Tinistanova Saltanat

Degree: Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

Post: Associate Professor

Education

 • 1988-1993-studied at Abai ASU, Almaty;
 • 2010-2012 ZHSU named after I. Zhansugurov, Taldykorgan.
 • 01.2009. defended her PhD thesis on the topic: “The main directions of industrial development in Kazakhstan

Progress

 • “The best candidate of science-2020»
  awarded medals:
 • Medal “130 years since the birth of Mukhamedzhan Tynyshpayev»
 • Medal “Ilyas Zhansugurov” 01.2019

Scientific works

  • Қазақстан Республикасындағы қылмыстық іс жүргізуге қатысты реформалар және бұйрықтық іс жүргізудің ерекшеліктері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2019.-№2.- 65-69 бб.
  • Заңгердің кәсіби сөйлеу мәдениетінің өзекті мәселелері //

  Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2019.-№3.- 94-99 бб.

  • Қазіргі кезеңдегі заңгерлерге риторикалық білім беру мен

  тәрбиелеудің талаптары мен ерекшеліктері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2019.-№5.- 138-142 бб.

  • Құқықтық талдау әдіснамасы және жағдайдың құқықтық анализі // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми көпшілік журналы.-Астана, 2020.-№3 (3).- 130-135 бб.
  • Features of Legal Regulation of the Procedure for the Consideration of Labor Disputes in Kazakhstan //Journal of Advanced Research in Law and .- Vol 11.-.№1 (2020).- issue 1(47).- DOI: https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).09.
  • Құқықтық пәндерді оқытуда интерактивті әдістерді пайдалану

  ерекшеліктері // Ғылым және өркениет.- Астана,2020.12.05.-№.- 115-119 бб.

 • Учебное пособие:

  • Тинистанова С.С. Құқық негіздері.- Талдықорған, 2012.- 190 б.
  • Б.А. Сериев, С.С. Тинистанова, Б.Ж. Айтимов Заң ғылымының

  әдістемесі.- Талдықорған, 2017.- 123 б.

  Профессиональный русский язык для юристов.– Талдықорған, 2017.- 158 с.

 • Букетова Х.Т., Тинистанова С.С., Садықбекова А.Н.