Елепбергенова Айгуль Узбековна

Degree: Master's Degree

Position: senior lecturer

EDUCATION

Educational institution: ZhSU named after I. Zhansugurov
Specialty: Mathematics-Computer Science
Year of graduation: 1995
Qualification: teacher of mathematics and computer science
information about the academic degree:
Educational institution: ZhSU named after I. Zhansugurov
Specialty: 6M011100-Computer Science
Year of completion: 2012
Qualification: Master’s Degree
Research interests:
Specialty 13.00.02-Theory and methodology of training and education (informatization in the system of primary, secondary and higher education)

ACHIEVEMENT

 1. Diploma of the Rector of ZhSU them.And.Zhansugurov “Bilim take salesindia airly abeg me CSI blacklg and Universitat kogamdyk mine belsand atisine ushin” (2009);
  2. Diploma from the Dean of the faculty of mathematics and natural Sciences “Kogamdyk imystery belsand atisine ushin” (2010)
  3. Honorary diploma of the Rector of DSTU 2015
 2.  

SCIENTIFIC WORKS

  1. igul Yelepbergenova, Zhanbay Shuynshalyevych Uzdenbayev, Aliya Ongarbayeva, Wiener’s black box in the dynamic identification of Metallurgical process which is being automated. CBU International conference on Innovations in science and education march 23-25, 2016, Prague, Czech Republic, http://www.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/857
  2. Елепбергенова А.У., Абдыкаримова А.Т. Жизненный цикл программного обеспечения информационных систем. НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции (29 февраля 2016 г., г. Сургут.). / в 3 ч. Ч.3 – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2016. 42-44 стр.
  3. Елепбергенова А.У., Абдуалиева Р.Е., Криванкова Л.С. Создать трехмерное моделирование а Autocad. XXVІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Переяслав-Хмельницкий 30 – 31 мая 2016 г.
  1. Елепбергенова А.У., Смагулова Л.А., Сергазинова Э.С., Абдуалиева Р.Е. Мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде пайдаланудың шарттары мен аспектілері. «Мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісі мен қызметтіу әдеп ережелері»республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Талдықорған қаласы, 7-8 қазан 2016 ж. 239-244 б.
  2. Елепбергенова А.У. Электрондық оқулық құруға арналған Kvisoft FlipBook Maker Pro бағдарламасының мүмкіндіктері. «Ғылым, білім және инновациялар – «Қазақстан – 2050» стратениясының орындалуының маңызды факторлары» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған қ., 23-24 қазан 2015 ж. 231-235 б.