеуметтанулық зерттеу нәтижесі. Талдықорған 2020 ж.