Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесі

Университеттің қызмет ортасы

Университет қызметіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар

Мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттері

Университеттің тиісті талаптарға сәйкес қызмет көрсету қабілетіне әсер ететін ішкі және сыртқы тұтынушылар

Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің процестері

Сапаны қамтамасыз ету саясатын жүзеге асыруға және қызмет көрсету сапасына қатысты университетті басқаруға мүмкіндік беретін процестер

Сапаны қамтамасыз етудегі жауапкершілік

Қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың қызметі және олардың өз міндеттерін орындау кезіндегі өзара байланысы

Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің құжаттамалық қамтамасыз етілуі

Сапаны ішкі қамтамасыз ету жүйесінің ішкі және сыртқы құжаттары