Бакраденова Алтын Бакраденовна

Дәрежесі: п.ғ.к., доцент

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

білімі

Жоғары білімі туралы мәлімет: жоғары, Ы. Алтынсарин атындағы ҒЗИ аспирантурасы

Оқу орны: Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті «қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті

Мамандығы: Қазақ тілі мен әдебиеті

Бітірген жылы: 1974

Біліктілігі: филолог, қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы

Ғылыми дәрежесі туралы мәлімет: кандидаттық диссертацияны Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ЖАК-ында қорғау.

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Мамандығы: 13002 -«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» және 13006 – » Мектепке дейінгі тәрбие»

Берілген жылы: 1993, 15.ХІІ.

Кандидаттық диссертация тақырыбы: Орыс тілінде тәрбиелейтін мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тілін дамыту

Ғылыми атағы туралы мәлімет: доцент

Ғылыми атағы: академиялық профессор

Берілген жылы: 2004 ж. Павлодар қаласы ПМПИ

жетістіктері

 • 2012 жылдың 12 желтоқсанында Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының 50 жылдығына орай Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты ректорының мерейтойлық медалімен марапатталды.
 • 2017 жылдың 19 қыркүйегінде «Ұстаздар ордасы – 55 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды.
 • Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуында қол жеткізген табыстары мен білім беруге қосқан үлесі үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталды. 2017 жыл, Астана
 • Өңірлік білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі, кәсіподақ өміріндегі белсенділігі, өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен тәрбиелеудегі, білім және ғылым саласындағы жанкешті еңбегі үшін Құрмет грамотасымен марапатталды. Павлодар, 2017 ж.
 • «Қазақ тілі мен жас ұстаздар» форумының құрметті қонағы ретінде Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті ректорының алғыс хатымен марапатталды. Павлодар, тамыз, 2019 ж.

ғылыми еңбектері

 • Мектеп жасына дейінгі балалар тілін дамыту әдістемесі. Учебное пособие. ISBN 978-601 267-034-4. ПМПИ ғылыми  баспа орталығы 2016 жыл.
 • Мектеп жасына дейінгі балалар тілін дамыту теориясы мен әдістемесі Учебное пособие. – (Толықтырылып, қайтадан басылған) Алматы: «Эверо» баспасы, 2017жыл.
 • Мектеп жасына дейінгі балалар тілін дамыту теориясы мен әдістемесі Учебное пособие. – (Толықтырылып, қайтадан басылған) Алматы: «Эверо» баспасы, 2017 жыл.
 • Мектеп жасына дейінгі балаларды көркем туындылармен таныстыру. Учебно-методические пособие. (с А.С.Таурбековой) Жетісу мемлекетттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған. Талдықорған, 2020. . ISBN 978-601-216-663-7
 • Сыр сандықтағы жырларым (Өлеңдер,арнау тілектер) Павлодар «ЭКО» баспасы, 2018.  isbn 978-601-284-245-6 6,3 б.т
 • Ұстаз жолы. (Танымдық ой-толғамдар, ғылыми мақалалар жинағы (педколледждер мен жоғары оқу орындары студенттеріне, педагог мамандарға, ұсынылады). Павлодар: ПМПИ баспасы, 2017. 130бет
 • Особенности рисования природы детского поэта-наблюдателя. «Найзатас». Литературно-художественный, общественно-политический журнал. 2014г. за сентябрь месяц. № 3, 182-198.
 • Обучение педагогических кадров через систему дуального обучения » соавтор: Ж. Жубантаева. ВЕСТНИК ПГУ №40 3.2015-46бб. Издан издательством «Кереку». Павлодарский государственный университет им.С. Торайгырова
 • Статья: «Узнай ли детский поэт…Г. Смаков произведения по вопросам принятия» ВЕСТНИК ПГУ №4.2015. 40—47бб.24.12.15 г. E-mail: kereky@mail.ru
 • Учеб.пособие. Теория и методика развития детского дошкольного образования.
 • Учеб.пособие. 6,7 условных б.isbn 978-601-267-034-4. материалы учебного пособия составлены в соответствии с Типовым учебным планом ГОСО РК для специальности 5В010100 «дошкольное обучение и воспитание». Научно-издательский центр ПГПИ 2016 год. Республиканский учебно-методический совет издан с грифом УМК 2 раза в ноябре 2018 года.Алматы: издательство Эверо.
 • Формирование коммуникативно-языковых компетенций в специальной учебной деятельности и на уроках «международная научно-практическая конференция» Актуальные проблемы формирования культуры интеллектуального труда будущих специалистов » 2015г. Сборник конференции:2том, стр. 211-217 E-mail:rio@ppi.kz
 • «Современные идеи К. Д. Ушинского и И. Алтынсарина о раскрытии грамотности детей, развитии речи». Научная статья «актуальные проблемы формирования интеллектуальной культуры труда будущих специалистов» международная научно-практическая конференция октябрь, 2016 год. 2том, стр. 211-217. E-mail:rio@ppi.kz
 • Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова с 27 по 28 октября 2017 года проводит международную научно-практическую конференцию» приоритеты современной науки: от теории к практике», посвященную 45-летию университета.
 • повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала образовательных программ в университетах» в рамках заседания УМБ Румс г. Мукатаева, С. Бакраденова, «обучение родному языку детей в Полиязычном образовании» материалы научно-методической конференции материалы 4-ой научно-методической конференции «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы». 26-27 января 2017 года. Книга-3. Стр. 215-217.
 • Балаларға мемлекеттік тілді меңгертуде көркем әдеби шығарма үлгілерін қолдану туралы». «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік журналы, 2016. №1. 3-6 беттер.
 • Бастауыш сыныпта өлең талдауда  ТРИЗ технологиясын қолдану (А.Абдыровамен). ПМУ-хабаршысы, №1. (2016). №1.2016. 52-57бб. E-mail: kereky@mail.ru
 • Мектеп жасына дейінгі бала тілін дамыту әдістемесінің  негізін қалаушы туралы». «Бастауыш мектеп» республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. 2016. №3. республикалық ғылыми-әдістемелік журналы, 3-6 беттер.
 • Көсемсөз шебері Әбіш Кекілбаевтің өнегелі ой-толғамдары.  Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ «Хабаршысы» журналы ЕҰУ «Хабаршысы» №6.1917. 121-128бб.
 • Шығармашылық үдерістегі интонациялық мәнерлілік туралы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. ККСОН.№1(43)2017. 75-78 беттер.
 • Мектеп жасына дейінгі балаларға мәтіндерді эмоционалды  қабылдауға үйрету». Абай атындағы Қазақ ұлтық педагогикалық университеті. «Хабаршы» №4(57), 2018. басылды, (серия «Психология» совместно С Туяковой Г. 157-161бб).
 • Табиғаты заманымен тағдырлас ақын. «Қазақстанның педагогикалық Хабаршысы». Ғылыми ақпараттық-аналитикалық журнал. №1, 2019. 141-152 бб. Павлодар қ.,ПМПУ
 • Ұрпағына жыр арнап, туған жерін ардақтап өткен (М.Жаманбалиновтың туғанына 95 жас толуына арналған). «Найзатас». Әдеби-көркем, ғылыми, қоғамдық-саяси журнал, 2019.№3, 80-88бб.
 • Ақын мұрасын жинаушылар жайында. І.Жансүгіровтің 125-жылдығына  арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары жинағы: «Ілияс Жансүгіров және ұлттық-рухани құндылықтар». С.Торайғыров ат-ғы ПМПУ, 2019. «Кереку» баспасы, 112-119бб E-mail: kereky@mail.ru
 • Тәрбиеші міндеті – балалардың танымдық-тілдік белсенділігін қалыптастыру. Қазақстанның ғылым мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал №1(74) 2019 ж :48-51бб
 • Жоғары оқу орындарында заманауи тәрбиеші мамандығын тәрбиелеу мәселесі. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – наука и жизнь Казахстана.2019.. Беттері:53-58
 • com Formation of the Personality of Future Teachers for the Implementation of Professional Activities in Modern Conditions. 2020 International Research Association for Talent Development and Excellence http://www.iratde
 • Абаймен Шәкәрімнің жастар туралы өлеңдері.«Хакім Абай-әлемдік өркениет феномені»атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Павлодар облыстық әкімдігі менНАО «С.Торайғыров университеті» 10.09.2020. Электронды жинақ.. 352-357бб.
 • «Интербелсенді технологиялар-балаларды шығармашылыққа үйрету әдісі» (Қосымша автор магистрант Клим С.) Материалы республиканской научно-методической конференции «Внедрение инновационных технологий в образовательный роцесс – основа качественного образования»Талдықорған, ЖГУ. 22 февраля, 2020.
 • Тәрбиеші міндеті – балалардың танымдық-тілдік белсенділігін қалыптастыру (Қосымша автор магистрант Клим С.). «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми журнал (мамыр,2020)