АККРЕДИТТЕУ

АККРЕДИТТЕУ АГЕНТТІКТЕРІ

                             Институционалдық аккредиттеу (2019 ж.)

             Independent Agency for Quality Assurance in Education IQAA      

                              Бағдарламаны (мамандандырылған) аккредиттеу

                   The Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute ACQUIN         
                             Independent Agency for Quality Assurance in Education IQAA 
  • Бакалавриат
  • Магистратура
  • Докторантура

Білім беру саласының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары коды және атауы

Сертификаттың жарамдылық мерзімі

Агенттік

6B01 Педагогикалық ғылымдар

6В01101-Педагогика және психология

28.06.2021ж. – 30.09.2028 ж.

ACQUIN

6В01201-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

28.06.2021ж. – 30.09.2028 ж.

ACQUIN

6В01301-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

28.06.2021ж. – 30.09.2028 ж.

ACQUIN

6В01401-Бастапқы әскери дайындық

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

6В01402 - Дене шынықтыру және спорт

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01403 - Музыкалық білім

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01404 – Бейнелеу өнері және сызу

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01405 – Кәсіптік білім беру

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01406 - Көркем еңбек, графика және жобалау

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

6В01501-Математика

27.09.2016 ж.-30.09.2023 ж.

ACQUIN

6В01502-Математика-Информатика

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

6В01503-Физика

27.09.2016 ж.-30.09.2023 ж.

ACQUIN

6В01505-Информатика

27.09.2016 ж.-30.09.2023 ж.

ACQUIN

6В01506- Химия

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01508-Биология

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01509- География

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01601 - Тарих

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01701 - Қазақ тілі және әдебиеті

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01703 - Орыс тілі және әдебиеті

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

6В01704 - Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

6В01705 - Шетел тілі: екі шетел тілі

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В01901-Дефектология

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

 

6В01902-Арнайы педагогика

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В02101 - Дизайн

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В02301 – Аударма ісі

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В02302 - Филология

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6B03201 - Журналистика

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В04101 - Экономика

28.06.2021ж. – 30.01.2023 ж.

ACQUIN

6B04102 – Мемлекеттік және жергілікті басқару

28.06.2021ж. – 30.01.2023 ж.

ACQUIN

6B04103 - Менеджмент

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

6B04104 – Есеп және аудит

28.06.2021 – 30.01.2023 г.

ACQUIN

6В04106 Финансы

28.06.2021 – 30.01.2023 г.

ACQUIN

6B04108 - Маркетинг

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

6B04201 – Құқықтану

28.06.2021ж. – 30.01.2023 ж.

ACQUIN

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В05201 - Экология

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6B06 Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар

6B06101 - Информатика

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

6В06102 – Ақпараттық жүйелер

27.09.2016 ж.-30.09.2023 ж.

ACQUIN

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В07501 – Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) / 6В07502 – Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6В08101 - Агрономия

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

6B11 Қызмет көрсету

6B11101 - Туризм

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж

IQAA

6В11201 – Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

Білім беру саласының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары коды және атауы

Сертификаттың жарамдылық мерзімі

 Агенттік

7М01 Педагогикалық ғылымдар

7М01101  Педагогика және психология

28.06.2021 ж. – 30.09.2028ж.

ACQUIN

7М01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

28.06.2021 ж. – 30.09.2028ж.

ACQUIN

7М01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

28.06.2021 ж. – 30.09.2028ж.

ACQUIN

7М01401  Дене шынықтыру және спорт

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01402 Музыкалық білім

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01403 Кәсіптік білім беру

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01501  Математика

27.09.2016 ж. – 30.09.2023ж.

ACQUIN

7М01502  Физика  

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01503  Информатика

27.09.2016 ж. – 30.09.2023ж.

ACQUIN

7М01505  Биология   

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01506 География

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

7М01601  Тарих

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті   

22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж.

IQAA

7М01702  Орыс тілі мен әдебиеті

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

7М01901 Дефектология

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

7М01902  Арнайы педагогика

25.04.2020 ж. – 24.04.2025ж.

IQAA

7М04 Бизнес, управление и право

7М04101 Экономика

28.06.2021 ж. – 30.01.2023ж.

ACQUIN

7М04102  Мемлекеттік және жергілікті басқару

28.06.2021 ж. – 30.01.2023ж.

ACQUIN

7М04103 Менеджмент

24.04.2020 г. – 24.04.2025 г.

IQAA

7M04109 Стратегиялық менеджмент

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

7М04104 Есеп және аудит

28.06.2021 ж. – 30.01.2023ж.

ACQUIN

7М04106 Финансы   

28.06.2021 ж. – 30.01.2023ж.

ACQUIN

7М04201  Құқықтану

28.06.2021 ж. – 30.01.2023ж.

ACQUIN

7М05 Естественные науки, математика и статистика

7М05201 Экология

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

7М05202 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

Білім беру саласының коды және атауы

Білім беру бағдарламалары коды және атауы

Сертификаттың жарамдылық мерзімі

Агенттік

8D01 Педагогикалық ғылымдар

8D01101 Педагогика және психология

28.06.2021 ж.-30.09.2027 ж.

ACQUIN

8D01301 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

28.06.2021 ж.-30.09.2027 ж.

ACQUIN

8D01501 Математика

30.04.2022 ж. - 29.04.2027 ж.

IQAA

8D01502 Физика

30.04.2022 ж. - 29.04.2023 ж.

IQAA

8D01503 Биология

30.04.2022 ж. - 29.04.2023 ж.

IQAA

8D01701 Қазақ тілі мен әдебиеті   

18.06.2022 ж. - 17.06.2027 ж.

IQAA

8D01504 Информатика

30.04.2022 ж. - 29.04.2023 ж.

IQAA

8D01505 География

30.04.2022 ж. - 29.04.2023 ж.

IQAA

8D04201 Құқықтану

15.05.2017ж. – 13.05.2022 ж.

IQAА

Аккредиттелген білім беру бағдарламаларының тізімі

Архив