Сеилкасымова Роза Аскаровна

Cтепень: магистр

Должность: преподаватель-лектор

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ

  • 2013-2017 гг. училась в городе Талдыкорган в Жетысуском государственном университете  им. И.Жансугурова на факультете «Юриспруденция».
  • 2015-2016 гг. училась в городе Лодзь (Польша) по академической мобильности в Лодзинском университете на факультете «Юриспруденция».
  • 2017-2018 гг. училась в магистратуре в г.Талдыкорган в Жетысуском государственном университете  им. И.Жансугурова на факультете «Права и экономики».
  • 2018-2019 гг.  получила свидетельство к диплому, освоив цикл педагогических дисциплин магистра, в городе Талдыкорган в Жетысуском государственном университете  им. И.Жансугурова на факультете «Права и экономики».

Научные труды

  • Рухани жаңғырудың алғашқы жетістіктері,  журнал «Қазақстанның өмірі мен ғылымы» ISSN 2073-333X , № 3/2 2020, 134-136 б.

  • Жедел іздестіру қызметіндегі операциялық жағдайды зерттеу әдістемесі, ,  журнал «Қазақстанның өмірі мен ғылымы» ISSN 2073-333X, № 4/4 2020,  69-73 б.

  • Contemporary directions of legal development of the Assembly of the people in the republic of Kazakhstan, «The scientific heritage» № 47 (2020),  6-9 p.

  • The constitution of the Republic of Kazakhstan is the main legal act that provides state power,  «Science and life of Kazakhstan» ISSN 2073-333X,  №3/1 2020, 41-44 p.

  • Экологиялық қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауаптылық түсінігі мен оның негізі, «Қазақстанның өмірі мен ғылымы» ISSN 2073-333X, № 10/2 (142) 2020,  97-101 б.

  • Features of research of serious harm to health in forensic medical examination, «Социональный инженер», Росийский государственный университет им. А.Н. Косыгина, сборник материалов часть 6. 194-200 с.  2020 гг.