Алдабергенова Айгуль Оналбековна

Дәрежесі: Педагогика ғылымдарының кандидаты

Лауазымы: Қауымдастырылған профессор (доцент) м.а.

Білімі

  • 1991-1995 ж.ж. І.Жансүгіров атындағы Талдықорған мемлекеттік университетінде оқып, математика және информатика пәнінің мұғалімі біліктілігін алдым.
  • 2010 ж. педагогика ғылымдарының кандидаты, кандидаттық  диссертация тақырыбым: «Ашық интерактивті тапсырмалардың компьютерлік бағдарламаларын жасаудың әдістемесі (алгебраны оқыту мысалында)».

Жетістіктер

  • Халықаралық Ақпараттандыру Академиясының корреспондент мүшесі, 2011
  • Патент -3 (2019)
  • Авторлық куәлік- 2 (2020)
  • Енгізу актілері -3
  • 2009 жылы білім беру ісіндегі қажырлы еңбегі мен кәсіби біліктілігі және университеттің қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін ректор грамотасы;
  • 2011 жылы Алматы облыстық мәслихатының Құрмет грамотасы;
  • 2018 жыл, Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төс белгісі;

Ғылыми еңбектері

Р/С

Еңбектердің тақырыбы

Жұмыстың сипаты

Шығыс деректері

Көлемі

Авторлар

1.       

Contemporary period of civilized society development is characterized the process of informatization

Баспадан шыққан

International Journal of Applied Engineering Research (IJAER), ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 2 (2016) pp 955-957 © Research India Publications. (ссылка на выпуск) http://www.ripublication.com/Volume/ijaerv11n2.htm

(ссылка на статью)

http://www.ripublication.com/ijaer16/ijaerv11n2_35.pdf

0.43 баспа табақ

Исаева Гульнара Бостановна, Баймулдина Назира Сахимжановна, Есенгабылов Ильяс Жансеркенович, Алдабергенова Айгуль Оналбековна, Смагулова Лаура Амангельдиевна.

2.       

Лабораториялық практикум құрудың теориялық негіздері

 

Баспадан шыққан

ХХІV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Украина, 30-31 март, 2016

0,31 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Ә.Баева

А.Манибекова

3.       

Оқу процесінде лего-роботтарды қолдану негіздері

 

Баспадан шыққан

п.ғ.д., профессор Б.Б.Баймұхановтың 85 жас мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «ақпараттық қоғамда математикалық білім берудің мәселері»,

Қазақ мемелекеттік қыздар педагогикалық университеті, 8 сәуір 2016

0,31 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

І.Ж.Есенғабылов,

Ш.Нұрғожаев

 

4.       

Білім берудегі интерактивті web-сайттарды жасауға және оны техникалық сүйемелдеуге қойылатын талаптар

 

Баспадан шыққан

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Ғылым Академиясының Хабарлары (Известия НАН РК), физика-математика сериясы №3, 2016 ж. (мамыр-маусым), ISSN 1991-346X, , Б.106-111 http://www.nauka-nanrk.kz 

0.44 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

І.Ж.Есенғабылов,

Қайырбек

5.       

Macromedia Flash бағдарламасының программалау мүмкіндіктері

Баспадан шыққан

«Мемлекеттік қызметтің қазақстандық үлгісі мен қызметтік әдеп ережелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.-Талдықорған: ЖМУ, 2016, ISBN 978-601-216-370-4, 34-38 б

0,31 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

 Ж.Н.Нысамбаев

А.Д.Оңғарбаева

Ә.Баева

 

6.       

Macromedia Flash бағдарламасында анимация құру жолдары

Баспадан шыққан

«Заманауи сын –тегеуріндер мен қоғамның жаһандану жағдайында Қазақстандағы білім мен ғылымның инновациялық әлеуеті» атты  ХҒП конференция материалдары, ЖМУ.-28-29 қазан, 2016, ISBN 978-601-216-369-8, 44-48б

0,31 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Ә.Баева

 

7.       

Ақпараттық жүйелер және олардың жіктемелері

 

Баспадан шыққан

ХХХV Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии», Украина, 27-28 фераль, 2017, 142-144 б

 

А.О.Алдабергенова, М.Ұзақова,

Г.Тоқтар

 

8.       

Модельдеуде қолданылатын негізгі ұғымдар

 

 

Баспадан шыққан

 EXPO -2017 Халықаралық көрмесіне арналған «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдардың және білімгерлердің республикалық конференциясы (ІІ бөлім), ЖМУ, ISBN 978-601-216-388-9, 2017,  7 сәуір, 167-171б,

 

0,31 баспа табақ

Мусатаева И.С., Алдабергенова А.О., Каликанова А.А.

 

9.       

Оpenproj ортасында жобаны құрудың кезеңдері

 

Баспадан шыққан

EXPO -2017 Халықаралық көрмесіне арналған «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдардың және білімгерлердің республикалық конференциясы             (І бөлім), ЖМУ, ISBN 978-601-216-388-9, 2017,  7 сәуір, 115-120 б,

0,31 баспа табақ

Алдабергенова А.О., Бухамбаева М.А.

10.   

Интерактивті, мультимедиалық оқулық құру кезеңдері

 

Баспадан шыққан

«Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты ІI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, .А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы ,  ISBN 978-601-06-4180-8, 2017, март, 307-310 б

0,25 баспа табақ

Алдабергенова А.О., Нурахметова Г.Е., Кайырбек Г.Е.

11.   

Жобаларды басқару негіздерінің теориясы

Баспадан шыққан

«Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты ІI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, .А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы, ISBN 978-601-06-4180-8, 2017, март, 284-288 б

0,31 баспа табақ

Алдабергенова Бухамбаева М.

12.   

3 D моделирование и его роль в современном мире    

Баспадан шыққан

«Қазіргі заманғы ғылым дамуының болашағы» атты ІI Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, .А. Жолдасбеков атындағы экономика және құқық академиясы,  ISBN 978-601-06-4180-8, 2017, март, 295-298 б

0,25 баспа табақ

Алдабергенова Есейқызы А.

13.   

Электронды оқулық құру кезеңдері

 

Баспадан шыққан

ЖМУ хабаршысы, 2017 №1, ISBN 1813-1123, 5-9 б

0,31 баспа табақ

Алдабергенова А.О., Нурахметова Г.Е., Кайырбек Г.Е.

14.   

Роль и основы разработки ментальных карт

 

Баспадан шыққан

«Инновационные научные исследования: теория, методология, практика» атты  ХІІІ ХҒП конференция материалдары, 20 наурыз, 2018 ж., 1 бөлім, 89-91 б,  Пенза қ.

0,37 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Узакова М.К

15.   

Оқытушы бағдарламаларына қойылатын талаптар және құру кезеңдері

Баспадан шыққан

«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 31 наурыз, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 42-44 б

0,18 баспа табақ

Айгуль Алдабегенова, Алтай Шалтабаев Еламан Бердикожа

 

16.   

Применение электронной рабочей тетради по информатике в общеобразовательной школе

Баспадан шыққан

«Образование и педагогические науки в ХХІ веке: актуальные вопросы, достижения и инновации» атты  ІІІ ХҒП конференция материалдары, 5 сәуір, 2018 ж., Пенза қ., 67-69 б.

0,18 баспа табақ

Айгуль Алдабегенова, Алтай Шалтабаев Еламан Бердикожа

 

17.   

Macromedia Flash программасында қарапайым

 бейнелерді салу және түрлендіру әдістері

 

Баспадан шыққан

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы («Физика-математика ғылымдары» сериясы), №1 (61), Алматы, 2018, мамыр,  234-240 б.  

http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20181109012239.pdf

0,43 баспа табақ

А.О.Алдабергенова, А.К.Баева

18.   

 Мetods of creating three-dimensional models in the Google SketchUp

 

Баспадан шыққан

Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы («Физика-математика ғылымдары» сериясы), №3 (63), Алматы, 2018, мамыр,  351-357 б.   http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20190110114323.pdf

0,43 баспа табақ

А.О.Алдабергенова, А.Есейкызы, И.Ж.Есенгабылов

19.   

Ментальды карталардың ерекшеліктері және оларды қолдану аймактары

Баспадан шыққан

Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана,  ККСОН), халыкаралық ғылыми-көпшілік журнал (международный научно-популярный журнал), Серия Педагогика, №4 (60), Астана, 2018, 48-53 б.  http://nauka-zan.kz

0,43 баспа табақ

А.О.Алдабергенов,  И.Ж.Есенгабылов,  М.Узакова, Д.С.Байгожанова

20.   

Криптографические методы защиты информации

 

Баспадан

шыққан

С.Б.Байсаловтың 90-жылдығына орай халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Талдықорған, 2018

 

 

А.О.Алдабергенова, А. Жансейітова

21.   

3d modeling and its role in the modern world

 

Баспадан шыққан

«Высокие технологии, наука и образование: актуальные вопросы, достижения и инновации» атты  ХҒП конференция материалдары, 17 мамыр, 2018 ж.,Пенза қ., 20-23 б.

0,25 баспа табақ

А.О.Алдабергенова, А.Есейқызы, И.Ж.Есенгабылов

 

22.   

Интерактивті карталар – заман талабы

 

Баспадан шыққан

«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  ІҮ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 31 мамыр, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 144-146 б.

http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/54/conference_31-31.5.2018.pdf

0,18 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Д.Қанатбекова

23.   

Білім беру процесінде инфографиканы қолдану ерекшеліктері

 

Баспадан шыққан

«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  ІҮ Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 31 мамыр, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 64-66 б. http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/54/conference_31-31.5.2018.pdf

0,18 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Д.Қанатбекова

24.   

The efficiency of district heating systems in conditions of joint use of heat pumps

 

Баспадан шыққан

National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 3(430), с. 201-207, 2018

https://www.scopus.com/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=Aldabergenova&field1=AUTHOR_NAME&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&accessTypes=All&resetFormLink=&st1=Aldabergenova&st2=&sot=b&sdt=b&sl=26&s=AUTHOR-NAME%28Aldabergenova%29&sid=c14b60ddc55a0401543e471fd6f2d7d5&searchId=c14b60ddc55a0401543e471fd6f2d7d5&txGid=174c83b53a034d547611c5d113095fff&sort=plf-f&originationType=b&rr=  

0,37 баспа табақ

Abildinova S.K., Musabekov R.A. Rasmukhametova A.S., Ongar B.b, Yessengabylov I.Z., Aldabergenova, A.O., Issayeva, G.B.

 

25.   

Виды и средства криптографической защиты информаций

Баспадан шыққан

«Wyksztalcenie i nauka bez granici-2018» атты Халықаралық ғылыми конференция, 07-15 желтоқсан, 2018 ж.,  Пржемысл, Польша, 39-42 б.

0,25 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

А.Ж.Жансейитова

26.   

Криптографические преобразоания: особенности алгоритмов шифрования

Баспадан шыққан

«Wyksztalcenie i nauka bez granici-2018» атты Халықаралық ғылыми конференция, 07-15 желтоқсан, 2018 ж.,  Пржемысл, Польша, 43-46 б.

0,25 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

А.Ж.Жансейитова

27.   

Математика негіздерін оқытуда

компьютерлік математикалық программаларды

қолданудың психологиялық-педагогикалық аспектілері

 

Баспадан

шыққан

«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  X Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 30 қараша, 2018 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 93-94 б.

0,25 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

М.С.Смагулова

 

28.   

Мультимедиалық оқыту қосымшаларын білім беруді ақпараттандыру компоненті ретінде қолдану ерекшеліктері

Баспадан шыққан

«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  XY Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 30 сәуір, 2019 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 40-41б

0,12 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Қ.Сердешева

 

29.   

Білім беруде оқытушы бағдарламаларды қолдану маңыздылығы

Баспадан шыққан

«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» атты  XY Халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференция материалдары, 30 сәуір, 2019 ж.,  Переяслав-Хмельницкий, Украина, 41-43б

0,18 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,

Е.Жайлау

 

30.   

Мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда цифрлық технологияларды қолданудың ерекшеліктері

Баспадан шыққан

Ізденіс, №1, 2019, 305-309 б

ISSN 1560-1730

0,31 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,  И.Ж.Есенгабылов, 

А.Б.Жуниспаева

31.   

Применение динамических компьютерных моделей при постановке физического эксперимента

Баспадан шыққан

«Ізденіс» Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, Алматы, 2019.- Б.181-186.

0,31 баспа табақ

Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О., Н.Жексенбі

32.   

Эффективность использования мультимединого компьютера в обучени

Баспадан шыққан

«Ізденіс» Қазақстан Республикасы халықаралық ғылыми журнал-қосымшасы, Алматы, 2019.- Б.189-192.

0,25 баспа табақ

Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О., Курманбаев А.А.,

 

33.   

Содержательная структура организации электронной торговли в Казахстане

Баспадан шыққан

Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН),  №10, 2019., Б. 318-324.,

http://nauka-zan.kz

Алдабергенова А.О., Ермекова Н.С., Байғожанова Д.С

34.   

Инновaциялық тeхнологиялaрды білім беру процесіне енгізудің маңызы

 

Баспадан шыққан

Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана,  ККСОН), халыкаралық ғылыми журналы (международный научный журнал), Серия Педагогика, №1 (74), Астана, 2019, 141-144 б.  http://nauka-zan.kz , ISSN 2073-333X

0,31 баспа табақ

А.О.Алдабергенова,  И.Ж.Есенгабылов, 

А.Б.Жуниспаева

35.   

Мектеп курсындағы математикалық есептерді жіктеу мәселесі

 

Баспадан шыққан

Қазақстанның ғылымы мен өмірі (Наука и жизнь Казахстана,  ККСОН), халыкаралық ғылыми журналы (международный научный журнал), Серия Педагогика, №1 (74), Астана, 2019, 198-203 б.  http://nauka-zan.kz , ISSN 2073-333X

0,43 баспа табақ

И.Ж.Есенгабылов, А.О.Алдабергенова, 

Ж.Т.Жиембаев

36.   

Проблемы использования компьютерных технологий в образовательном процессе

Баспадан шыққан

Slovak international scientifical journal,  Vol 1, №26, Братислава, 2019, 48-50 б.

http://sis-journal.com

ISSN 5782-5319

0,43 баспа табақ

И.Ж.Есенгабылов, А.О.Алдабергенов,

И.Н.Майлыбаева   

 

37.   

Педагогикалық бағдарламалық құралдарды қолданып бастауыш мектеп оқушыларын математика есептерін шығаруға үйрету

Баспадан шыққан

Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), Педагогика сериясы, №7/2, 2019., Б. 192-197.

 http://nauka-zan.kz

0,37 баспа табақ

Смагулов Е.Ж., Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О., Нұрғожаев Ш.Б.,

38.   

Основные проблемы использования компьютерных программных средств в учебном процессе

Баспадан шыққан

Materials of the V International

Scientific-Practical Conference,

«Quality Management:

Search and Solutions»

November 27-29, 2019

San Francisco (CA, USA), Volume II, 117-119 p. http://www.regionacadem.org/

0,18 баспа табақ

И.Ж. Есенгабылов, А.О. Алдабергенова, Ш.Б. Нургожаев

39.   

Математика сабағында Learningapps интерактивті бағдарламасының мүмкіндіктерін қолдану ерекшеліктері

 

Баспадан шыққан

«Білім, ғылым және мәдениет салаларындағы инновациялар» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының  жинағы, Нұр-сұлтан, 30 желтоқсан, 2019, 5-8 бет

0,25 баспа табақ

Есенғабылов І.Ж., Алдабергенова А.О.,

Сапаргалиев А.

40.   

IT-мектептерде ақпараттық технологияларды қолданудың қазіргі жағдайы

Баспадан шыққан

“Қазақстан жоғары мектебі”, 1/2020, 303-306 б,

ISSN 560-1749

0,25

баспа табақ

А.О. Алдабергенова, И.Ж.Есенгабылов, А.Д.Бегалы

 

41.   

Математиканы оқытуда қолданылатын компьютерлік программалық құралдарға шолу

Баспадан шыққан

“Қазақстан жоғары мектебі”, 1/2020, 314-317 б,

ISSN 560-1749

0,25

баспа табақ

А.О.Алдабергенова, М.С.Смагулова, А.Сапаргалиев

42.   

 «Moodle» қашықтық-

тан оқыту жүйесінде жұмыс жасау негізі

Баспадан шыққан

Materials of the V International

Scientific-Practical Conference

«Integration of the Scientific Community

To the Global Challenges of Our Time»

February 12-14, 2020

Tokyo, Japan

Volume I

Tokyo, 505-511 p.

0,37 баспа табақ

А.О. Алдабергенова, С.С. Назарова,

43.   

Результаты исследования методологической подготовки учителей математики в условиях инноваций

Баспадан шыққан

PERIÓDICO TCHÊ QUÍMICA

Volume 17 – Número 35 – 2020 ISSN 2179-0302 (Бразилия)

http://deboni.he.com.br/Periodico35.pdf

 

2020 шілде (квартиль-Q1, процентиль 58)

0,81 баспа табақ

GAVRILOVA, Yekaterina N.; SEITOVA, Sabyrkul M.; KOZHASHEVA, Gulnar O.; ALDABERGENOV, Aigul O., KYDYRBAEVA, Galiya T.;

44.   

Негізгі мектепте алгебраны оқытуда компьютерлік бағдарламаларды қолдану мүмкіндіктері

 

Баспадан

шыққан

ЖМУ хабаршысы №2(94), 2020, 12-20б., ISSN2616-8901;

0,56 баспа табақ

А.О. Алдабергенова

45.   

Информатика сабақтарындағы оқытудың интерактивті әдістері –  білім алушыларды дамыту құралдарының бірі ретінде

 

Баспадан

шыққан

«Цифрландыру жағдайында экономика мен қоғамның дамуы» РҒТК материалдары, 25 қыркүйек, 2020, Б.14-16

0,19 баспа табақ

А.О. Алдабергенова

Б.Т.Дузгенбаева

А.А.Калиева

46.   

Қашықтықтан оқыту – білім берудің жаңа формасы ретінде

 

Баспада

 

Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН), http://nauka-zan.kz

0,37 баспа табақ

А.О. Алдабергенова

А.Д.Бегалы

 

47.   

«Moodle» қашықтықтан оқыту жүйесінде оқыту курсын құру

 

Баспадан

шыққан

Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал (ККСОН, №12/5 (151) 2020 Б. 109-113.

 http://nauka-zan.kz

0,31 баспа табақ

А.О. Алдабергенова

C.С.Назарова

48.   

Заманауи IT мектептер қазіргі заманғы білім берудің жаңашылдығы ретінде

 

Баспадан

шыққан

VI Международная научно-практическая конференция

«Интеграция научного сообщества перед глобальными проблемами современности», г. Иокогама (Япония), 10-12 февраля 2021 г., 345-349 стр

0,31 баспа табақ

А.О. Алдабергенова

А.Д.Бегалы

 

49.   

Ашық білім беру жүйесінің

 ерекшеліктері

 

Баспадан

шыққан

Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы современных научных исследований», 2021, 15 февраль,  г. Минск, Беларусь, 156-160 стр. http://science-peace.ru (nauka.prosveshenie@yandex.ru)

0,31 баспа табақ

А.О. Алдабергенова

И.Ж.Есенгабылов

А.М.Атымтаева