Тинистанова Салтанат Сайдахметовна

Cтепень: к.и.н., доцент

Должность: преподаватель - лектор

Образование

 • 1988-1993 гг. училась в АГУ имени Абая, г. Алматы  «с отличием»;
 • 2010-2012 гг. ЖГУ имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган «сотличием»;
 • 30.01.2009 г.  защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Основные направления развития промышленности в Казахстанево второй половине ХІХ века и 1940 годы: истрико-сравнительный анализ»

Достижения

 • Победитель республиканского конкурса «Лучщий кандидат наук-2020» в РК
 • Победитель конкурса «Лучший сотрудник месяца», обладатель номинации «Лучший преподаватель» ЖУ имени И. Жансугурова
 • Победитель конкурса «Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қызметкері -2022»  награждена медальями:
 • Медаль «Мұхамеджан Тынышпаевтың туғанына 130 жыл» 05.10.2009
 • Медаль «Ілияс Жансүгіров»  01.2019.
 • «Лучщий кандидат наук-2020» 01.07.2020.
 • «Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қызметкері-2022» -19.04.2022.

Научные труды

Статьи 

 • Қазақстан Республикасындағы конституциялық реформалар:қазақстандық биліктің жаңа моделі // Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-Астана, 2017.-№6 (51).- 150-154 бб.
 • Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілгенөзгерістер мен толықтырулардың негізгі бағыттары // Заң.- республикалық ғылыми  журнал.- 2017.-№12.- 15-19бб.
 • Institutions of direct democracy in people power implementationmechanism in the Republic of Kazakhstan // Man In India, 2017.-97 (6).- P.: 159-169.
 • Адам және азаматтың бостандықтары туралы идеялардың пайдаболуы мен дамуы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-Астана, 2018.-№2 (56).- 59-62 бб.
 • Қазақстан Республикасындағы алқабилер институтының қалыптасуы мен дамуы // Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-Астана, 2018.-№2 (56).- 62-65 бб.
 • Қазақстан Республикасы тәуелсіз сот жүйесінің құқықтықреформалары // Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-Астана, 2018.-№2 (56).- 65-67 бб.
 • Мемлекеттік қызметшінің құқықтық мәртебесі // Қазақстанның ғылымы мен өмірі.-Астана, 2018.-№2 (57).- 48-54 бб.
 • Legal and Environmental Policy on Solid Waste Pollution andProtection // Environmental  Policy and Law, 2018.- №48/1.P. 83-89.
 • Қазақстан Республикасындағы қылмыстық іс жүргізуге қатысты реформалар және бұйрықтық іс жүргізудің ерекшеліктері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2019.-№2.- 65-69 бб.
 • Заңгердің кәсіби сөйлеу мәдениетінің өзекті мәселелері //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2019.-№3.- 94-99 бб.
 • Қазіргі кезеңдегі заңгерлерге риторикалық білім беру мен тәрбиелеудің талаптары мен ерекшеліктері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2019.-№5.- 138-142 бб.
 • Құқықтық талдау әдіснамасы және жағдайдың құқықтық анализі // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2020.-№3 (3).- 130-135 бб.
 • Features of Legal Regulation of the Procedure for the Consideration of Labor Disputes in Kazakhstan //Journal of Advanced Research in Law and .- Vol 11.-.№1 (2020).- issue 1(47).- DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).09.
 • Құқықтық пәндерді оқытуда интерактивті әдістерді пайдалану ерекшеліктері // Ғылым және өркениет.- Астана,2020.12.05.-№.- 115-119 бб.
 • Некоторые актуальные проблемы медиации в Республике Казахстан / The scientific heritage (Budapest, Hungary).The journal is registered and published in Hungary.- VOL 5, No 78 (78) (2021).-Р. 27-31.

          Учебное пособие:

 • Тинистанова С.С. Құқық негіздері.- Талдықорған, 2012.- 190 б.
 • Б.А. Сериев, С.С. Тинистанова, Б.Ж. Айтимов Заң ғылымының әдістемесі.- Талдықорған, 2017.- 123 б.
 • Букетова Х.Т., Тинистанова С.С., Садықбекова А.Н.Профессиональный русский язык для юристов.— Талдықорған, 2017.- 158 с.
 • Тинистанова С.С. Құқықтық қатынастар.- Талдықорған, 2018.114 б.
 • Тинистанова С.С. Құқықтық талдау әдіснамасы.- Талдықорған,2020.- 119 б.
 • Тинистанова С.С. Құқықтық қатынастар.- Алматы: Эверо, 2020.-147 б.
 • Тинистанова С.С. Әкімшілік-құқықтық құжаттарды рәсімдеу.-Талдықорған, 2021.- 98 б.
 •   Тинистанова С.С. Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет.- Талдықорған, 2022.- 177 б.

Электронное учебное пособие:

 • Тинистанова С.С. Құқықтық қатынастар.- Талдықорған, 2018.-1,8 Мб
 • Тинистанова С.С. Құқықтық талдау әдіснамасы.- Талдықорған,2021.- 2 Мб.
 • Тинистанова С.С. Әкімшілік-құқықтық құжаттарды рәсімдеу.  – Талдықорған, 2021. – 2 Мб

        Авторское свидетельство:

 • Тинистанова С.С. Құқықтық қатынастар. 01.11.2018. №
 • Тинистанова С.С. Құқықтық талдау әдіснамасы. 04.02.2020.№793.
 • Тинистанова С.С. Құқықтық талдау әдіснамасы. Электрон.уч.пос.  13.01.2021. №14396.
 • Тинистанова С.С. Әкімшілік-құқықтық құжаттарды рәсімдеу. 31.03.2021. № 16237
 • Тинистанова С.С. Әкімшілік-құқықтық құжаттарды рәсімдеу.  Электронное уч. пособие. 01.02.2022. . № 23218.
 • Тинистанова С.С. Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет. Оқу құралы. 01.02.2022. №23219.