Елепбергенова Айгуль Узбековна

Cтепень: Магистр

Должность: старший преподаватель

Образование

Учебное заведение: ЖГУ им.И.Жансугурова
Специальность: математика — информатика
Год окончания: 1995
Квалификация: учитель математики и информатики
Сведения об академической степени: 
Учебное заведение: ЖГУ им.И.Жансугурова
Специальность: 6М011100 – Информатика
Год окончания: 2012
Квалификация: магистр 
Научные интересы:
Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (информатизация в системе начального, среднего и высшего образования)

Достижения

  1. Грамота Ректора ЖГУ им.И.Жансугурова «Білім беру саласындағы қажырлы еңбегі мен кәсіби біліктілігі және университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін» (2009);
  2. Похвальная грамота декана факультета математики и естествознания «Қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысқаны үшін» (2010)
  3. Почетная грамота ректора ЖГУ 2015

Научные труды

  1. Aigul Yelepbergenova, Zhanbay Shuynshalyevych Uzdenbayev, Aliya Ongarbayeva, Wiener’s black box in the dynamic identification of Metallurgical process which is being automated. CBU International conference on Innovations in science and education march 23-25, 2016, Prague, Czech Republic, http://www.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/857
  2. Елепбергенова А.У., Абдыкаримова А.Т. Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем. НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (29 февраля 2016 г., г. Сургут.). / в 3 ч. Ч.3 — Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. 42-44 стр.
  3. Елепбергенова А.У., Абдуалиева Р.Е., Криванкова Л.С. Создать трехмерное моделирование а Autocad. XXVІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Переяслав-Хмельницкий 30 – 31 мая 2016 г.
  1. Елепбергенова А.У., Смагулова Л.А., Сергазинова Э.С., Абдуалиева Р.Е. Мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде пайдаланудың шарттары мен аспектілері. «Мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісі мен қызметтіу әдеп ережелері»республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған қаласы, 7-8 қазан 2016 ж. 239-244 б.
  2. Елепбергенова А.У. Электрондық оқулық құруға арналған Kvisoft FlipBook Maker Pro бағдарламасының мүмкіндіктері. «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан — 2050» стратениясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған қ., 23-24 қазан 2015 ж. 231-235 б.