Хабарландыру

«ЖОО — ның үздік оқытушысы – 2023» атағын беруге үміткерлердің жұмысын бағалаудың сапалық және сандық көрсеткіштерін қарау.

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Заманауи ғылым, білім және технологиялар»

Сіздерді 2023 жылғы 20 қазанда аралас форматта өтетін «Заманауи ғылым, білім және технологиялар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға шақырамыз. Конференцияға қатысу үшін өтінімдерді қабылдау және тіркеу 2023 жылғы 10 қазанға дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

Ғылыми зерттеулерді қолдау қауымдастығы Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетімен бірлесіп келесі конференцияларды өткізеді (конференция материалдары жетекші халықаралық ғылыми баспаларда жарияланады және кейіннен «Scopus» және «Web of Science» ғылымометриялық дерекқорларға индекстеуге жіберіледі):

 

  1. «Заң ғылымы инновациялық экономиканы дамытудың және орнықты даму мақсаттарына қолжеткізудің негізі ретінде» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (LINE 2023).

Өткізу уақыты 2023 жылдың 9 ақпан күні онлайн және оффлайн форматта болады.

Конференцияға қатысу үшін өтінімдерді қабылдау және тіркеу 2023 жылдың 5 ақпанына дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

Конференция сайты: https://conferences.science/conferences/line-2023.html.

  1. Заманауи білім беру технологиялары мен практикалары бойынша халықаралық ғылыми-практикалық конференция (EdUCO 2023).

Өткізу уақыты 2023 жылдың 16 ақпан күні онлайн және оффлайн форматта болады.

Конференцияға қатысу үшін өтінімдерді қабылдау және тіркеу 2023 жылдың 10 ақпанына дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

Конференция сайты: https://conferences.science/conferences/educo-2023.html.

  1. «Ғылымның, білімнің, қоғамның цифрлық трансформациясы – Тұрақты және инновациялық даму жолында» халықаралық ғылыми-практикалық конференция (DTSE 2023).

Өткізу уақыты 2023 жылдың 16 наурыз күні онлайн және оффлайн форматта болады.

Конференцияға қатысу үшін өтінімдерді қабылдау және тіркеу 2023 жылдың 8 наурызына дейінгі мерзімде жүзеге асырылады.

Конференция сайты: https://conferences.science/conferences/dtse-2023.html.

 

Ұйымдастыру жарнасы:

Жарна мөлшері (бір өтінім 5 авторға дейін) :

– Іс-шараның бірлескен ұйымдастырушылары немесе серіктестері болып табылатын мекемелердің қатысушылары үшін 10 000 рубль (≈70 000 теңге).

– Басқа қатысушылар үшін 15 000 рубль (≈105 000 теңге);

– Жоғары рейтингті ғылыми журналдарда жариялау үшін таңдалған қолжазбалар үшін 15 000 рубль (≈105 000 теңге). Егер жариялау жарнасы (APC) қарастырылған болса, оны авторлар тобы журналға тікелей төлейді.

«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының заңының 15-бабына сәйкес ғылым мен техниканы дамытуға үлес қосқан ғалымдарды, ғылыми ұйымдар мен жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ғылыми қызметкерлерін көтермелеу мақсатында Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі (Бұдан әрі – Министрлік) 2022 жылдың жыл сайынғы «Үздік ғылыми қызметкер» сыйлығына ізденіс конкурсын жариялайды.

Министрлікпен еліміздің үздік ғалымдарына 50 сыйлық тағайындалатын болады. 

1 сыйлықтың мөлшері 2000 АЕК (6 126 000 тенге) құрайды.

Конкурсқа қатысушы үшін өтінімдер Министрліктің https://scicontest2022.iac.kz ақпараттық жүйесі арқылы электрондық форматта хабарландыру шыққан күннен бастап 30 күнтізбелік күн аралығында қабылданады.

Сыйлық беруге үміткердің ғылыми жетістіктері келесі көрсеткіштер бойынша бағаланады:

1) Қазақстан Республикасында танылған ғылыми дәреженің болуы;

2) уәкілетті органмен берілген ғылыми атағының болуы;

3) таңдалған ғылыми бағыт бойынша ғылыми жобалар мен бағдарламаларға басшылық ету;

4) таңдалған ғылыми бағыт бойынша ғылыми нәтижелердің болуы және сапасы (мақалалар немесе шолулар, отандық және шетелдік монографиялар, монографиядағы тарау, патенттер, енгізулер және т.б.);

5) таңдаулы ғылыми бағыт бойынша беделді халықаралық рецензияланатын журналдарда жетекші шетелдік ғалымдармен бірлескен авторлықпен мақалалардың болуы;

6) соңғы жылы ЖЖОКБҰ-да кемінде бір пәнді немесе бірнеше пәндерді оқыту;

7) философия докторы (PhD) немесе сала докторы ғылыми дәрежесін алған кадрларды дайындау;

8) өндіріске енгізу үшін ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің расталған нәтижелері;

9) ғылыми зерттеулердің сапасын, нәтижелілігін және әсерін арттыруға бағытталған қоғамдық жұмыс.

 

Қосымша:

  1. «Үздік ғылыми қызметкер» жыл сайынғы сыйлығын беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 2 қарашадағы № 544 бұйрығы. (Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 3 қарашада № 25003 болып тіркелді) (https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2100025003Қағида
  2. «2022 жылы «Үздік ғылыми қызметкер» жыл сайынғы сыйлығын тағайындау бойынша конкурс ұйымдастыру туралы» Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігің 2022 жылғы 28 қазандағы № 125 бұйрығы Комиссия құрамы
  3. Конкурстық материалдарды қарау және 2022 жылы «Үздік ғылыми қызметкер» жыл сайынғы сыйлығын беру мәселесі бойынша шешімдер дайындау жөніндегі конкурстық комиссия отырысының № 1 хаттамасы Хаттама

 

Жауапты тұлға – Тұрғанбаев Дос Әлиұлытел.: 8 (7172) 74-20-29, 8 (7172) 74-19-04

 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті  2022 жылдың 21 қазан күні университеттің 50 жылдығына арналған «Болашақ ұрпағы: ғылым мен білімнің тәжірибесі мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.

Конференция жұмысының бағыттары:

1.    Білім берудің заманауи моделі: тенденциялар, мәселелер мен перспективалар

2.    Ғылымның, техниканың және технологиялардың дамуы

3.    Экономика мен құқықтың басым бағыттары мен даму жолдары

Конференцияның ресми тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Материалдарды рәсімдеу тәртібі:

Баяндама мәтіні (3-5 бет) 6.0 (7.0) мәтіндік  WORD редакторында «Tіmes New Roman» шрифтімен (шрифт өлшемі – 12, әр жол арасы – 1,0, барлық жағынан жол жиегі – 20 мм,  азат жол – 1,25 см.) жазылуы тиіс.

Бастапқы жолдың сол жағында ӘОЖ (Әмбебап ондық жүйе) индексі жазылады. Келесі жолдың ортасында бас әріппен, қалың қаріппен баяндаманың тақырыбы, бір жолдан кейін автордың аты-жөні, келесі жолға мекеме, қала аты, автордың е-maіl адресі жазылады. Бір жолдан кейін негізгі мәтін басталады.

Конференцияға ұсынылатын баяндамада ғылыми зерттеулердің өзектілігі мен  нәтижелері, практикалық маңызы ашылуы тиіс.

Баяндаманың электрондық нұсқасы (жұмыстың бағытын көрсетіп) келесі электрондық поштаға жіберілуі керек conference.zhu@gmail.com. Көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін немесе белгіленген мерзімнен кеш жіберілген материалдар қаралмайды және авторға қайтарылмайды.

Ұйымдастыру жарнасының түбіртегі сканерден өткізілген (jpeg) немесе (pdf) форматындағы нұсқасы электронды пошта арқылы ұсынылады. Төлем мақаланы жариялауға қабылдағаннан кейін (оң жауап алғаннан кейін) ұйымның есеп шотына жүзеге асырылады.

Секция жұмысында баяндамаларды қорғау үшін үлгі бойынша PowerPoint (.ppt) форматында постерлік баяндама дайындау қажет.

Баяндамамен бірге төмендегідей тіркелу жіберілуі тиіс:

Аты-жөні, тегі:___________________________________________

Ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы: _______________________

Жұмыс орны: ____________________________________________

Мекенжайы: _____________________________________________

Телефоны,  E-maіl:________________________________________

Баяндама тақырыбы, секциясы: ______________________________

 

Баяндамалар мен тіркелуді қабылдау 2022 жылдың 18 қазанға дейін.

Конференция нәтижелері бойынша конференция материалдарының электрондықжинағы қалыптастырылып, конференцияға қатысушылардың электрондық мекенжайларына жіберіледі.

Конференцияға қатысу және мақаланы электронды жинаққа орналастыру үшін ұйымдастыру жарнасы 4000 теңгені құрайды.

 

Секциялар бойынша қорғау уақыты бойынша қосымша хабарлама жібереміз.

 

Ұйымдастыру жарнасын төмендегі есеп-шотқа аударуларыңызды өтінеміз: 

«Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕ АҚ

БИН – 990 140 003 041

ИИК – KZ566010311000005234

КБЕ 16

БИК – HSBKKZKX

АҚ «Қазақстан Халық банкі»,  Талдықорған қ-сы.

КНП – 861

 

«Болашақ ұрпағы: ғылым мен білімнің тәжірибесі мен болашағы» деп көрсетілген түбіртек баяндама мәтінімен қоса жіберілуі керек.

 

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы: 040009, Талдықорған қ., Жансүгіров көшесі 187 А, І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Ғылым бөлімі, 310 каб.

 

Телефон: (8-7282) 22-16-67-1193, е-maіl: conference.zhu@gmail.com

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті (бұдан әрі-Ғылым комитеті) ғылымды дамытудың басым бағыттары бойынша 2023-2025 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға конкурс өткізу туралы хабарлайды:

– Табиғи ресурстарды, жануарлар мен өсімдіктер әлемін ұтымды пайдалану, экология;

– Геология, минералдық және көмірсутекті шикізатты өндіру және өңдеу, жаңа материалдар, технологиялар, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар;

– Энергетика және машина жасау;

– Жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер;

– Өмір және денсаулық туралы ғылым;

– Ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар;

– Агроөнеркәсіптік кешенді тұрақты дамыту және ауыл шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі;

– Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер;

– Білім және ғылым саласындағы зерттеулер;

– Конкурстық құжаттамаға сәйкес Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс және мамандандырылған ғылыми бағыттар.

Конкурстық құжаттама Ғылым комитетінің сайтында орналастырылған (https://www.gov.kz/memleket/entities/sc). конкурстық құжаттаманы түсіндіру және өтінімді ресімдеу мәселелері бойынша 8 (7172) 74-24-68, 74-20-29; қаржы мәселелері бойынша 8 (7172) 74-16-53 телефондары бойынша хабарласуға болады. Call center – 1450. Жұмыс уақыты: дүйсенбі. – ЖМ., Сағат 9:00 – 18:30., түскі ас 13:00 – 14: 30.

«ҰҒТЭО» ақ ақпараттық жүйесімен жұмыс жөніндегі Call center (is.ncste.kz) өтінімдерді тіркеу және ЖСН алу үшін: 8-727-355-50-01 (ішкі. 210,211,213, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236). Жұмыс уақыты: дүйсенбі. – ЖМ., 9: 00-18: 30 сағат, түскі ас 13: 00-14: 30 сағат.

Конкурстық өтінімдер Ғылым комитетіне жобаның ғылыми жетекшісі мен өтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған электрондық түрде «ҰҒТЭО» ақ ақпараттық жүйесі арқылы мына сілтеме бойынша беріледі: https://is.ncste.kz. өтінімдерді қабылдаудың басталуы – 2022 жылғы 11 қазан.

Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2022 жылғы 11 қараша (қоса алғанда).

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі (бұдан әрі  – ҚР ҒЖБМ) Конкурстық құжаттамаға сәйкес ғылымды дамытудың басым бағыттары:

– Су ресурстарын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін ұтымды пайдалану, экология;

– Геология, минералды және көмірсутек шикізатын өндіру және қайта өңдеу, жаңа материалдар, технология, қауіпсіз бұйымдар мен конструкциялар;

– Энергетика және машина жасау;

– Жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер;

– Агроөнеркәсіптік кешеннің тұрақты дамуы және ауыл шаруашылығы өнімінің қауіпсіздігі;

– Өмір және денсаулық туралы ғылым;

– Ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар;

– Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер;

– Білім және ғылым саласындағы зерттеулер;

– Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс және мамандырылған ғылыми бағыттар бойынша 2023-2025 жылдарға арналған «Жас ғалым» жобасы бойынша жас ғалым – постдокторанттардың іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыруға арналған конкурс өткізетіні жөнінде хабарлайды.

Өтінімдерді тіркеу және ЖТН (жеке тіркеу нөмірі) алу үшін «ҰМҒТСО» АҚ ақпараттық жүйесімен (is.ncste.kz) жұмыс істеу бойынша Call center: 8-727-355-50-01 (ішкі номер 210, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236). Жұмыс уақыты:  дүйсенбі – жұма, сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, түскі үзіліс: сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін.

Конкурстық құжаттама және өтінімді рәсімдеу жөнінде түсіндіру жұмысын жүзеге асыруға қатысты сұрақтар бойынша тел. 8 (7172) 74-24-85, 74-20-89 қаржылық сұрақтар бойынша тел. 8 (7172) 74-16-53, заңға қатысты сұрақтар бойынша, тел. 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450. Жұмыс уақыты: дүйсенбі – жұма, сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, түскі үзіліс: сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін.

Постдокторанттың және өтінім берушінің электрондық цифрлық қолымен расталған конкурстық өтінімдер ҒЖБМ Ғылым комитетіне электронды түрде «ҰМҒТСО» АҚ ақпараттық жүйесі https://is.ncste.kz сілтеме арқылы беріледі. Өтінімдерді қабылдаудың басталуы – 2022 жылғы 3 қазан.

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі – 2022 жылғы 31 қазан (қоса алғанда).

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2021 жылдың 21 мамырында сағат 11: 00-де «қашықтықтан оқыту: оқу үдерісіндегі заманауи тәсілдер (проблемалар, тәжірибе)»атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция өткізеді.
Конференция Google Meet платформасында өтеді
Тіркелу уақыты: 10:00-11:00
Конференция жұмысының басталуы: 11:00
Конференцияға қосылу үшін сілтеме: https://meet.google.com/oho-wrgs-roq

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2021 жылғы 21 мамырда «Қашықтықтан оқыту: оқу процесіндегі заманауи тәсілдер (проблемалар, тәжірибе)»атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция өткізеді.

Баяндаманы және тіркеу нысандарын ұсыну мерзімі 2021 жылғы 14 мамырға дейін.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі  – ҚР БҒМ) Конкурстық құжаттамаға сәйкес ғылымды дамытудың басым бағыттары: Су ресурстарын, жануарлар мен өсімдіктер дүниесін ұтымды пайдалану, экология; Жаратылыстану ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер; Өмір және денсаулық туралы ғылым; Ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар; Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер; Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс және мамандырылған ғылыми бағыттар бойынша 2022-2023 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға конкурс өткізетіні жөнінде хабарлайды.

Конкурстық құжаттама ҚР БҒМ сайтында: (https://www.gov.kz/memleket/entities/edu) және Ғылым комитеті сайтында: https://www.gov.kz/memleket/entities/sc/documents/details/204246?lang=kk орналастырылған. Конкурстық құжаттама және өтінімді рәсімдеу жөнінде түсіндіру жұмысын жүзеге асыруға жауапты тұлға – Азамбаев Серік, тел. 8 (7172) 74-20-29 қаржылық сұрақтар бойынша – Калдекенова Замзагуль Далабаевна, тел. 8 (7172) 74-27-64, заңға қатысты сұрақтар бойынша – Можанова Альбина, тел. 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450. Жұмыс уақыты: дүйсенбі – жұма, сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, түскі үзіліс: сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін.

Өтінімдерді тіркеу және ЖТН (жеке тіркеу нөмірі) алу үшін «ҰМҒТСО» АҚ ақпараттық жүйесімен (is.ncste.kz) жұмыс істеу бойынша Call center: 8-727-355-50-01 (ішкі номер 210, 216, 217, 218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236). Жұмыс уақыты:  дүйсенбі – жұма, сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, түскі үзіліс: сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін.

Бағдарлама жетекшісі және өтінім берушінің электрондық цифрлық қолымен расталған конкурстық өтінімдер БҒМ Ғылым комитетіне электронды түрде «ҰМҒТСО» АҚ ақпараттық жүйесі https://is.ncste.kz сілтеме арқылы беріледі. Өтінімдерді қабылдаудың басталуы – 2021 жылғы 23 тамыз.

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі – 2021 жылғы 6 қазан (қоса алғанда).

Дереккөз – Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті @ Көшіру кезінде дереккөз сілтемесін пайдаланыңыз.

Библиометрия және е Clarivate өнімдері туралы көбірек біліңіз. Маусым айында Clarivate вебинарлар сериясына қатысқан үшін сертификат береді. Барлық семинарлар тегін және орыс тілінде өткізіледі. Семинарлар кестесі Мәскеу уақыты бойынша жасалған (UTC/GMT +3 сағат) – Егер сіз басқа уақыт белдеуінде болсаңыз, осыны ескеріңіз. Семинарға қатысу үшін Сізге ыңғайлы күн мен уақытты таңдап, «тіркеу» сілтемесі бойынша өту қажет.

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2021 жылдың 21 мамырында сағат 11: 00-де «қашықтықтан оқыту: оқу үдерісіндегі заманауи тәсілдер (проблемалар, тәжірибе)»атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция өткізеді.
Конференция Google Meet платформасында өтеді
Тіркелу уақыты: 10:00-11:00
Конференция жұмысының басталуы: 11:00
Конференцияға қосылу үшін сілтеме: https://meet.google.com/oho-wrgs-roq

19.05.2021, 16:00 ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі «Web of Science (Clarivate Analytics) және Scopus (Elsevier) базаларында индекстелетін журналдарда ғылыми мақалаларды жариялау»тақырыбында онлайн-семинар өткізеді.
Спикер Мусалиева Ақмарал Алдабергенқызы, ҒҒЖКБ маманы.
ZOOM конференциясына қосылу
https://zoom.us/j/8763056479…
Идентификатор: 876 305 6479
Коды: 2224

17.05.2021, 16:00 «Web of Science (Clarivate Analytics) және Scopus (Elsevier) базаларымен жұмыс істеудің негізгі дағдылары» тақырыбында онлайн-семинар өтеді. Спикер Оспанова Жансая Ордаханқызы, ҒҒЖКБ маманы.
ZOOM конференциясына қосылу
https://zoom.us/j/8763056479?pwd=T0hJVlRtVm8wOHNHUldqUnlPa2dhdz09
Конференция идентификаторы: 876 305 6479
Кіру коды: 2223

«Жас ғалым» үш негізгі бағыт бойынша өткізіледі: Ақпараттық технологиялар (IT), жаратылыстану-математикалық және әлеуметтік-экономикалық бағыттар. Конкурсқа жасы 35 жасты қоса алғанда аспайтын студенттер, магистранттар, докторанттар, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер қатыса алады. Бір қатысушы конкурсқа өз атынан бір ғана жобаны ұсына алады.
Құжаттарды тапсыру және тіркеу мерзімі 2021 жылдың 10 мамырына дейін.

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2021 жылғы 21 мамырда «Қашықтықтан оқыту: оқу процесіндегі заманауи тәсілдер (проблемалар, тәжірибе)»атты халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция өткізеді.

Баяндаманы және тіркеу нысандарын ұсыну мерзімі 2021 жылғы 14 мамырға дейін.

Жариялау этикасы бойынша вебинарлар сериясындағы №1 Вебинар — «Біз тиімді жариялаймыз: Зерттеу үшін дұрыс журналды іздеңіз».

Вебинар Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен бірлесіп өткізіледі. Абай. 2021 жылғы 27 сәуір 18: 00-де (Алматы уақыты бойынша).

Қатысу сілтемесі: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_vMYW5c3dRAu2Mzt8uCvjIA

Семинар: «Патентті алу жолдары. Kazpatent патенттік базасымен қалай жұмыс істеу керек?»

Семинар 15 сәуір сағат 15:00-де ZOOM платформасында өтеді.
Семинар ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, магистранттарға, докторанттарға бағытталған. Сонымен қатар, патент алуға мүдделі барлық адамдарғ арналған.
ZOOM конференциясына қосылу: https://zoom.us/j/8763056479?pwd=T0hJVlRtVm8wOHNHUldqUnlPa2dhdz09
Конференция идентификаторы: 876 305 6479
Кіру коды: 2000

Семинар барысында келесі өзекті мәселелер қарастырылады:
– ҚР kazpatent патенттік базасы;
– патентті тіркеу үшін қажетті құжаттар тізімі;
– мәтінді дұрыс рәсімдеу;
– өнертабысты/ пайдалы модельдің патенттеу құны. 

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры «Алтын тобылғы» байқауын өткізеді. Байқауға 18-35 жас аралығындағы жас әдебиетшілердің қазақ және/немесе орыс тілдеріндегі шығармалары қабылданады. Қатысуға өтінімді пошта арқылы мына мекенжайға жіберу қажет: Нұрсұлтан қаласы, Ә. Бөкейхан көшесі, 1, Нұрсұлтан Назарбаев Қоры, сондай-ақ мына электрондық мекенжайға жіберу қажет: at2021@fnn.kz. Өтінімдерді жіберу мерзімі – 2021 жылғы 20 тамызға дейін. Әр номинация үшін жүлде қоры 2 млн теңгеден басталады.

ҰМҒТСО АҚ Сіздерді жоспарланған вебинарға шақырады

Құрметті әріптестер, Сіздерді сайттың жаңа дизайнының тұсаукесеріне шақырамыз www.nauka.kz , ол 14.04.2021 сағат 11:00-де өтеді.
ZOOM конференциясына қосылу
https://zoom.us/j/96909193214?pwd=MnJzNjBkbTJjSnEvYkZCVzhTTVdrQT09
Конференция идентификаторы: 969 0919 3214
Кіру коды: 487243 

ҰМҒТСО АҚ Сіздерді жоспарланған вебинарға шақырады
Тақырыбы: Қазақстандық ғылыми дәйексөз индексі: мүмкіндіктер мен перспективалар
ZOOM конференциясына қосылу
https://zoom.us/j/91879330455…
Конференция идентификаторы: 918 7933 0455
Кіру коды: 614305

ҰМҒТСО АҚ Сіздерді жоспарланған вебинарға шақырады
Тақырыбы: Қазақстандық ғылыми дәйексөз индексі: мүмкіндіктер мен перспективалар
ZOOM конференциясына қосылу
https://zoom.us/j/91879330455…
Конференция идентификаторы: 918 7933 0455
Кіру коды: 614305

«Назарбаев Университеті» студенттердің адалдығын/тұтастығын ілгерілетуге бағытталған «адалдық» жобасының бастамасына қосылуға шақырады. Студенттерді ережелер мен талаптарды, конкурс туралы толығырақ ақпарат алу үшін integrity.nu.edu.kz веб-сайтына кіріп, 2021 жылғы Студенттік бейнеконкурсқа қатысуға шақырамыз. Ең жақсы бейнероликтер үшін ақшалай сыйлықтар: 250 доллар немесе әр санаттағы, әр топ үшін ең жақсы бейнелер үшін баламасы қарастырылған. Байқау 2021 жылдың 8 мамырында аяқталады.

Библиометрия және е Clarivate өнімдері туралы көбірек біліңіз. Сәуір айында Clarivate вебинарлар сериясына қатысқан үшін сертификат береді. Барлық семинарлар тегін және орыс тілінде өткізіледі. Семинарлар кестесі Мәскеу уақыты бойынша жасалған (UTC/GMT +3 сағат) – Егер сіз басқа уақыт белдеуінде болсаңыз, осыны ескеріңіз. Семинарға қатысу үшін Сізге ыңғайлы күн мен уақытты таңдап, «тіркеу» сілтемесі бойынша өту қажет.

#CentralAsiaNobelFest II Нобель фестивалі

8 сәуірде «Болашақ индустриясы» сессиясында «Ғылым қоры» АҚ ниет білдірушілердің барлығын күтеді. 
Бұл іс-шара #CentralAsiaNobelFest II Нобель фестивалінде онлайн режимінде өтеді.

Тіркелу уақыты шектеулі,  асығыңыз.

«АБАЙ ӘЛЕМІ» ҒЫЛЫМИ БАЙҚАУЫ ЖАРИЯЛАНДЫ

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры мен Мемлекеттік тілді дамыту қоры студенттер мен магистранттар арасында «Абай әлемі» ғылыми байқауынекінші рет ұйымдастырып отыр. Өтініштер мен мақалалар 2021 жылдың 1 сәуірінен 1 шілдеге дейінabai_fond@mail.ru электронды поштасы арқылы қабылданады. Жеңімпаздар 2021 жылдың тамыз айында белгілі болады. Байқау ережесі туралы толық ақпаратты http://fnn.kz/, https://www.qazaq-found.kz/https://abaialemi.kz/ сайттарыннан білуге болады.

ЖАС ҒАЛЫМДАРҒА АРНАЛҒАН ГРАНТТЫҚ БАЙҚАУ

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары мен ғылыми мекемелерінде ғылым, технология және техниканың басым бағыты бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер саласындағы ғылыми жобалар мен жас ғалымдардың еңбектерін қаржыландыруға арналған гранттарға байқау жариялады. 2021 жылдың 26 наурызы мен 25 сәуірі аралығында қатысуға өтінім беруге болады. Толығырақ fnn.kz сайтында «Жобалар мен конкурстар» бөлімінде.

«ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ҮЗДІК КЕҢЕСІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БАЙҚАУЫ

Нұрсұлтан Назарбаев Қоры еліміздегі ғылыми ұйымдар мен ЖОО жанындағы Жас ғалымдардың үздік кеңесі атағына дәстүрлі байқау жариялады. Өтініш беру мерзімі: 2021 жылдың 29 наурызынан 29 сәуіріне дейін. Толығырақ fnn.kz сайтында «Жобалар мен конкурстар» бөлімінде.

«ХХІ ғасыр: ғылым және инновация» Республикалық конференциясы

І.Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті  2021 жылдың 9 сәуір күні «ХХІ ғасыр: ғылым және инновация» атты жас ғалымдар мен студенттердің республикалық ғылыми-практикалық онлайн-конференциясын өткізеді. Баяндамалар мен тіркелуді қабылдау 2021 жылдың  1 сәуіріне дейін. Конференция нәтижелері бойынша конференция материалдарының электрондық жинағы қалыптастырылып, конференцияға қатысушылардың электрондық мекенжайларына жіберіледі. 

«Болашақ педагогтарды заманауи білім беру кеңістік жағдайында даярлау» Республикалық конференциясы

І.Жансүгіров атындағы Жетісу  университеті  2021 жылдың 26 наурыз  күні «Болашақ педагогтарды заманауи білім беру кеңістік жағдайында даярлау» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция өткізеді. Конференция жұмысына ғалымдар, білімгерлер және  колледж және мектеп мұғалімдері шақырылады.

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттамаға өзгеріс енгізілгені туралы хабарландыру

Жаңа редакциядағы Конкурстық құжаттама ҚР БҒМ сайтында: (https://www.gov.kz/memleket/entities/edu) және Ғылым комитеті сайтында: (https://www.gov.kz/memleket/entities/sc) орналастырылған. Конкурстық құжаттама және өтінімді рәсімдеу жөнінде түсіндіру жұмысын жүзеге асыруға жауапты тұлға – Койшыгулова Лаура, тел. 8 (7172) 74-24-68, қаржылық сұрақтар бойынша – Калдекенова Замзагуль Далабаевна, тел. 8 (7172) 74-27-64, заңға қатысты сұрақтар бойынша – Можанова Альбина, тел. 8 (7172) 74-24-67. Call center – 1450. Жұмыс уақыты: дүйсенбі – жұма, сағат 9:00-ден 18:30-ға дейін, түскі үзіліс: сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін.

«Jas ǵalym» байқауы

Жас ғалымдардың ғылыми және ғылыми-техникалық қызметінің нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған «Jas galym» байқауы жарияланады.

Өтінімдерді қабылдау – 01.03. 2021ж. – 22.03.2021ж.

«Жамбыл феномені: Жамбылтану ғылымы және білім беру» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 2021 жылдың 15 наурыз күні халық ақыны, жыраулық өнердің шебері, айтыскер Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына орай «Жамбыл феномені: Жамбылтану ғылымы және білім беру» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік (онлайн) конференция өткізеді. Конференция жұмысына ғалымдар, білімгерлер және колледж және мектеп мұғалімдері шақырылады.

CҒЗЖ Конкурсы - 2021

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім Департаментінің 22.02.2021 жылғы №14-2/331-1-ВН хатына сәйкес І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбилеу білім беру бағдарламасы бойынша студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы Республикалық іс-шарасын өткізу бойынша базалық жоғары оқу орны болып табылады.

Международная научно-практическая конференция «Современная наука, образование и технологии»

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции  «Современная наука, образование и технологии», которая пройдет 20 октября 2023 г. в смешанном формате. Прием заявок и регистрация для участия в конференции осуществляются в срок до 10 октября 2023 г.

Международная научно-практическая конференция «Современная наука, образование и технологии»

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции  «Современная наука, образование и технологии», которая пройдет 20 октября 2023 г. в смешанном формате. Прием заявок и регистрация для участия в конференции осуществляются в срок до 10 октября 2023 г.