Түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету және оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық жүйесі (І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті базасында)

Жобаның атауы: Түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету және оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық жүйесі (І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті базасында).

Қазіргі әлемде қоғам мен оның ортасын қалыптастыру мен өзгертудің орталық процесі жаһандық ақпараттандыру болып табылады. Бұл ақпараттың рөлінің артуына және оның адам өмірінің барлық салаларындағы рөлінің артуына байланысты. Сондықтан білім берудегі ақпараттық жүйелерді енгізу және жақсарту қазіргі қоғамды дамытудағы қажетті қадам болып табылады.

Қазіргі уақытта маманның құзыреттілігі кәсіби қызмет саласындағы білімнің жалпы көлемінде ғана емес, сонымен қатар интернетті пайдалану қабілетімен, сонымен қатар практикалық қызметті сәтті жүзеге асыру үшін қажетті бағдарламалармен қалыптасады және маңызды дағдылардың бірі жаңарған ақпараттық кеңістікте бағдарлай алу болып қала береді.

Жаңа шындықтағы білім беру жүйесі инновациялық тәсілдерді қажет етеді, өйткені студенттердің жеке әлеуетін іске асыру үшін көп бағытты оқыту ортасы қалыптасады, сонымен қатар олардың шығармашылық және стереотиптік емес ойлауын дамытады, ол тез, икемді және жаңа идеяларды ұсыну қабілетімен сипатталады. Жаңа білім беру ортасында өскен оқушылар ертең мұғалімдер, дәрігерлер, ұшқыштар және өз саласының мамандары болады. Бірақ оқушы мен маман кезеңдері арасында ауысу қалай жүреді? Бұл ауысу әр адамның өміріндегі маңызды қадам болып табылатын жеке құндылықтарды, оның бағыты мен өмір жолын қалыптастыру кезеңімен белгіленеді. Сондықтан кәсіптік бағдарлау қызметін өзгерту және болашақ мамандардың кәсіби қалыптасуы мен өсуінің белгілі бір кезеңдерін жеңілдетуге көмектесетін ақпараттық технологияларды қолдана отырып, мамандық таңдаудың қалыптасқан дәстүрлі әдістерін жақсарту үшін ақпараттық жүйелерді енгізу қажеттілігі туындайды.

Жобаның мақсаты: Ақпараттық жүйенің тиімді құрылымын жобалау, болашақ мамандарды жұмыс орындарына бөлу және бақылау бойынша базаны әзірлеу және енгізу.

Күтілетін нәтижелер:

 1. ЖОО түлектерінің және Алматы облысы мектептері мұғалімдерінің дерекқоры және кәсіби бағдарланған жұмыстың медиа-контенті бар сайт құрылатын болады;
 2. Әзірленген сайтқа авторлық куәлік алынады;
 3. Алматы облысының жоғары және орта оқу орындарына бағдарлама (енгізу актілері) енгізіледі;
 4. Оқушылар мен студенттердің кәсіптік бағдарлануына және болашақ мамандығын таңдауға, мектептің жоғары сатысының кәсіптік білім беру мекемелерімен өзара іс-қимылының икемді жүйесін әзірлеуге көмек көрсетілетін болады;
 5. Мақала  ҚР БжҒССҚЕК ұсынған басылымда жарияланады..

Жобаның жетекшісі:

Токанов Мансур Маратович, 8D01501-Математика БББ, 2 курс докторанты, педагогика ғылымдарының магистрі. 10-нан астам ғылыми басылымдары бар.

Зерттеу тобының мүшелері:

Ескендиров Куаныш Бакитжанович, 20-дан астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде  БҒССҚЕБК-4, халықаралық конференцияларда –10 мақала жарияланды, кітаптар 1.

Серікова Самал Маратқызы , 5-тен астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде  БҒССҚЕБК-1, халықаралық конференцияларда –2 мақала жарияланды.

Мейрамбек Әділет Мейрамбекұлы, 15-тен астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде  БҒССҚЕБК-4, халықаралық конференцияларда –4 мақала жарияланды, кітаптар 4.

Ғылыми тағылымдамалар және біліктілікті арттыру

 1. Токанов М.М. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ұйымдастырған «Білім берудегі сандық әдістер» мастер-кластары Даугавпилс университетімен ынтымақтастықта 2018 жылғы 8-27 қазанда 72 сағат.
 2. Токанов М. «Білім берудегі Менеджмент» біліктілігін арттыру Талдықорған қ., 18.02.2019-15.03.2019, Жетісу мемлекеттік университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, №529, 72 сағат.
 3. Токанов М.М.  «Қашықтықтан және онлайн білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру» біліктілігін арттыру, Талдықорған қ.                04.05.2020-16.05.2020, Жетісу мемлекеттік университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, №493, 36 сағат.
 4. Токанов М.М. І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті мен Даугавпилс университеті бірлесіп ұйымдастырған «Оқытушылардың кәсіби және қызметінде ақпаратты өңдеудің сандық әдістерін пайдалану» мастер-кластары,                   2-16 қараша 2021 ж., 72 сағат.
 5. Ескендиров К.Б. «Білім берудегі сандық әдістер» 8-27.10.2018 Даугавпилс университеті.
 6. Ескендиров К.Б. 2019 ж. «Қазақстанның ЖОО-да ғылыми, ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін енгізу» семинары
 7. Ескендиров К.Б. «Назарбаев Зияткерлік мектептері «ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы» қашықтықтан және онлайн білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру 4-16.05. 2020ж.
 8. Ескендиров К.Б. «Электрондық курстарды әзірлеу әдістемесі. Педагогикалық дизайн негіздері. «Назарбаев Зияткерлік мектептері «ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы» 17-28.02. 2020ж.
 9. Ескендиров К.Б. «Университет 4.0 цифрлық трансформация» халықаралық онлайн-тағылымдамасы 7-23.04. 2021 ж. Республикалық жоғары мектеп институты, Беларусь Республикасы.
 10. Ескендиров К.Б. «Қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, дарынды балаларды математикаға оқыту» 07-08.04.2021 конфессияаралық ғылыми-баспа орталығы.
 11. Ескендиров К.Б. Алгебра,геометрия және талдаудың іргелі мәселелері 23.09.2021-07.10.2021 » астаналық Әділет орталығы, Нұр-сұлтан
 12.  Ескендиров К.Б. Оқытушылардың кәсіби және ғылыми қызметінде ақпаратты өңдеудің сандық әдістерін қолдану. 2.11.2021-16.11.2021 Даугавпилс (Латвия)
 13. Ескендиров К.Б. «Ғылыми қызметті табиғи бағытта ұйымдастырудың заманауи тәсілі» 08-19.11.2021 Бурса Улудаг университеті, Түркия.
 14. Серікова С.М. «Қашықтықтан білім беру шеңберінде информатика мен АКТ оқытудың инновациялық және заманауи әдістері» 11.2021
 15. Серікова С.М. «Ғылыми қызметті табиғи бағытта ұйымдастырудың заманауи тәсілі», 2021
 16. Серікова С.М. «Upper Intermediate» ағылшын тілі курстары, ҚБ қосымша білім беру және біліктілікті арттыру орталығы, 2021

17. Мейрамбек Ә.М. «Big Data» Чехия, Прага қ., 27.08 — 21.09.2018 г. Department of Information Technologies Czech University of Life Sciences Prague, 72 сағат.

18. Мейрамбек Ә.М. «GENERAL ENGLISH» Pre-Intermediate Талдықорған қ., 16.04.2019 ж. І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, 125 сағат.

19. Мейрамбек Ә.М. «GENERAL ENGLISH» Intermediate, Талдықорған қ., 16.04.2019 ж. І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, 96 сағат.

20. Мейрамбек Ә.М. Педагогикалық шеберлік қысқы мектебі, Талдықорған қ., 09.01.2020 НЗМ Педагогикалық шеберлік орталығы оқыту семинары.

21. Мейрамбек Ә.М. Қашықтықтан және онлайн білім беру технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру, Талдықорған қ., 04.05-16.05.2020 ж. І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, 36 сағат.

22. Мейрамбек Ә.М. «GENERAL ENGLISH» Upper-Intermediate level, Талдықорған қ., 04.06.2020 ж. І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, 96 сағат.

23. Мейрамбек Ә.М. Жастарға арналған тәлімгерлік дағдылары, онлайн менторлық құралдары, тиімді коммуникация және таныстыру дағдылары, жобаны басқару Нұр — сұлтан Қ., 31.07-02.08.2020 ж. «Zhas Project»жастар корпусын дамыту жобасы 9 сағат.

24. Мейрамбек Ә.М. Қашықтықтан оқыту: контентті құрудан бастап білім беру процесін ұйымдастыруға дейін, Алматы қ., 10.12 — 15.12.2020 ж. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогикалық артықшылық орталығы, 40 сағат.

25. Мейрамбек Ә.М. Қашықтықтан оқытуды үйрену stepik.org, 26.12.2020 ж. НЗМ Педагогикалық шеберлік орталығы, 40 сағат.

26. Мейрамбек Ә.М. «Caravan of Knowledge» Қазақстандағы білім беру: STEAM ұлттық моделі «Онлайн конференциясы 15.01.2021 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен» Chevron » компаниясының қолдауымен 8 сағат.

27. Мейрамбек Ә.М. Қашықтықтан білім беру шеңберінде информатика және АКТ пәндерін оқытудың инновациялық және заманауи әдістері 23.02-06.03.2021 N & T consulting company, 72 сағат.

28. Мейрамбек Ә.М. Киберпедагогика негіздері. Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары, 09.03 – 19.03.2021, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Педагогикалық артықшылық орталығы, 72 сағат.

29. Мейрамбек Ә.М. «Caravan of Knowledge» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен «Chevron» компаниясының қолдауымен Қазақстандағы STEAM білім беруді дамытудың Жол картасын таныстыру және талқылау 26.03.2021

30. Мейрамбек Ә.М. Халықаралық онлайн-тағылымдама » университеті 4.0. Цифрлық трансформация » 07.04-23.04.2021, SKLAD білім беру онлайн-платформасы және республикалық жоғары мектеп институты (Беларусь), 72 сағат.

31. Мейрамбек Ә.М. «Жоғары білімді цифрландыру процесі» бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама, 26.04 – 30.04.2021, Мәскеу психоанализ институты, 72 сағат.

32. Мейрамбек Ә.М. How to use data bases to write scientific article 09.09 – 10.09.2021 Elsevier, 8 часов.

33. Мейрамбек Ә.М. Қашықтықтан оқытудағы оқу процесінің сапасын бақылау құралдары 25.10 – 04.11.2021 Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті, 72 сағат.

34. Мейрамбек Ә.М. Use of quantitative methods of information processing in professional and scientific activities of teachers 02.11 – 16.11.2021 Даугавпилс университеті (Латвия), 72 сағат.

35. Мейрамбек Ә.М. STEM Fest-ғылымға, технологияларға және инженерияға арналған білім беру іс-шарасы, 14.12 – 15.12.2021 Caravan of Knowledge

36. Мейрамбек Ә.М. Fizmat for Teachers-онлайн интенсив 10.02.2022 Республикалық физика-математика мектебі, 7 сағат.

37. Мейрамбек Ә.М. Онлайн интенсив «Путь в IT» 20.01.2022 Geek Brains.